BEATRICE LANDOVSKÁ

 

 

VĚRA

Celovečerní divadelní hra o dvanácti obrazech.

Odehrává se v Praze na jaře roku 1995.

 

 

 

 

OSOBY

SCÉNA

PROLOG :  SEN

1. OBRAZ:  KONZOLE

2. OBRAZ:  SEZNÁMENÍ

3. OBRAZ:  PŘÍJEZD

4. OBRAZ : ANDĚL

5. OBRAZ :  VEČÍREK 

6. OBRAZ :  DOKTOR

7. OBRAZ :  OTEC

8. OBRAZ :  BOUŘE

9. OBRAZ :  PARAZITOVÉ

10. OBRAZ :  NOC

11. OBRAZ: DENÍKY

12. OBRAZ :  VYZNÁNÍ LÁSKY

EPILOG :  ODCHOD NA POHŘEB

 

 

 

VĚRA Fidesová..............................................34 let
MICHAL Pták, spisovatel....................................34 let
SÁRA Raymond, studentka....................................17 let
DOKTOR Leoš Vogel, právník.................................60 let
KAREL, redaktor............................................34 let
HELENA, Karlova manželka.............................30 až 35 let
TEREZA Ptak, Michalova manželka,
ředitelka knihovny ve Franfurktu n. M. .......34 let
BABIČKA Věra Fidesová................................70 až 75 let
SCHLOSSEROVÁ Sára, restituentka pražského domu.............77 let
JINDRA Fidesová, Věřina matka, vědecká pracovnice..........55 let
KVĚTA, přítelkyně Jindry, divadelní kritička...............53 let
MYŠKA, Věřina dcera - dítě..................................5 let
PETR, kamarád........................................30 až 35 let
TOMÁŠ, kamarád, výtvarník............................30 až 35 let
LUCIE, kamarádka.....................................3O až 35 let
JANA, kamarádka............................................34 let
JAKUB, Janin muž, grafik...................................35 let
INSTALATÉR Srnec...........................................45 let
6 PŘÁTEL na Michalově večírku................všichni přes 30 let
14 až 16 ÚČASTNÍKů "Tajné přednášky",
mezi nimiž jsou: SÁRA......................................17 let
RABÍN
POMOCNÍK Rabína

V Prologu je použito snu
Věry Jirousové, který zapsala a pod názvem
"Na pravém a levém břehu Vltavy"
publikovala ve sborníku "Egon Bondy 6O"
(Pražská imaginace, leden 1990).

 

Na setmělém jevišti je hala velkého pražského bytu. Dominuje jí velké secesní okno, které zaujímá značnou část pravé zadní stěny. V čele haly jsou vedle sebe dvoje užší dveře, nad nimiž jsou malá okénka a za kterými se skrývají dva záchody. Mezi dveřmi na WC a oknem je vstup a průhled do kuchyně. Vedle velkého secesního okna, zcela vpravo, jsou hlavní vstupní dveře, rovněž secesní a prosklené. V levé části haly je do hloubi prostoru vsazena jídelna (-další místnost, ovšem bez okna), v níž stojí pouze velký kulatý stůl se židlemi a nad stolem v pravém předním rohu je zády k divákům ukrytá televize. Za jídelnou je dvoukřídlými dveřmi průhled do pokoje matky, který končí okny do ulice, za nimiž se rýsují domy ze zlomu století... Jídelna je spojena s kuchyní průchozí koupelnou, skrytou za prostorem obou WC. Vlevo vedle jídelny visí závěs, který zakrývá vstup do pokojů Věry, Myšky a Sáry. U levé forbíny jsou druhé prosklené dveře do čtvrtého pokoje. Nábytku není v hale mnoho. Starodávné sofa s vysokým opěradlem stojí v levé části jeviště, u okna jsou dvě křesla a u nich pojízdný servírovací stolek. U jídelny na jiném malém stolečku je umístěn telefon, který lze díky dlouhé šňůře přenášet po celé hale... U dveří stojí věšák a pod ním botník. Na zdech jsou obrazy, fotografie, velké zrcadlo, poličky a kolem okna pár květin, po stranách okna visí stóry. Podlahu z větší části pokrývá prošlapaný perský koberec. Je zjevné, že se jedná o dlouho zabydlený prostor...

 

 

PROLOG

Zvuky předcházejí obraz. V hledišti se začne šířit šeptání, kterému není rozumět. Šepot vychází ze stěn hlediště. Připomíná to situaci, kdy se scházejí lidé k nějakému společnému zážitku, jako v hledišti před představením... Zvuky sílí, zjistíme, že přicházejí i z jeviště. Obíhají kruhovitě po obvodu celého prostoru chvilku před začátkem představení. Zaslechneme i některá slova:

Tady je místo...
Ne, tady si sedni, ať jsme blíž...

Tady!

Aby nebylo pozdě...

Neměli už tady být?
(atd.)

Teprve teď se v hledišti setmí. Šepot se zmírní. Z dálky sem začnou doléhat zvuky města, jak zněly asi před šedesáti lety: Kostelní zvony svolávající na mši, klapání koňských kopyt a rachot vozů na dlažbě, cinkání staré tramvaje...  

 Z pokojů za závěsem přichází Věra v domácím oblečení, nahlédne do kuchyně, aby se podívala na hodiny (zaslechneme ve změti zvuků, jak se prosazuje jejich tikot) a pak vstoupí do dveří jednoho ze záchodů, rozsvítí tam, ale než za sebou stačí zavřít, zazvoní telefon. Vrátí se k přístroji, který už ale podruhé nezazvoní. Věra chvíli stojí v hale nad mlčícím aparátem a pak zmizí na záchodě. Po chvilce se rozsvítí i okénko nade dveřmi druhého záchodu, jako by byl prostor uvnitř nějak propojen. Narůstající záře z obou místnůstek začne "procházet zdmi" do kuchyně a do jídelny a nakonec i dveřmi směrem do haly... Šepot znovu zesílí, ale vychází už jenom z prostoru obou WC. Slyšíme a tušíme intenzivní děj za oběmi dveřmi, když tu se otevřou všechny přístupové cesty na jeviště a jimi vstoupí několik lidí v černém. Zároveň v tutéž chvíli se zvednou stěny i dveře ohraničující oba záchody a objeví se před námi nový prostor pokoj se zařízením ze třicátých let: Gauč s kulatými rohy, sekretář, pár židlí. Sem směřují příchozí. Někteří si nesou židle, jiní se usazují v jídelně a další zase obsadí nábytek, který je v místě vzniklého pokoje. Věra v pokoji není. Většina příchozích je oblečena v černém, jako pohřební bratrstvo. Všichni mají na prsou Davidovy hvězdy. Muži jsou v kloboucích, ženy vypadají spíše moderně, než jako ortodoxní židovky. Všichni jsou klidní a celkem veselí. Vedou stejný dialog, jako před začátkem představení:

 

Tady je místo...
Ne tady si sedni, ať jsme blíž...

Kde jsou?

Neměli už tady být?

Je čas!

Tady!

Aby nebylo pozdě.

Už je tady rabi?

Dávno...

Ta místnost, odkud ji znám?

 

 

 

 

 

Není to tu malé pro tolik lidí? Místnost se začne trochu "zvětšovat". Šepot zesílí a znovu začne kruhovým pohybem obcházet i hlediště. Přichází Sára, přítomní ji zdraví pokynutím hlavy. Sedá si mezi ostatní... Jeden důstojně vyhlížející vousatý muž pokyne mladíkovi, který odsune gauč. Objeví se zvláštní předmět, který dosud nebylo vidět: "Archa". Na dřevěných nosítkách s vyřezávanými držadly stojí starodávná truhlice, po jejíž stranách jsou připevněny svitky MAPY. Jeden z těchto svitků uchopí důstojný muž a spolu s pomocníkem jej pověsí čelně tak, aby byl z hlediště dobře vidět. Jedná se o bílé prázdné plátno jako na promítání. Důstojný stařec začne mluvit
pohybovat rty, a my slyšíme jak
se do záplavy šepotu z reproduktorů občas prolnou úryvky nesrozumitelného jazyka, kde se často vyskytují hlásky "ch" a "š". Stařec se obrací hlavně k jednomu z přítomných mužů, ostatní si dál mezi sebou povídají a šepot převládá. Postupně však posluchači začínají směřovat svou pozornost k mluvčímu, i když výhradně ho ještě všichni neposlouchají. Rabi má přednášku... Na plátně se začnou objevovat písmena. Shlukují se do různých skupin, řadí se lineárně, jako ptáci, když usedají na dráty, a nebo poskakují, jakoby hledala své místo v nějakém slově či v textovém celku. Po chvíli se plátno začne měnit v mapu. Mapa, připomíná jakýsi živý organismus ve tvaru města Prahy. Řekou uprostřed probíhá modrý světelný proud a užšími koryty ulic se co chvíli rozběhne červená barva, jako by žilami a tepnami pulsovala krev. Modrá (symbolizující čas), protéká řekou stále, zatímco červená,(která značí události), se v ulicích zjevuje pouze v nepravidelných intervalech... Město na Mapě zvětšuje a zmenšuje svou velikost jako pulsující srdce. Posluchači přednášky jsou v tuto chvíli už zcela soustředěni. Mapa do sebe vtáhla kruhový zvuk a vydává šum, který se postupně změní v tichý hovor mnoha lidí, v útrpné vzdechy, v šustění oděvů, v rány, které vznikají při nakládání čehosi na vůz. Pak zase v šepot, pod nímž se začíná ozývat hudba, zvuk proudící vody a zpěv ptáků. Během těchto zvukových projevů lidského času přestanou písmena rušit obraz tvořícího se města a začnou se hromadit na okraji plátna. Tím vytvoří mapě rám. Plátno se zklidní, přestane tepat, zvuky se ztratí. Nastane pár vteřin úplného ticha. Účastníci přednášky napjatě hledí na ztichlou mapu Města Prahy. Rabi nemluví,ale stojí mírně předkloněn, čelem k posluchačům. Po chvilce úplného ticha se plátno opět lehce rytmicky rozvlní, jako by v TV "zlobil obraz" Do rytmu se znovu ozývá klapání kopyt, pak tikot hodin, pak vzdálené zvony a nakonec zcela nablízku tlukot srdce. Po několika úderech srdečního svalu se výrazně prosadí křik ptáků. Rytmus ustupuje a na mapě se do ulic vrátí červená barva a namísto tikání hodin a tepu srdce zaduní dusot koní a padání nějakých předmětů, přičemž všechno postupně přehluší odťukávání kol vlaku o sváry kolejnic spolu se spodním motivem hudby Bernsteinova "Exodu". Přednášející zase začne pohybovat rty, přidá se k němu i jeho pomocník. Mluví oba najednou. Ovšemže slovům rozumět není. Nakonec vítězí hudba nad všemi zvuky, mapa se zastaví a stane se plně čitelnou. Je na ní Praha našeho století. Vnitřní město má tvar červeného srdce. Posluchači přednášky se začínají mezi sebou bavit, vypadají klidně a spokojeně, jako by se byli něco významného dozvěděli. Přednášející pozvedá ruce, snad přítomným žehná. Potom všichni najednou ztichnou a otočí se na Sáru... Ta se na ně nechápavě usmívá, zpod černého šátku jí kouká silný žlutý cop, dlouhý až do pasu. Teď si uvědomíme, že je trochu jiná než ostatní přítomní, jakoby nevěděla, co tady dělá. Přednášející jí pokyne a potom ji vede k "Arše".

  
 
Přednášející: (Do naprostého ticha.) Musíme teď odejít...
Hlas z reproduktoru: ...jenom jeden z nás se sem vrátí...

Přednášející:

Nevíme, kdy se budeme moci vrátit...

Hlas:

Jenom jeden z nás se vrátí...

Přednášející:

(S pohledem na "Archu".) Tohle už nemůžeme vzít s sebou

Hlas:

Jeden jediný, aby odhalil tajemství času.

Přednášející:

Je to naše smlouva s časem a tebe zvolil osud, abys ji tady pro nás všechny, a pro naše potomky, ukryla.

Sára:

(Nechápe.) Ale

Přednášející:

Aby jednou, až se věk bude uzavírat, mohl být pochopen význam našeho údělu...

Sára:

Ale já nevím...

Přednášející:

(Významně.) Ty zůstáváš.

Sára:

Nevím co to je! (Přítomní se smějí a šeptají si.)

Přednášející:

My musíme odejít...

Hlas:

Jenom jeden z nás se vrátí...

Sára:

Proč zrovna já? Neumím váš jazyk, nerozumím tomu, co bylo řečeno, ani tomu, co je psáno, já jsem jenom přišla na tajnou přednášku!

Přednášející:

Nemusíš rozumět, abys pochopila. Nemusíš umět ani číst. Toto je kniha, která se čte sama. Nemusíš umět jazyk. Tato kniha je v řeči společné nám všem...

Sára:

Ale

Přednášející:

Teď nám stačí, že se jmenuješ Sára...

Sára:

Teď...?

Hlas:

Teď už nemáme čas...

Přednášející:

Nemáme čas!

Posluchači:

(Šeptají, jakoby fyzicky nepřítomní.) Nemáme čas...

Hlas:

Čas je ukryt zde, v našich dějinách... (Přítomní se rozestoupí a začnou si broukat brumendem nápěv "Šalom"...)

Sára:

(Zoufale.) Je to ohromná starožitná věc... Má určitě velkou cenu... Myslím, že ji sama ani neunesu, je -, je jistě těžká...

Posluchači:

(Šeptají.) ...čas...čas...čas... (Na jevišti se začne stmívat a šepot, vycházející už zase z reproduktorů v celém sále, se začne mísit s tikáním hodin, které se bude zrychlovat a sílit, na jevišti se zcela setmí a když bude tikot hodin již nesnesitelně silný a rychlý, prudce se rozsvítí. Uprostřed haly stojí Věra, na prahu knihovny postává Babička v županu. Byt vypadá zase jako na začátku, dveře na oba záchody jsou zavřené, ale přes okna nad nimi lze vidět, že se na obou svítí. Postupně zhasne jeden a potom i druhý záchod.)

Věra:

(K Babičce.) Ne! Ty se mi nesmíš zjevovat, babi. Jdi už pryč! (Babička zavrtí hlavou jako by chtěla něco namítnout, pak jenom pokrčí rameny, projde halou a zmizí poblíž hlavních dveří.) Tvůj příběh už přece skončil! (Tma.)  

 

1.OBRAZ

Je časné odpoledne. Otevřeným oknem vidíme rozkvetlý strom a z něj slyšíme vycházet hrdliččin hlas, který odměřuje čas. V blízkosti okna postává stará drobná dáma velmi kultivovaného zevnějšku. Dojatě se usmívá.

Věra Jediné, co tady zůstalo, je tahle konzole... (Věra ukazuje nad okno.)
Schlosserová Ano, ano, tu si pamatuji... Byla v ložnici a přes celou stěnu na ní visely nádherné záclony z maminčiny výbavy... (Vzpomíná zasněně.) ... K nim patřil ještě bílý přehoz přes obě postele. (Jde až pod okno a dívá se vzhůru.) Jak je to dávno... (K Věře.) To jediné to zůstalo?
Věra Nic jiného v bytě nebylo, když jsme se sem nastěhovali... (Věra jde do kuchyně a vzápětí se objeví smýkajíc před sebou malý stolek, který staví pod okno. Opatrně na něj vyleze, aby mohla ke konzoli, když si toho paní Schloss. všimne.)
Schloss. Ne, ne, nesundávejte to, mladá paní...
Věra Když už nic jiného po vaší rodině nezbylo, nechtěla byste si to vzít?
Schloss. Ne, já nic nepotřebuji... (Pauza.) Všechno mi to tady připomíná dětství. Dveře, okna, pohled do dvora... I když kaštan byl tehdy ještě mladý strom, jeho koruna dosahovala tak tak do úrovně našich oken... Dnes už zabírá celý dvůr...
Věra A co v něm žije ptáků!
Schloss. Jako by se tu zastavil čas... (Paní Schloss. je dojatá, hledí z okna, odkud je slyšet kromě hlasu hrdličky ještě zpěv drozda. Věra zatím přece jen vyleze na stolek a začne vysouvat konzoli z držáků, přidrží závěs, odejme pravou zakončující hlavici a nakloní konzoli tak, aby z ní kroužky závěsu sjely, přičemž nečekaně z duté trubky vyklouzne jakýsi svitek a spadne na zem. Věra překvapeně seskočí se stolu, udiveně zvedá svitek a odkládá konzoli i se závěsem.)
Věra Co to je? (Podívá se na paní Schloss. jako by byla při něčem přistižena. Schloss. se usmívá, dělá, že nic nevidí a odvrací se k oknu, zatímco Věra rozvinuje svitek a začítá se do něj.) Není to česky. (Udiveně.) Kde se to tu vzalo? (Přemýšlí.) To není možný, že jsme to tu nikdy nenašli... (K pí Schloss.) Je to asi německy, nebo jak... (Věra podává svitek pí Schloss.) Zkuste to přečíst vy, je to nějaké zvláštní písmo... (Pí Schl. bere svitek do ruky a nevěřícně jej prohlíží. Potom si vyndává brýle z kabelky a začítá se do svitku. Je udivena a působí znepokojeně.)
Věra Vy to znáte? (Pauza. Pí Schloss. čte a Věra se zatím dívá do konzole, kterou byla odložila na stůl, klepne s ní o zem a čeká, nevypadne-li z ní ještě něco. A vskutku, po chvilce vypadne další a pak ještě jeden svitek. Věra se pokouší ten poslední číst.) Jakou to je řečí? (Pí Schloss. přeruší své čtení a zadívá se na Věru.)
Schloss. To je můj příběh...
Věra Váš příběh? (Pauza.) Kdo ho sem zapsal?! (Pí Schloss. bere postupně do rukou další dva svitky. Znovu se začte. Pauza.) Jakou je to řečí?
Schloss. (Pomalu.) Tahle část je hebrejsky, tomu moc nerozumím, hebrejsky umím číst jenom trochu. Ale začátek příběhu je psán v jidiš. (Pí Schloss. svitky opatrně prohlíží) Tenhle kus je německy. (Začítá se.)
Věra (Přemýšlí.) Tady v domě se říkalo, že se váš tatínek po válce vrátil? (Pí Schloss. přestává číst a poslouchá.) Ale prý se tady v bytě tehdy dlouho nezdržel. Lidé z domu měli za to, že si tu jenom něco vzal, říkalo se, že nejspíš peníze a nebo šperky, možná nějaký papíry nebo fotografie. Odcházel prý jenom s malým kufříkem...
Schloss. To byly doklady.
Věra Prosím?
Schloss. Doklady o totožnosti. Pro mě.. Abych se mohla vdát.
Věra Vy jste se nemohla jinak vdát?
Schloss. Mohla, za normálních okolností. Ale brala jsem si muže, který byl synem rabína. (Pauza. Pí Schloss. zase prohlíží svitky, začítá se do třetího.)
Věra A co když tu váš otec tehdy byl proto, aby zapsal váš příběh? Co když si tu nebyl nic vzít, ale naopak, něco uložit? (Pauza.)
Schloss. To asi není možné.
Věra Proč? Proč by to nebylo možné?
Schloss. (Pomalu.) Protože jsem odtud odešla ve dvaceti letech.
Věra No?
Schloss. (Dívá se do svitku.) V roce 1947, když jsem se vdávala a otec byl tady v Praze, bylo mi 28 let!
Věra Ano.
Schloss. Ale příběh, který je tady zapsán, nekončí v roce l947 (Pauza.) Ale pokračuje... (Pauza, prohlíží všechny svitky.) ... do dnešního dne. (Pauza, ukazuje prstem ve svitku.) A končí chvílí, kdy se dívám na svůj příběh, když jej čtu poté, co vypadl z konzole. (Chvíli čte ve svitku.) Ano, zřejmě jste to vy... Jmenujete se přece... Víra
Věra Ne, Věra.
Schloss. Ano, Věra... Poslední část je psána česky, podívejte se sama "...a s Vírou vrací se do svého nalezeného příběhu..." (Pí Schloss. podává Věře Třetí svitek.)
Věra Zvláštní písmo... (Čte.) "...a s Vírou vrací se do svého nalezeného příběhu, hluboko ponořená do času, přehlíží všechno minulé, které shrnuto do jednoho okamžiku, stane se její přítomností. Z Budoucnosti přichází k ní Minulost... (Přeruší čtení.) KDO to psal??? (Pí Schloss. zvedá se země 1. a 2. svitek.)
Schloss. Jak byly za sebou?  
Věra Popořadě, poslední svitek uvnitř. První vypadl svitek s nejstarší částí příběhu, a to, co se děje teď, bylo schovaný nejdál. To není logický. (Přemýšlí,) Jako by ten, kdo to psal, počítal se čtenářem! Nejdříve začátek, pak pokračování, nedopsaný text až vzadu...
Schloss.  Tak to nemusí být vždycky. Ale kdybyste otevřela konzoli na druhém konci, bude pořadí svitků správně podle hebrejského písma - zprava doleva.. (Pauza. Ozve se šepot jako ve snu, vzdechy a klapání kopyt, které přechází v tlukot srdce a v tikot hodin, který posléze zaniká pod reálným voláním hrdličky...
Schloss. Vrátíme je tam, v pořadí, v jakém vypadly...
Věra Vy si je nevezmete? Vždyť jsou vaše!
Schloss. (Vrtí hlavou.) Znám svůj příběh, mám ho všude s sebou. (Zvoní telefon.)
Věra Omluvte mě na moment...(Věra zvedá telefon a potichu telefonuje.) Fidesová, prosím...(Pauza. Překvapeně.) Ne! A to mi říkáš jen tak? A kdy přijede?... Jak to, že tak najednou?...Tady? Kdy?... Zítra večer? (Přemýšlí.) No, proč ne? Matka tady nebude, Sára je ještě ve Francii... Jenom... Po pravdě řečeno, nemám u sebe vůbec žádný peníze. (Pauza.) Dobře, tak zavolejte večer až dorazí a domluvíme se... Ahoj. (Položí telefon.) To je neuvěřitelný. (Uvědomí si přítomnost paní Schlosserové, která se během telefonátu vyčerpaně usadila do jednoho z křesel se svitkem v ruce. Chvílemi si v něm četla.) Dáte si čaj, paní Schlosserová? (Strom se zachvěje.)
Věra Dáte si čaj, paní Schlosserová? (Pauza.)
Schloss. Ne, děkuji, to není třeba. Už půjdu. (Naznačuje, že se zvedne, ale je unavená...)
Věra Seďte, seďte... (Věra jde zamyšleně do kuchyně, kde začne připravovat čaj. Paní Schloss. pokračuje ve čtení, ale vždycky, když se zachvěje strom, zvedne pomalu hlavu a s úsměvem se dívá do jeho větví... Věra přinese tác s čajem a položí ho na stolek před paní Schlosserovou. Potom se podívá na hodinky. Ze stromu zakřičí pták a strom se znovu zachvěje. V šumu listů zaslechneme hudbu - pár tónů z Dvořákovy Novosvětské. Poryvy stromu zmítaného jakýmsi vnitřním životem se opakují a vždy jasněji je doprovází hudba.) Nebude vám vadit, když na chvilku odejdu...Vy tu ale klidně můžete zůstat a číst...když si to nechcete odnést... Já přijdu za chvilku, jinak tady nikdo nebude... A kdybyste potřebovala odejít, tak jenom... (Zaváhá.)...Tak jenom zabouchněte dveře a nechte to tak...
Schloss. Vždyť já mám klíče...
Věra Jak to? (Zarazí se.) Vlastně -
Schloss. Jsem přece majitelka domu...
Věra Aha. (V rozpacích.) A vy máte klíče i od našeho bytu?
Schloss. Od všech bytů!
Věra No... To nevadí. Od našeho bytu má klíče plno lidí. Já už musím běžet. A opravdu nemusíte spěchat... (Věra odejde, paní Schlosserová se znovu začte, hudba zesílí a odpolední slunce zasvítí na křeslo, kde paní Schlosserová sedí. Pak se hudba postupně ztiší, pták zakřičí a z pokoje vlevo vychází babička ve svém zeleném županu a míří ke křeslu, kde sedí pí Schlosserová.)
Babička Dobrý den.
Schloss. (Lekne se.) Dobrý den. Myslela jsem, že tu nikdo není. Promiňte, lekla jsem se.
Bab. Já jsem Fidesová. Babička.
Schloss. (Pokyne.) Sára Schlosserová
Bab. Já vím. (Přisedne do protějšího křesla.) Nenechte se rušit. A vezměte si čaj.
Schloss. Děkuji. (Nalévá si čaj.)
Bab. Takhle odpoledne, když sem svítí slunce, je tu nádherně. (Strom zašumí.) Ráda tu sedávám...
Schloss. Vás tady bydlí kolik? Myslela jsem - (Zmlkne.)
Bab. Tenhle byt je pořád plný lidí... A i když nikdo není doma, vržou parkety, jako by tu někdo chodil, cvakají dveře... Když jsem bývala někdy sama doma, úplně jsem se tu bála...
Schloss. Bývala?... Teď už se nebojíte?
Bab. Vezměte si ještě čaj...(Obě ženy sedí u otevřeného okna, lze slyšet šum křídel a ševelení listů, ony se dívají do zelené koruny stromu, šeří se, strom se začne zmenšovat, až je jeho koruna na úrovni okna. Babička se usmívá, pí Schloss. vypadá zasněně, na klíně má dva svitky a jeden drží před sebou, jako by právě přestala číst... Trochu se zešeří. Sára Schlosserová usne. Ozve se potichu EXODUS od Bernsteina. Rozsvítí se okénka nad oběma záchody. Hudbu postupně začne potlačovat vyzvánění zvonů, doprovázené vzdechy, následně přecházející v tlukot srdce a tikání hodin - jako během Snu... Tma.)

2. OBRAZ

Věra přichází zvenku s Michalkou. Na scéně nikdo není, u okna stojí stolek, který tam přistavila Věra, když sundávala konzoli. Otevřeným oknem slyšíme vzdálený hluk města.

 

Myška: (Rozhlíží se.) Kde je ta paní? (Pauza.) Mami, kde je ta paní? Ty mě neslyšíš?
Věra: Asi už odešla...
Myška: A kam šla?
Věra: (Jde až k oknu, dívá se na konzoli, která je už zase na místě. Pokrčí rameny.) Nevím...
Myška: A přijde? (Pauza.) A přijde zase, mami? (Křičí.) Mami!
Věra: Myško... Nekřič.
Myška: Ty mě neposloucháš!
Věra: Myško! (Vezme Myšku do náruče, sedne si na křeslo a začne jí zouvat botičky.) Uklidíme tady trochu... Pomůžeš mi?
Myška: On někdo přijede na návštěvu?
Věra: Zítra možná přijdou moji kamarádi...
Myška: A děti taky?
Věra: Ne, děti ne.
Myška: A Sára už tady bude?
Věra: Sára je ve Francii, ta tady ještě zítra nebude...
Jindra: (Vstoupí z pokoje) Kde seš? Nebylo zamčeno!
Věra: Lekla jsem se... (Zamyslí se.) Řekla jsem paní Schlosserový, aby jenom zabouchla...
Jindra: (Zděsí se.) Úplně jsem zapomněla, že měla dneska přijít! (Zapaluje si.) O co jí jde, nevíš? Chtěla něco?
Věra: (Pokrčí rameny.) Vypadá to, že v podstatě nic nechce... Myško běž si vzít bačkůrky...
Jindra: Tobě je to snad úplně jedno, Věro!
Věra: Proč myslíš?
Jindra: Neříkej mi, že nic nechtěla. Proč se potom soudila pět let o dům?
Věra: (Zase pokrčí rameny.) Nevím...
Jindra: Že jsem na to mohla zapomenout! Mohlo mi být jasné, že ty se jí na nic nezeptáš.
Věra: Vyprávěla mi, že se tu narodila... (Strom se zachvěje.)
Jindra: (Ironicky.) Zajímavé. Každý z nás se někde narodil. To ještě neznamená, že tam odtud budu vyhazovat lidi, který tam bydlí... Po sedmasedmdesáti letech...
Věra: O vyhazování nic neříkala... Když jí prej bylo dvacet, odjela s tatínkem do Anglie. Její maminka, bratr a babička s dědou už za nima nestihli přijet. Zemřeli v Osvětimi, ve dvaačtyřicátým....
Jindra: (Jde k oknu, dívá se do chvějícího se stromu.Tiše.) Co my s tím?
Věra: (Bere za ruku Myšku a odvádí jí do pokoje.) Pojď se převlíknout, Myško.
Jindra: (Ostře.) Budeš mít peníze na činži?
Věra: (Zastaví se.) Můžeš mi počkat do příštího týdne?
Jindra: Už jsem je měla odeslat... Zas nemáš?
Věra: Budu mít.
Jindra: Nepočítej s mou pomocí... Měsíc co měsíc nemáš po ruce náležitý obnos.
Věra: Nakonec vždycky zaplatím.
Jindra: To jsem zvědavá... (Věra se znovu chystá odejít, zvoní telefon. Jindra típne cigaretu do popelníku vedle telefonu.) Pochybuji, že to bude pro mně. (Bere za ruku Myšku a spolu odcházejí.) Pojď ty chudáčku. Venku je krásně a ty se budeš určitě zase celý odpoledne plácat doma... Máma s tebou nikam nejde. K ničemu tě nevede... Nakonec dopadneš jako ona...
Věra: (Pauza. Telefonuje.) Fidesová, prosím?... Dobrý den, doktore!... Co jste si tak najednou vzpomněl?... Ne, nevyřídila mi nic... A kdy jste se potkali? Dneska?.. Ještě jsme spolu pořádně nemluvily... Jak se vám vede? Proč ne? Rádi vás po dlouhý době zase uvidíme... To můžete kdykoliv, jsem skoro pořád doma...(Zarazí se.) Počkejte, vy máte ale intuici, zrovna zítra by tady měl být takový malý večírek! S lidma, který dobře znáte... Určitě byste neuhodl proč? Michal Pták se má vrátit... Ne, jenom na návštěvu... (Přemlouvá ho.) Ale jó, přijďte určitě... Dlouho jsme se neviděli.... Poslední večírek tu byl ještě když babička žila... To je nejmíň sedum let... (Zarachotí klíč v zámku a zvenku přichází Sára. Na zádech má batoh a velkou tašku. Věra je překvapená.)
Sára: Ahoj.
Věra: (Od aparátu.) Ahoj Sáro, kde se tu bereš? (Do telefonu.) Promiňte, doktore... Tak jsme domluvený! Čekám vás zítra mezi hosty... Nashledanou. (Zavěsí. K Sáře.) Nečekala jsem tě dneska. Říkala jsi, že se vrátíš až v neděli?
Sára: (V rozpacích.) Přijela jsem dřív... (Vítají se.)
Věra: Stalo se něco?
Sára: Ne, nic... Už jsem tam neměla s kým být, tak jsem přijela... Nějak tě to zaskočilo? Nehodí se to? (Sára se přezouvá.)
Věra: Ale hodí... (Váhavě.) Vlastně je to dobře. Představím tě svým kamarádům, o kterých jsem ti vyprávěla, mělo by se nás tu zítra pár sejít...
Sára: Někdo má narozeniny?
Věra: Ne. Narozeniny už dávno neoslavujeme. Ale jeden náš kamarád, kterej odejel před deseti lety, se poprvé vrátí do Prahy...
Sára: Já ti to tady pomůžu připravit... (Vstoupí Jindra.)
Jindra: Nemáš tu něco k jídlu? To dítě má hlad... (Projde halou do kuchyně.)
Sára: Dobrý den...
Jindra: Nazdar! (Otevře lednici.)
Věra: Namažu jí chleba...
Jindra: Tvaroh nebo mlíko tady nemáš? Jak chceš aby ti vyrostla? Jí jenom chleby.
Věra: Nejí jenom chleby. Ve školce má obědy...
Jindra: Já tam nic nemám, jinak bych jí dala něco pořádnýho...
Věra: Když se jednou za měsíc rozhodneš, že jí dáš něco pořádnýho, tak běž, kup to, a dej jí to! A nechtěj to po mně.
Jindra: No dovol! Víš co já mám práce! Já se neválím celý dny...
Věra: Nikdo neříká, že se válíš...
Jindra: Ještě ti budu nakupovat...
Věra: Zavři tu lednici...
Jindra: Ty seš drzej zmetek...
Sára: Mám tady jogurt. Dejte jí ho, paní Fidesová... (Vyndavá z batohu jogurt.) Měla jsem ho na cestu... (Jindra si vezme jogurt a odchází.)
Věra: Kolikrát si myslíš, že v životě uvařila? Všechno dělala babička... A teď mě neustále peskuje. A poučuje...
Sára: Ona to tak nemyslí...
Věra: (Pauza.) Viděla jsi se s Miladou?
Sára: Ne, nevyšlo to... Má toho teď moc... Víš, že čeká další dítě?
Věra: Nevím! Třetí? (Vrtí hlavou.) To je blázen! Na starý kolena tři děti takhle za sebou...
Sára: Moc tě pozdravuje ...
Věra: A co tvoje maminka?
Sára: Ona právě odjíždí pracovat na půl roku do Ameriky, tak jsem odjela dřív, aby se měla čas připravit...
Věra: A s tátou jsi se sešla?
Sára: (V rozpacích.) Jenom jsme si volali...
Věra: Moc se těšil že tě uvidí, když tady naposled nechával vzkaz...
Sára: (Rozpačitě.) Nehodilo se to... (Mění téma.)
Sára: Přivezla jsem Myšce dárek... Ve Francii dostávají děti dárky i k Velikonocům...
Věra: Už se po tobě ptala...Těší se na tebe...
Sára: (Hledá v tašce.) Taky jsem si na ní zvykla. Stýskalo se mi. Mám pro ní hračku. Beránka... (Z tašky vyndá plyšové zvířátko.)

Věra: Beránka? (Prohlíží si hračku.) A jaké byly Velikonoce v Nancy?
Sára: Nádherné! Víš, že to byly první Velikonoce v mém životě, které neznamenaly jenom jídlo a volno ze školy? Něco úplně jiného, než co jsem dosud zažila. Nejzajímavější bylo kázání, které se neodehrávalo v kostele, ale prostě na ulici. Bylo to něco mezi mší a divadelním představením...
Věra: Na ulici?
Sára: Skupina asi dvaceti lidí šla za takovým vysokým mužem, s pichlavýma očima, který ke všem přítomným i ke kolemjdoucím promlouval hlubokým hlasem. Odpovídal na otázky, kázal... A při tom se smál. Chodila jsem s nimi městem několik hodin. Nebyla jsem sama, kdo se k nim připojil. Běželo s náma i plno dětí...
Věra: To nemuselo bejt špatný...
Sára: Víš například o tom, Věro, že mezi Ježíšovými apoštoly,  nebyli jenom muži, ale i ženy, apoštolky?
Věra: Myslím, že jsem o tom někde četla...
Sára: Mě to překvapilo!
Věra: Proč?
Sára: Nikdy jsem si až do teďka nevšimla té nesrovnalosti, že za někým, kdo hlásá rovnost a vzájemnou lásku, kráčejí jenom muži a ženy nikoliv!
Věra: (Přemýšlí. Překvapeně.) Máš pravdu. To by bylo divný..
Sára: Prostě mě nikdy nenapadlo zapochybovat o tom, že je příběh zapsán jinak, než jak se odehrál... (Strom zašumí, listy i květy se zachvějí.) Musela jsem zajít domů a když jsem potom vyšla ven, už jsem nikoho nenašla. Hledala jsem je po celém městě. Nikdo je neviděl, nikdo o nich neslyšel, jako by se po nich země slehla.
Věra: Zvláštní... (Věra i Sára sedí tiše v křeslech a strom šumí. Vstoupí Jindra.)
Jindra: Zapomněla jsem ti říct, že tě pozdravuje Doktor. Potkala jsem ho dneska u knihovny. Chce se tady zastavit.
Věra: Už jsme spolu mluvili. Volal.
Jindra: Blekotal a vnucoval se... Nemám ho ráda. Necítím se před ním dobře...
Sára: (K Věře.) To je ten Doktor, co jsi mi o něm vyprávěla?
Věra: To je on. Zítra sem přijde. (Tma.)

 

3. OBRAZ

Je květen 1995, slunné ráno. Okno v hale je otevřeno do malého staroměstského dvora, kterému vládne mohutný kvetoucí kaštan. Větve dosahují téměř až k oknům. Z koruny se ozývá zpěv ptáků - kosa a drozda. Z dálky zaléhá hukot města: tramvaje, sanitky, alarmy... Prosklenými dveřmi zvenku přichází Věra... Spěchá, je neklidná. Nervózně jde rovnou k zrcadlu a zblízka si prohlíží svůj obličej... Potom si z tašky vyndává hřeben a začíná si kartáčovat dlouhé vlasy. Z kuchyně vyjde instalatér - pan Srnec a postaví se před Věru.

Věra (Lekne se.) Úplně jsem na vás zapomněla, pane Srnec! Už jste s tím hotovej?
Inst. No jó, paninko... (V rozpacích.) Tuhle karmu já vám nespravim... To je starej typ!
Věra Pane Srnec, neříkejte mi, že to neumíte opravit?
Inst. (Dotčeně.) Neumim, paninko...
Věra Dneska večer čekám hosty... Víte co to bude, když v kuchyni nepoteče teplá voda?
Inst. Já bych rád... Mladá pani, dyť se známe leta. Mezi náma, jinýmu bych takhle hned druhej den po zavolání nepřišel...
Věra (Přikývne.) Děkuju...
Inst. Co mě se týče, mladá pani, radim: Novou! Novou karmu..
Věra (Vydechne.) Jo...
Inst. Hned vám to tam namontuju a hotovo! Žádnej problém...
Věra Hm... Děkuju.
Inst. Jak řikám, co mě se týče, je to hned. Stačí říct!
Věra Ještě jednou -
Inst. A s těma penězma si nelamte hlavu... To počká... Dyť se známe leta...
Věra Děkuju a ... Nashledanou. (Věra pomalu vystrčí pana Srnce ze dveří. Znovu se začne česat, pomalu jde k zrcadlu. Zazvoní domovmí zvonek. Lekne se. Do domácího telefonu. Tiše.) Kdo je?... To jste vy? Ano, otvírám... (Mačká tlačítko, pokládá telefon, chytá se za čelo a znovu míří k zrcadlu.) Pane Bože... (Vrátí k hlavním dveřím, otevře je a pak nehnutě stojí uprostřed haly. Po chvilce vstoupí Karel a radostně, důvěrně Věru obejme.)
Karel Nazdar! Jak je? (Vidí, že je Věra nesvá. Uklidňuje ji.) Není to tak hrozný, to setkání po létech. (Otočí se.) Kde jsi? Michale? (Z dálky sem přes dvůr zaléhá houkání sanitky. Vstoupí Michal. Jakmile se ocitne tváří v tvář Věře, začne v rozpacích naznačovat, že by si rád típl skoro celou cigaretu. Věra se mu dívá do tváře a přitom ustupuje několik kroků zpět. Michal se od ní odvrátí, pak zajde až ke stolku s telefonem, kde důkladně uhasí a odloží cigaretu. Zvuk houkající sanitky mezitím odumře.
Michal (Odhodlaně.) Ahoj Věro! (Věra přikývne, ale nemůže ze sebe vypravit ani slovo. Podává Michalovi ruku s hlavou skloněnou. Michal ji obejme. Pauza.)
Karel (Ironicky.) Věro, vždyť ty seš starej mazák, - kolik lidí jsi už vítala z emigrace?
Věra (Zastřeným hlasem.) Michal je pátej...
Michal (Ustoupí o krok, znovu v rozpacích.) Jsem moc rád, Věro, že můžeme ten večírek udělat tady u tebe. Nevím, jak bych ti poděkoval.
Věra O nic nejde. Já jsem taky ráda, že se zase po letech sejdeme...zrovna tady...
Karel (Sarkasticky.) Alespoň si zavzpomínáme! (Pauza.) Na mládí... (Pauza. K Michalovi.) Kolik se ti podařilo včera večer sehnat lidí?
Michal Celkem dost. A všichni, kterým jsem se dovolal, slíbili, že přijdou. Ale na někoho už prostě není žádný spojení. 
Karel  Neni to tak zlý...
Michal (Rozhlíží se po hale.) Mám pocit, že jsem tu byl naposledy včera...
Věra A přitom je to deset let...
Michal Za měsíc to bude deset let, co tady byl ten můj poslední večírek... Na rozloučenou. A ráno rovnou na nádraží.
Karel Ještě že jsme byli tenkrát tak ožralý... Štípe mě v nose ještě dneska, když si vzpomenu, jak jsi se na nás díval z vlaku, když se s tebou rozjížděl...
Věra To bylo hrozný!
Karel (Odlehčeně) Ale večírek to nebyl špatnej, Takovej, řekl bych, důkladnej. Na doraz.
Michal Tu noc najednou už o nic nešlo. Měl jsem pocit absolutní ho vytěsnění...
Věra Celou noc stály v ulici dvě policejní auta. A telefon byl samozřejmě odpojenej.
Karel A kdo vylezl před dům, toho sebrali.
Michal Na to jsem úplně zapomněl... (Přemýšlí.) Kam je vlastně tehdy odvezli?
Věra Nikam... Zapsali si je a za rohem je zase vysadili...
Karel Pouštěli hrůzu...
Věra Chtěli ti zpříjemnit odjezd... Abys náhodou nevzpomínal v dobrém...
Michal To se jim povedlo... (Pauza.)
Karel (Zvedá se.) No, já pomalu poběžim, mám toho dneska ještě hodně...
Michal Karle! Hlavně večer přijď! Bez tebe a bez Věry jsou tu všichni ostatní na nic!
Karel Spolehni se! (Vzpomene si.) Mám ještě něco zařídit, třeba někoho sehnat, nebo tak?
Michal Ne, díky. Už jsi toho pro moje hladký přistání na rodný půdě udělal od včerejška dost.
Věra (Ke Karlovi.) Věděl jsi dlouho, že Michal přijede?
Karel Ve středu zavolal, že ráno vyráží a včera večer už byl v Praze...
Michal Musel jsem se rozhodnout a jet! Kdykoliv jsem se na cestu moc připravoval, nakonec mě opustila odvaha. Kolikrát už jsem byl sbalenej, nachystanej, a pak z toho sešlo.
Karel Tak večer to oslavíme! A já mažu. Zatím... (Gestem pokyne na rozloučenou.)
Michal Zatim a díky! (Plácne Karla přátelsky po rameni.)
Věra Čau. (Karel odejde, bouchnou dveře. Michal jde k oknu, V blízkosti okna proletí holub a usadí se na římse. Vzápětí přiletí další a po chvilce slyšíme, jak vrkají hlubokými hlasy.)
Michal (V rozpacích.) Jak se ti daří?
Věra (Přikývne k neurčitému souhlasu.) A tobě?
Michal (Také přikývne.) Vypadáš dobře. Skoro jsi se nezměnila... (Pauza.) Nosíš pořád rozpuštěný vlasy...
Věra Možná vypadám líp, než se cítím... (Pauza.) Neposadíš se na chvíli?
Michal Spíš bych si zapálil, kdyby ti to nevadilo...
Věra Prosím. (Ukáže na popelník, který leží na stolku. Michal si zapálí, pak nabízí Věře cigaretu.)
Michal Nezačala jsi kouřit?
Věra Ne. (Pauza. Michal se vrátí k oknu, dívá se na strom, holubi silně vrkají, listy stromu se chvějí.)
Michal Co vaše babička, žije?
Věra Ne, umřela ještě před listopadem...
Michal Hmm... (Pak zvesela.) Byla to docela statečná účastnice našich večírků!
Věra Nedožila se ani návratu svých dětí. Sešli se až nad jejím hrobem...
Michal Čas jí taky šlápl na paty...
Věra Čas? Proč jsi tenkrát odjel tak najednou?
Michal Ach, Bože. Věro, neumíš si představit, jaká hrůza je emigrace! Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu... Těch prvních pět let, to bylo k nevydržení! Nejhorší roky v mým životě.
Věra (Přikývne.) Všichni to říkaj.
Michal Co?
Věra Že prvních pět let je nejhorších.
Michal (Popuzeně.) Všichni?! Kdo to nezažil, ten nemůže vědět, o čem je řeč...
Věra Myslel jsi, že utečeš sám před sebou?
Michal Blbost! (Vztekle.)
Věra Promiň (Pauza.) Dáš si kafe?
Michal Ještě jsem dneska nic neměl. Kafe bych si dal. (Věra odejde do kuchyně.)
Michal (Volá.) Chtěl jsem ti něco vyprávět!
Věra (Z kuchyně.) Já poslouchám!
Michal Pamatuješ si na mýho dědu?
Věra Na toho, co tě neměl rád?
Michal Znala jsi ho, že jo?
Věra Osobně ne, jenom z vyprávění.
Michal Tak o tomhle dědovi se mi začal zdát jeden sen. Pořád se mi vracel. Nejdřív jsem myslel, že je to jen další emigrantskej děs. Ale po nějakým čase, mi telefonovala moje matka, že děda je v blázinci, umírá a pořád vyžaduje, abych ho přišel navštívit. Vysvětlovali mu, kde jsem, ale on jim nadával a pořád dokola vyžadoval, ať mě zavolají. (Věra přinese dvě kávy.)
Věra A jakej byl ten sen?
Michal No právě! Zdálo se mi, že jsem nemocnej a děda - jako můj doktor - sedí na posteli a ošetřuje mě. Říká něco v tom smyslu, že až budu vědět kdo jsem, že se vrátím. Nejdřív vždycky mluvil chlácholivě, ale postupně začínal být výhružnější, až skoro křičel. (Pauza.) Bylo to hrozně intenzivní. Když umřel, úplně jsem ten okamžik vycítil a ulevilo se mi.
Věra Ulevilo?
Michal Ten sen mě trýznil. Díky němu jsem si jasně uvědomoval, že není kam se vrátit. Nemohl jsem domů! (Rozčíleně.) To prostě nikdo nepochopí. (Vstane.)
Věra Jestli se ti nechce o tom mluvit, tak -
Michal (Pije kávu.) Víš, s odstupem času jsem si uvědomil, že se asi vůbec nejednalo o návrat z emigrace domů, ale o něco podstatnějšího...
Věra Proto sis počkal deset let?
Michal (Rozčíleně.) Blbost... Víš líp, než kdokoliv jinej, že návrat neexistuje. Ten, kdo se vrací, je někdo jinej, než ten, kdo odešel -
Věra Tak proč jsi se vrátil až teď? Proč? (Michal si zapaluje cigaretu.)
Michal Nechme toho. Jsem hrozně rád, že jsem zase tady, že tě vidim...
Věra Čekala jsem tě před pěti lety. Hned po revoluci.
Michal Ale ty jsi taky mohla přijet, když otevřeli hranice.
Věra Nezval jsi mě. (Pauza.) Zrovna jsi se oženil... A já jsem pak zjistila, že čekám dítě. Michal.  Já vím... Věra  Kdyby ses občas nebyl ozval Karlovi, ani bych nevěděla, jestli žiješ...
Michal Nepřeháněj. Posílal jsem svatební oznámení.
Věra Jo, to máš pravdu! To mi udělalo radost. Že sis na mě za těch deset let aspoň jednou vzpomněl.
Michal (Vztekle.) Tohle nemá cenu! (Pauza.)
Věra Nedořekl jsi mi to o tom svým dědovi...
Michal Děda! Zjevoval se mi potom. Jednou večer, když už jsem byl v posteli a podruhý normálně přes den, když jsem psal. Vždycky přišel zdí a přiblížil se až ke mně. Vůbec nemluvil, ale já jsem přesto cítil, co mi chce říct.
Věra Co?
Michal Něco v tom smyslu, že se mám vrátit až budu vědět jsem... Zvláštní, viď?
Věra To je zajímavý...
Michal Věděl jsem, že tě to bude zajímat.
Věra A víš už, kdo jsi?
Michal Chmm! A ty to o sobě víš? (Oknem sem z dálky zalehne hlas zvonů.)
Věra (Usměje se.) Naše babička se sem vrací už několik let!
Michal Vaše babička? A víš proč?
Věra Ne. Mám jenom takový nejasný tušení, že něco jakoby střeží. Párkrát jsem měla úplně nepříjemný pocit, že mě vysloveně hlídá Sedává tady v křesle. (Hlavou ukáže ke křeslu, kde sedí Michal.)
Michal Tady?
Věra Někdy i mluví. Když nabízí čaj...
Michal A jak často se zjevuje?
Věra Poslední dobou celkem často...  

4. OBRAZ

(Zpoza závěsu vystoupí Sára v noční košili, když uvidí Michala, lekne se a zase zmizí)

Michal (Zahlédne ji.) Kde se tu vzala?
Věra Kdo?
Michal (Mlčí, mračí se, po chvilce.) Tady snad opravdu asi straší. Zdálo se mi, že se támhle zjevila krásná dívka!
Věra (Klidně.) To bude Sára.
Michal (Vzpomene si.) Ta tvoje schovanka?
Věra Ty o ní víš?
Michal Karel říkal, že tu máš krásnou schovanku. To je tvoje příbuzná?
Věra (Usmívá se.) Moje příbuzná? (Uchichtne se.) Ne!
Michal Tak kde se tu vzala?
Věra Občas tu pobývá, není z Prahy.
Michal Vypadá jako anděl. Úplně jsem se jí lekl, když jsem ji zahlíd. Zjevila se tiše jako duch.
Věra Líbí se ti?
Michal Líbí? To je slabý slovo! V životě jsem něco takhle étericky krásnýho neviděl. Co tady dělá?
Věra Studuje češtinu
Michal Studuje? (Pauza.) A proč teda neni ve škole?
Věra (Zamyslí se.) Vidíš, to mě nenapadlo. (Volá.) Sáro! Sáro!
Michal (Zneklidní.) Počkej. Nevolej ji kvůli tomu...
Věra Ale jó. Představím vás! (Vstoupí Sára, přes andělsky bílou košili má bledě modrý župan, žluté vlasy rozpuštěné, vypadá jako ze snu.)
Sára Volala jsi mě, Věro? (K Michalovi.) Dobrý den.
Věra (K Sáře.) Nic mi do toho není, Sáro, ale ty dneska nemáš školu?
Sára Říkala jsi mi včera, že budeš potřebovat mou pomoc!
Věra Jó, to je pravda! (Praští se do čela.) Ale to by stačilo až odpoledne.
Sára A pak, když už jsem byla jednou omluvena až do konce týdne, nechtělo se mi vysvětlovat, proč jsem se vrátila dřív...
Věra Já vás představím. To je Michal Pták, kamarád z mládí. (K Michalovi.) Tohle je Sára Raymond.
Sára (Podává Michalovi ruku.) Dobrý den. Moc mě těší. Vy jste spisovatel?
Michal (Udiveně, líbá jí ruku.) Vy jste něco četla?
Sára No, zatím ne, ale Věra má od vás v knihovně několik knih.
Věra Sára je na svůj věk dost sečtělá.
Sára (Omluvně.) Promiňte. (Odchází na záchod.)
Michal (Šeptá, k Věře.) Já mám dojem... Karel říkal, že snad není Češka, ale ona mluví úplně perfektně! Odkud je, prosím tě?!
Věra (Dívá se na hodinky.) Hele, Michale, zeptej se jí sám, a já se zatím skočím převlíknout a dám něco do pračky! A pak vyrazíme, jo?
Michal Kolik jí je? (Věra nevěřícně kroutí hlavou, usmívá se a než odejde přes kuchyň do koupelny, vykloní se z okna ven, kde se chystá horký den a odkud se ozývá vrkání holuba. Když Věra zmizí za dveřmi, Michal vstane, jde k zrcadlu, kde si začne prohrabovat vlasy a prohlížet se, jak vypadá z profilu, pak se ležérním způsobem vrátí ke křeslu, kde usedá s nohou přes nohu. Ze záchodu se ozve spláchnutí a posléze přichází Sára.)
Michal Slečno Sáro -
Sára Moment - (Zvedá zápěstí.) Jenom si umyju ruce... (Sára zmizí v kuchyni a vzápětí se vrací.)
Michal Slečno Sáro, mohu se vás zeptat, kolik je vám let?
Sára Bude mi sedmnáct. Na podzim.
Michal A co hledáte v Praze?
Sára Co? Vlastně ještě úplně nevím. Cítím jenom, že je to asi moje město. Víte, já pocházím odtud... (Dívá se z okna.)
Michal Narodila jste se tu?
Sára Ne. Narodila jsem se v Paříži. - Asi...
Michal Asi? Vy jste ale záhadná! (Michal vstane.) Mladá, krásná a záhadná. Mám pocit, že se mi jen zdáte! (Významně.) Občas do Paříže jezdím. Žijete tam?
Sára Ne...
Michal Studujete tady?
Sára Ano. Češtinu
Michal Jenom češtinu?
Sára Jsem zatím na gymnáziu na francouzské ambasádě... Ráda bych studovala historii, filosofii a literaturu.
Michal Literaturu... (Zasní se.) Sedmnáct let! Kde je našich sedmnáct?
Sára Znáte tetu Věru dlouho?
Michal Tetu? Aha! (Směje se.) Jo... Asi dlouho. Když mně bylo sedmnáct, tak už jsem ji dávno... - znal!
Sára Vy jste sem taky chodíval? (Sára se přiblíží k Michalovi.)
Michal Vás to zajímá? To už je dávno... Tehdy sem chodilo lidí...
Sára Ano, moc mě to zajímá... (Sára se dívá zblízka Michalovi do očí.)
Michal Slečno Sáro! (Usmívá se, pak vzdychne.) To je minulost. Možná, že vám připadá romantické, co jste zaslechla o našem rušném mládí, živě si umím představit Věru, jak vypravuje, ale já být na vašem místě, s nikým bych neměnil!
Sára Proč?
Michal Jste mladá!
Sára Hm... Mladá... (Zapáleně.) Vy ale máte minulost!
Michal Prosím vás!
Sára Já minulost nemám!
Michal Jakou vy chcete mít minulost! Ve vašem věku? (Směje se.) Já jsem si v sedmnácti vlastně taky přidával jeden rok...
Sára Ne, nepochopil jste mě. (Otočí se k němu zády.) Já nevím kdo jsem, nevím odkud přicházím ani kam kráčím. Svého pravého otce neznám. (Pauza.) A pravou matku jsem poznala ve dvanácti letech, ale brzy potom začala nový život a tím jsem ji hned zase pozbyla. (Vstoupí Věra, kterou Sára nevidí. Michal si přiloží prst na ústa, aby dal najevo Věře, že má zůstat potichu.) ...A moji rodiče, kteří mě od narození vychovávali jako by byli z jiné látky než já. Když mi před rozvodem řekli pravdu, nebyla jsem ani moc překvapená?
Michal (V rozpacích.) Měla byste si vážit lidí, kteří vás vychovali a zbytečně si neromantizovat něco, co za to možná ani nestojí...
Sára Vám se to řekne! (Vzdychne.) Vy máte svou minulost.
Věra (Vchází.) Minulost? Tu má jenom ten, kdo si ji uvědomuje.
Sára (Lekne se.) Věro, neslyšela jsem tě přijít!
Věra Jenom to, co pochopíš, to máš.
Michal Jsi pořád stejná, Věro. Věčně se obíráš tím co bylo...
Sára Když jsem poprvé přijela do Prahy, jako bych se vrátila na místo, které znám. Tmavé, křivolaké a kamenné město s hlubokými úzkými ulicemi... Zdávaly se mi o něm v dětství sny. Ve Francii podobné město není. Hned jsem tehdy pochopila, že tady mohu najít to, co hledám.
Michal (Rezignovaně, trochu ironicky.) Svou minulost.
Sára (Vášnivě.) Naopak budoucnost!
Michal Ahá!
Sára Bez poznané minulosti člověk nechápe, co mu budoucnost přináší!
Michal (K Věře.) Mně se zdá, že tady vymýšlíš nějaký drama, který žije jenom ve tvý fantazii. A Sáru do toho zatahuješ. Ostatně jako každýho, kdo se nechá.
Sára Naopak! Byla bych ráda, kdyby Věra vzpomínala víc. Všechno co vím, mi vypávěla matka.
Věra (K Michalovi.) Já jsem vás nepředstavila.
Michal Ale jo.
Věra Sára je totiž Miladina dcera!
Michal (Překvapen.) Cože? Myslíš Miladu Bártovou? (Udiveně.) Milada má už takhle velkou...dceru?! (K Věře.) To není možný, to by musela... (Přemýšlí. Sára se na Michala napjatě zadívá, pak prudce pohlédne na Věru...)

(Tma.)

 

5. OBRAZ

Tma. Slyšíme práskání dveří a pohyb v bytě, potom hovor bavící se společnosti, podbarvený rockovou hudbou. (Nico, píseň "Give me boys".) Scéna se pomalu rozsvěcuje, dveře do kuchyně jsou pootevřeny, průhledem vidíme, že kuchyň je plná lidí kteří si povídají, popíjejí, hraje hudba. V levé části haly na sofa sedí Tereza a vedle ní stojí Michal. Zevnitř kuchyně někdo zabouchne dveře a hluk se ztlumí na minimum... Kdykoliv se během následujícího obrazu dveře otevřou, vždycky znovu zesílí.

Tereza Nechtělo se mi sem.
Michal Nemuselas jezdit, byli jsme přece domluvený.
Tereza Chtěla jsem vidět tvoje přátele a tvou rodinu, to se snad dá pochopit, ne? Po tolika letech společného života.
Michal Říkal jsem ti, že to pro mě neni jenom nějakej zájezd. Neni nic jednoduchýho vrátit se tam, odkud člověk jednou utekl.
Tereza Ty jsi neutekl, ale odjel! Nepoužívej tuhle komoušskou terminologii.
Michal Nepoučuj mě. To, co chci říct, umím říct líp, než většina z vás.
Tereza Z nás? (Udivena.) Koho myslíš tím "z vás"?! (Pauza.)
Michal Promiň.
Tereza Byla jsem tak šťastná, - ještě před několika dny... Myslela jsem si, že teď si budeme zase trochu blíž... Ale první, co mě kupodivu napadlo, bylo, abychom nejezdili do Prahy. Nevím proč.
Michal Nesmysl.
Tereza Já vím, vypadá to jako nesmysl, ale ty jsi tady, teď, někdo úplně jiný. Nevím, jestli je to tím, že jsem těhotná, nebo tím, že jsme tady... Nebo jsem prostě jenom přecitlivělá... (Pláče.)
Michal Popovídáme si o tom doma.
Tereza Tak už pojďme. Co tady? Všichni jenom skuhrají, že nemají peníze...
Michal Jestli chceš jet domů, tak si vezmi taxíka, zavolám ti ho.
Tereza Ne, pojeď se mnou.
Michal Proč?
Tereza Chci být s tebou!
Michal Ne já, ale ty jsi se změnila. Tohle přece mezi námi nikdy nebylo, abys mě tahala domů odněkud, odkud se mi ještě nechce!
Tereza Je mi divně.
Michal Jeď v klidu k nám, dej si s mojí matkou čaj a jdi spát. Copak jsi malá holka? (Tereza tiše pláče. Netrpělivě.) To je vážně jinej stav tohle! (Pauza.) Nejdu a hotovo! Léta se na to chystám. Jsem rád, že se tu sešlo tolik lidí,a ty mě taháš domů!
Tereza Já se tady někde na chvíli natáhnu a počkám na tebe...
Michal Jak chceš. (Michal odchází do kuchyně. Tereza si lehá na sofa. Zvoní telefon. Nikdo nepřichází. Po několikerém vyzvánění Tereza zvedne aparát.)
Tereza Haló? (Pauza.) Ne, já nejsem Věra, ale můžu vám ji zavolat. (Pauza.) Ne, to není možné v tomhle bytě jsem poprvé v životě. (Pauza.) Moment. (Tereza jde do kuchyně, odkud se ozývá zábava několika lidí a vzápětí se vrací i s Věrou.)
Věra (Telefonuje.) Prosím? (Pauza.) Dobrý večer, doktore. Ano, Michal tady je. (Pauza.) Vstoupí Michal, jde k Tereze, ta ho mlčky chytne za ruku. Michal k ní přisedne. (Pauza.) Tak se zastavte. Zatím nashle. (Položí telefon. Zamyšleně.) Ten je ale nervózní... (K Michalovi.) Zdá se mi, že chce mluvit právě s tebou; včera se dozvěděl, a teď se ujišťoval jestli tady opravdu jsi.
Michal A kdo?
Věra Doktor! Pamatuješ se na něj přece?...
Michal No jistě! Ten podivín, co sem docházel za tvojí babičkou.
Věra Podivín... (Přemýšlí, pak k Tereze.) Kdybys chtěla, můžeš si klidně lehnout dozadu do pokoje, tam bude větší klid...
Tereza Ne, děkuji. Zůstanu tady...
Michal To je dobrej nápad, můžeš si trochu zdřímnout a když se ti udělá líp, tak sem zase přijdeš... (Z kuchyně a přijde Karel.)
Karel Co vy tady v přítmí?
Věra Tereze není dobře... (Karel zajde na WC.)
Věra Mám ti uvařit čaj? Nebo něco jinýho?
Tereza Ne, děkuji.
Věra No jak chceš. Udělám trochu čaje... (Věra odchází do kuchyně.)
Michal Měla bys jet domů. (Tereza se od něj odvrátí, Michal se chystá vrátit do kuchyně.)
Tereza Michale!
Michal No?
Tereza Buď tady se mnou chvíli... (Ozve se spláchnutí, z WC vyjde Karel. Zapálí si.)
Karel Tady v tom bytě se to vůbec nezměnilo. A přitom všechno už je jinak, i my jsme všichni úplně jiný...
Michal Ty si seš celkem podobnej, akorát ty vlasy ti trochu prořídly... (Smějí se.)
Karel Ale houby! To už nejsem já. (Smutně.) Za chvíli půjdu domů, protože jsem Heleně slíbil, že zejtra ráno pojedeme na zahradu.
Michal Ty vole, na zahradu? (Pauza.) Co tam budeš dělat?
Karel Sekat trávník! (Směje se.) To teď dělám každej druhej víkend a dokonce mám pocit, že si u toho odpočinu!
Michal Nekecej! (Oba se smějí, Michal si zapaluje.) (Z kuchyně přichází Věra, nese tác s čajem a pokládá jej na stolek.)
Karel Čaj! Toho se tu něco vypilo!
Věra Chceš taky? (Karel se prochází po hale a prohlíží si obrazy.)
Karel No, možná bych si kapku dal! Kde je - ... (Rozhlíží se.) - Jo, tady je ten stůl, co jsme u něj sedávali ještě s tvojí babičkou a s tim... - doktorem...
Věra Vogelem! Právě před chvilkou volal!
Karel Co teď dělá? Jak se mu daří?
Věra Ani nevím, nic moc. Vystěhovali ho někam na okraj Prahy, - kvůli restitucím... Občas se tu zastaví.
Karel Byl to vždycky zvláštní člověk...
Michal Párkrát jsem si na něj vzpomněl. Patřil k atmosféře tohodle bytu... Jak jste k němu vlastně přišli?
Karel On byl nějakej vzdálenej příbuznej, ne?
Věra Doktor byl otcův spolužák a kamarád. Miloval tetu Naďu, otcovu starší sestru -
Michal Myslíš tu, co žije v Paříži?
Věra Jo, co emigrovala v devětašedesátým... (Zamyslí se.) Vlastně ani nevím, jestli kdy miloval ještě nějakou jinou ženu. Rozhodně se nikdy neoženil...
Michal Romantik!
Karel (Záhadně.) Nejsem si tak jist, koho miloval víc. Jestli tvoji tetu, nebo tvýho otce... Moc bych za to nedal, (Váhá.) ...že přinejmenším oba... - stejně.

Věra (Nevzrušeně.) No, a co! Lepší milovat dva, než nikoho...
Michal Vidíš! A já si tehdy myslel, že jede po tvojí babičce, že je prostě na starší dámy... (Tereza vrtí hlavou.)
Věra Když dědeček umřel a babička zůstala sama, trávil tady u nás dlouhý hodiny... Pomalu každý odpoledne a celý večery. (K Michalovi.) To si přece ještě pamatuješ... Chodil v dědově fialovým županu, četl jeho knihy, studoval jeho mapy, používal jeho lupu... Když jsme mu po babiččině smrti nabídli, aby si něco vybral na památku, vzal si dědovy starý šachy, který s ním jako malej kluk hrával. A teď je prej hraje doma sám se sebou.
Karel Byl to podivín.
Tereza On nikoho neměl?
Věra Nikoho. Kromě nás...
Karel Rodiče mu umřeli už nějak v dětství, že jo?
Věra Nikdy o tom nemluvil... Pokud vím, jako dítě byl v koncentráku...
Karel Už si na ten příběh vzpomínám... Je Žid...
Věra (Přikývne.) Myslím, že mu bylo sotva deset let, když skončila válka. Sám o tom nikdy nemluvil. Vyprávěla to paní Mrvová, která ho vychovala. Před válkou chodila uklízet k jeho rodičům a když ho po válce přivezl Červený kříž do Kolína a ukázalo se, že nikdo z jeho přízně nepřežil, paní Mrvová se ho ujala. (Pauza.) Ale doktor, pokud to šlo, trávil dětství u naší babičky a u dědy. Bydleli totiž ve stejným domě, - v Kolíně, na náměstí. A babička s dědou ho měli opravdu rádi. Děda ho naučil hrát docela slušně na housle,
Karel Rád na něj vzpomínám...
Michal Byl to zvláštní člověk.
Věra Moc hodnej...
Karel (Ležérně.) Až na jednu maličkost. Byl na seznamech... (Pauza.)
Michal (Konsternovaně.) Nekecej? (Podívá se na Věru.)
Věra (Přikývne.) Byl.
Michal On byl na seznamech STB?
Karel (Nemile překvapen Michalovou reakcí, snaží se odlehčit situaci. Vesele.) To bys koukal, kolik tam bylo známých!
Tereza Na jakých seznamech?
Věra Jenom z naší rodiny a z blízkých tam bylo šest lidí...
Michal (Přemýšlí.) A doktor taky?
Karel Když jsem četl, ty vole, jména některých lidí, se kterejma jsme byli v kontaktu skoro denně, dostal jsem úplně strach, že tam snad budu taky...
Tereza Mluvíte o seznamech agentů Státní tajné bezpečnosti?
Michal Kdo tam ještě byl?
Karel K tobě se nic nedoneslo?
Michal (Pořád vyveden z míry.) Tušil jsem to. Tušil jsem, že je lepší plno věcí nevědět...
Věra I o sobě?
Michal Chceš snad říct, že jsem byl na seznamech?
Karel (Zvesela.) Ty ne! Já taky ne! A na ostatní se vyser!
Michal A Věra?
Věra Blázníš?
Michal Udělalo se mi úplně špatně...
Tereza (Ke Karlovi a Věře.) Nechápu, jak si z toho můžete dělat legraci. Vždyť je to zrůdný... - Stýkat se s lidma, kteří...
Věra Ale my víme, jak to bylo... Kdo -
Michal (Vpadne jí do řeči.) Co tím myslíš, že víme?
Tereza Já to nechápu...
Michal (K Tereze, hrubě.) Když to nechápeš, tak mlč!
Tereza Michale! Co je ti? (Začne plakat.)
Karel Nebudeme si přece kazit náladu! Michale... (Vzdychne.) Jsem tak rád, že tě zase vidím... Je mi jako před deseti, patnácti lety, když jsme žili ze dne na den a s důvěrou jsme se vrhali do všech situací, do všech možných nápadů.
Michal (K Věře.) Mluvil o tom doktor někdy?
Věra Nikdy.
Michal Říkalas, že dneska přijde?
Věra Jo, včera z ničeho nic zavolal.
Karel Já ho rád uvidím.
Michal (Nečekaně agresivně.) Proč přijde? Já ho nezval. A tohle je můj večírek, může přijít jindy...
Věra (Udiveně.) Zdá se mi, že chtěl dnes přijít právě proto, aby byl na tvým večírku, Michale!
Michal Proč se mám pořád přizpůsobovat? Proč mám pořád dělat něco, co nechci?
Tereza Taková drzost, chodit na večírek, kam tě nepozvali!
Karel Ty ho neznáš, Terezo, ale je to zajímavej člověk. Zvláštní, vzdělanej... Pro mě svýho času hodně znamenal. (Pauza.) A pro Michala taky. Že jo?
Tereza Já vám asi nerozumím... Jednou je to fízl, tak proč se s ním dál bavit?
Karel (Opatrně.) Víš, nikdy jsi nebyla vystavena pokušení, proto tak jednoduše soudíš...
Michal O čem mluvíš?
Karel Ale, nechme toho...
Michal Karle, to mě zajímá, pochop to! Když jsme spolu občas telefonovali, vždycky jsem se tě ptal! Nikdy jsi mi nic neřekl.
Karel Vždycky jsem ti řekl pravdu...
Michal Když jsem se tě ptal, jestli se s váma něco děje, vždycky jsi mi odpověděl, že nic zvláštního.
Karel V týhle době a v těchto zeměpisných šířkách to taky nic zvláštního nebylo. (Michal si konsternovaně sedne na sofa k Tereze. Vstoupí Helena a zůstane stát s pohledem upřeným na skupinku okolo sofá.)
Helena Karle? (Všichni přítomní se podívají na Helenu, ta se usměje, pak se laskavě podívá na Karla a poklepe si na zápěstí.)
Karel (Usměje se na ni, pak k ostatním.) No, my se asi pomalu rozloučíme...
Michal To myslíš vážně?! Dyť jsme se ještě ani pořádně nepřivítali!
Karel Říkal jsem od začátku, že se nemůžu zdržet.
Helena (Podívá se na Terezu.) Však vy už taky asi brzy půjdete, ne?
Michal (Chce Karla zdržet.) Věro, myslíš, že by se odněkud dalo přinýst točený pivo?
Věra (Dívá se na hodinky.) Tady je teď hnusně draho.
Helena (Ke Karlovi.) Skočím se zeptat, jestli by si někdo nevzal s náma napůl taxíka. (Odchází do kuchyně.)
Michal Do kýblu, jako za starých časů. Já to platim!
Helena (Vrátí se z kuchyně.) Tam snad nemá nikdo ani na taxíka, všichni chtějí jet za hodinu metrem!
Michal Za hodinu? To je jak večírek na rozloučenou před odchodem do rakve.
Helena Kde mám sako? (Obléká se, pak si stoupne ke dveřím.)
Karel (Jde až k ní.) Heleno, mně se odtud vůbec nechce. Přijedu posledním metrem.
Helena (Potichu.) To snad ne!
Karel (Prosebně.) Já některý lidi, co jsou tady, neviděl několik let... Hele, jeď sama...
Helena Domluvili jsme se!
Karel Ráno vstanu, jak jsem slíbil...
Helena To mě necháš jet samotnou?
Karel Tak nechoď! Zůstaň.
Helena Nazdar! (Odchází a bouchne dveřmi. Karel pokrčí rameny jako by se omlouval.)
Michal Kamaráde!!
Karel Co se dá dělat?
Věra Helena má vždycky jasnou představu a nesnáší, když jí někdo mění program.
Karel To teda nesnáší... (Klidně.) Ale jinak je hodná. Vem to čert... - Někdo tu říkal něco o pivu? (Otevřou se dveře do kuchyně a vyjde z nich lehce opilá Lucie.)
Lucie Michale, kde seš? Všichni se po tobě ptají. Večírek je na tvoji počest, a ty se někde flákáš!
Michal Dyť jsem tady- (Z kuchyně vyjde Petr.)
Petr Pánové, kde je něco k pití?
Věra Cože, už tam nic není?
Lucie Ale jó, je tam toho dost, skoro nikdo nepije...
Petr Pivo došlo.
Michal Jdem pro točený... (Ke Karlovi.) Kolik bude stát kýbl? (Petr odejde na záchod.)
Karel Jó! (Počítá.) Počítej klidně i pět stovek...
Michal (Směje se.) A hele!
Tereza Stihne se to vypít? Za chvíli přece jede poslední metro.
Michal Jak komu! Dokud tu bude co pít, nikam nejdu! (Věra odejde a vzápětí se vrací s plastovým kýblem. Michal počítá bankovky.)
Lucie Seš v balíku, navrátilče?
Michal To víš, jednou za deset let se rozšoupnout můžu. (Michal podává Karlovi štos bankovek.)
Tereza Mě to nebaví!
Michal Ale mě to baví! A taky je to můj večírek, protože já jsem se vrátil. A ne ty. (Ke Karlovi.) - Jdeme?
Lucie No Michale... (Blábolí.) Ty chceš odejít?
Karel Dojdu tam sám... (Michal se otočí a poslušně zmizí s Lucií v kuchyňském hluku.)
Tereza Tsss! (Uloží se zády ke všem. Z WC vychází Petr, zapíná si poklopec, vrávorá.)
Věra Karle, vezmi si moje klíče...
Karel Jo. (Karel si bere od Věry klíče kýbl a odchází, Věra zmizí v pokojích.)
Petr (Vrávorá k Tereze.) Pššš... Tiše. Tady je někomu šoufl... (Naklání se nad Terezu.) Madam to přepískla s chlastem? (Tereza zvedá hlavu a znechuceně se dívá na ožralého Petra.) Tebe neznám! Nejseš ty ta, ta, ta...
Tereza Vodprejskni! (Zase si lehá.) Co si to dovoluje?
Petr (Sedá si k ní.) No né, vážně! Neni ti tu smutno?
Tereza Dej mi pokoj. (Petr se nad ní naklání, škytá.) Co si o sobě myslíš! (Tereza se posadí.) No to je vrchol, tohle. To se mi snad jen zdá! (Od pokojů přichází Sára, uvidí Terezu a jde k ní s úsměvem.)
Sára Vy jste tady?
Tereza Bohužel... (Zvedá se z postele.)
Sára Vám není dobře?
Tereza Z čeho by mi mělo být dobře? Tenhle - (K Petrovi, který se zatím polosedě svalil na gauč.) - násoska se tady po mně povaluje... (Smrká a popotahuje.) Nejraději bych jela domů...
Sára A vy nemůžete?
Tereza Ale jo. Jenže je to trochu z ruky, 500 kilometrů! není mi dobře, jsem unavená -
Sára Jestli se necítíte na cestu domů, můžete spát v mém pokoji. Je tam volno. Rozestelu vám a otevřu okno. Nikdo tam nepřijde.
Tereza Ach jo. Dyť je to jedno. Tady v cizím bytě, nebo v cizím bytě u tchýně, která pořád jenom mluví... (K Sáře.) A vy tady bydlíte?
Sára Už nás představovali. Já jsem Sára.
Tereza Aha, už si vzpomínám...
Sára Bydlím tady u Věry.
Tereza A kde jste se schovávala celý večer?
Sára Byla jsem u malý Michalky, ona nemohla dlouho usnout. Tak jsem ji uspávala, až jsem z toho sama usnula. Znáte to...
Tereza Neznám.
Sára Teď je u ní Věra. (Odcházejí spolu. Vzápětí z kuchyně vychází Tomáš a Michal. Na okamžik zazní hlasitě hudba.)
Tomáš Fakt to stojí za prd. Jsem si nemyslel, že to bude takováhle bída... (Oba zacházejí na záchody.)
Petr (Kvílí v opilosti.) Dyť je to furt dokola. (Vzdychá.) Pořád to samý... (Vstoupí Věra.)
Věra (K Petrovi.) Co tady děláš?
Petr Takhle to dál nejde!
Věra A jéje... (Cestou do kuchyně.) Kde je, sakra, ten doktor? Řekl, že tady bude hned... (Věra odejde do kuchyně, odkud zazní a hudba, kterou postupně přehluší jedno a druhé spláchnutí a z WC vycházejí Michal a Tomáš.)
Tomáš Marcela, byla fajn holka, uznej. (Upravuje si pásek u kalhot.)
Michal Marcela? (Pokyvuje hlavou. Usmívá se.) To byla! Ta měla snad největší výdrž ze všech holek!
Tomáš A furt je fajn. (Pauza.) Ale... (Škytá.) Jenom když děti spěj... Jak jsou vzhůru, je - (Škytá.) - strašná. Děti musej všechno mít, vyvařuje jim, a mně - - (Škytá.) - nažrat nedá... (Objeví se Sára. Michal se na ní se zalíbením zahledí.)
Tomáš A co ty smradi stojej peněz, to si neumíš představit! Školný, obědy, školy v přírodě, výlety a různý kroužky, kam je musim vozit...
Michal (Neposlouchá ho.) No jo, no... (Tomáš škytne. Pauza.) To víš...
Tomáš Já bych se ti na to s chutí nejradši vysral. (Pauza.) Ale copak můžeš? (Škytne.) Makám od rána do večera jako šroub. Jako šroub! (Škytne.) (Michal plácne Tomáše po zádech a odvrátí se od něj tak, aby lépe viděl na Sáru. Zapálí si posadí se do křesla.) Ty ses nedal! Zůstal jsi u svýho. Píšeš. Nezkurvil ses. (Natahuje.) Ty jsi z nás byl nejlepší. Včas jsi utekl...
Michal Nežvaň. (Otráveně.) To jsou kecy.
Tomáš No né, já vim o čem mluvim. Zdrhli jsme s Marcelou v devětavosumdesátym. Přes Jugoslávii do Vídně.
Michal Nekecej! Ty jsi utekl?!
Tomáš Uznej. Utíkat v devětavosumdesátym... To mohli jenom vopravdový kreténi!
Michal To jsem netušil, žes to taky zkoušel. (Je překvapen.) A kdy jste se vrátili?
Tomáš Hned ten první tejden. Stáli jsme na hranicích frontu ještě s dalšíma Čechama, co táhli domů.
Michal To muselo bejt dobrý! Stát frontu domů! To jsem o něco přišel. (Směje se.)
Tomáš Nebylo to špatný. (Přemýšlí.)
Michal (K Tomášovi.) Vyprávěj... (K Sáře, která se ne něj usmívá.) Sáro, nechcete si taky poslechnout něco ze života?
Tomáš (K Sáře.) Jestli bude rozumět, umím než česky.
Michal Ty ses nenaučil německy?
Sára Já rozumím dobře, učím se česky už několik let.
Tomáš Slyšel jsem, že jste Francouzka?
Sára Jsem i nejsem, ale česky rozumím.
Michal (K Tomášovi.) Jaký to bylo ve frontě? (Směje se.)
Tomáš No né, ty vole, říkám ti, že dobrý. Když jsme viděli, že v televizi začali přenášet ty mítinky na Letný, řekli jsme si s Marcelou "Jedem". Pustili nás přes čáru už v sobotu večer. A pár aut před náma v tý frontě byl ten herec, - ten Landovský... Toho pustit nechtěli...
Michal Nekecej.
Tomáš Zkysl tam tři dny!
Michal Na hranicích?
Tomáš Jo. (Pauza, povzdechne si.) Ten návrat byl báječnej. (Pauza.) Možná jsem v životě nic lepšího nezažil! (Michal se dívá na Sáru.) Snad jen kvůli tomu návratu stála ta emigrace za to. (Pauza.) Jinak to byl celkem blbej nápad, i když podotýkám, že ne můj...
Michal (Rezignovaně.) Proč si tam šel?
Tomáš Marcela do mě hučela, prej kvůli synovi, tehdy jsme měli teprv jednoho... Aby prej moh studovat! (Hystericky se směje.)

 

6. OBRAZ

V zámku zarachotí klíč, potom hlavními dveřmi vstoupí Karel a po něm Doktor Vogel, který nese velkou tašku...

Michal Á pivo! (Uvidí doktora.) Dobrý den, doktore!
Karel (K Doktorovi.) Pojďte dál.
Doktor (Vzrušeně, radostně.) Dobrý večer vespolek! (Uvidí   Michala, chce se k němu rozběhnout, ale velké zavazadlo mu překáží, zarazí se, postaví tašku na zem a jde k Michalovi.) Michale! (Podává mu ruku.) Myslím, že jsme si tykali...
Michal Ano, snad jo.
Doktor Vítám tě zase doma. Jak se ti daří?
Michal (Zarazí se.) Už jsem si tam zvykl.
Doktor (Rozhlíží se.) To vás rád vidím zase pohromadě. Kde je Věra?
Karel (Volá.) Věro!
Doktor (Uvidí Sáru.) Slečna Sára, předpokládám... (Líbá jí ruku.) Srdečně vás zdravím...
Sára (V rozpacích.) Dobrý večer.
Doktor Leoš Vogel. (Uklání se.) Je mi ctí...
Sára Moc mě těší, slyšela jsem o vás od Věry...
Karel (K Michalovi.) Potkali jsme se s doktorem před domem. Zašli jsme pro to pivo spolu. (Potichu.) Mně připadá nějak nervózní.
Tomáš (K Doktorovi.) Dobrý den. Vy si mě asi nepamatujete...
Doktor Jak by ne! Tomáš! Nevěřící Tomáš. (Podává Tomášovi ruku.) Jak se daří?
Tomáš Děkuju za optání. Nic moc...
Doktor (Pokyvuje hlavou, pak ke Karlovi.) A kdo to tamhle leží? (Všichni se podívají směrem k sofa.)
Michal (Jde blíž, udiveně.) Ale dyť to je Petr! (Pro sebe.) Kam zmizela Tereza?
Sára (K Michalovi.) Vaší ženě nebylo dobře a tak si šla lehnout do mého pokoje...
Doktor (Poznává Petra, potěšeně.) Ano Petr. (Petr zvedne hlavu a znechuceně, ožrale se rozhlíží po přítomných...) Vidím, že se držíš svých zásad! Takoví to daleko dotáhnou...
Tomáš Tak leda do krematoria...
Doktor I to něco znamená! Každý to nedokáže!
Karel Teď vám asi dost dobře nerozumím, doktore.
Doktor Chci říci, že si každý nedokáže s takovou jistotou zvolit svoji cestu a neuhnout z ní...
Tomáš No, myslím, že tenhle druh kariéry by mi nedělal až takový problémy....
Michal (Pro sebe.) To nejsi sám...
Doktor Pak je otázka, proč se trápíte jiným způsobem života, mladý muži. (Vstoupí Věra.)
Věra Snad už nepřišel doktor! (Jde k němu, podá mu ruku, srdečně.) Jsem ráda, že vás vidím! (Doktor jí políbí ruku.)
Tomáš Kde je to pivo?
Karel Jasně, napijeme se...
Věra Pojďme do kuchyně... Doktore... (Věra pokyne doktorovi, Tomáš otevře dveře do kuchyně a nám se naskytne průhledem dveří pohled na několik bavících se účastníků večírku. Doktor, když uvidí společnost v kuchyni, otočí se jako na obrtlíku a několika skoky je zpět u své tašky za dveřmi.)
Doktor (Rozpačitě.) Raději bych... (Koktá.) Ani...se mi nechce...nechce mezi tolik lidí...

Věra (Spatří na zemi velkou tašku.) Vy někam odjíždíte?
Doktor (Rychle.) Ne, ne! Vůbec ne... Jenom jsem chtěl... (Nakoukne do tašky.)
Věra Někam spěcháte?
Doktor Ne, opravdu, nemám kam... Jenom... (Zapne zip u tašky a odsune ji dál do haly, aby nebyla hned u dveří.) Aby to tady nepřekáželo... (Pauza, přemáhá něco.) Tak dobře, ale jenom na chvilku...
Věra Co je vám, doktore, jste nějak nesvůj? (Oba zajdou do kuchyně, v hale zůstane jenom Sára.)
Petr (Ze sofa.) Já bych se taky napil...
Sára (Ochotně.) Donesu vám skleničku s pivem. (Odchází do kuchyně.)
Petr Jsi anděl, kotě... (Usíná.) (Dveře do kuchyně se zevnitř přivřou, ale vzápětí se jimi protáhne Sára se sklenkou piva.)
Sára (K Petrovi.) Tady je to pivo... (Petr se ani nepohne, a zatímco Sára nad ním bezradně stojí, z kuchyně vyběhne Doktor a podívá se na tašku u zdi, potom se rozhlídne a když uvidí Sáru, upadne do rozpaků.)
Doktor (Ukazuje hlavou ke kuchyni.) Trochu moc lidí... Nejsem na to už zvyklý... (Opět se vrátí do kuchyně.)
Sára (K Petrovi.) Přinesla jsem vám to pivo!
Petr To je báječný... (Spí dál.) (Mezi koupelnou a jídelnou se zjeví objímající se pár, ukáže se, že se jedná o Michala, který ustupuje pozpátku z koupelny a kolem krku ho drží Lucie.)
Michal (Směje se.) Co blbneš?
Lucie Hrozně jsi mi chyběl...
Michal Neblázni... (Vytrhne se jí z náruče, se smíchem.) Já jsem ženatej, jestli sis toho nevšimla...
Lucie (Opile, kňourá.) Už jsem pro tebe stará, viď?
Michal Ale né, to je blbost...
Lucie (Zahlédne Sáru.) Tamhle někdo stojí!
Michal (Aniž by se otočil.) V hale? (Lucie přikývne, Michal ji se smíchem obejme a před sebou ji vsune do pokoje Jindry, oba se smějí, dveře za nimi zapadnou...)
Petr Jsi tady, kotě? (Sára stojí nehnutě a dívá se za zmizelým párem. Z kuchyně přichází doktor.)
Doktor Nebyl tady teď Michal? (Podívá se na svou tašku. Vstoupí Věra.)
Věra Sáro, kde jsi? Proč nejdeš mezi lidi... Něco si tam vezmi k jídlu a nalej si...
Sára Né, já nemám chuť...
Věra (Vidí u Sáry pivo.) Ty piješ pivo?
Sára Ne, ale asi brzy začnu.
Věra Sáro, tolikrát jsi se mě ptala, kdo všechno k nám chodíval... Teď jsou tu až na pár výjimek skoro všichni, tak běž a seznam se s nima, všem se moc líbíš...
Sára Jestli myslíš, že bych měla?
Věra (Překvapena.) Nemusíš, nikdo tě nenutí... Jestli nechceš, můžeš...můžeš jít třeba spát.
Sára (Přikývne.) Ale já jsem do svojí postele uložila tu Michalovu manželku...
Věra Není problém si lehnout někam jinam, třeba do matčina pokoje, ta dneska nepřijde...
Sára (Rychle.) Tak já tam na chvilku půjdu. (Váhavě položí Petrovo pivo na stůl a odejde.)
Doktor Nevíš, kde je Michal, Věro?
Věra Nevím. On se neztratí.... (Pauza.) Viděl jste náš strom? Taky právě kvete... (Věra otevírá okno. Nad temnými siluetami střech se vznáší oranžová zář městského nebe a bezprostředně proti oknu svítí bílé květy kaštanu, jako velké svíce.)
Doktor Vždycky, když kvetly kaštany, slavila narozeniny Naďa, tvoje teta...
Věra Minulý týden jsem jí posílala přání, bylo jí jednašedesát...
Doktor

Ne! Už... Ach Bože... Připadá mi jako včera ten den, kdy bylo Nadě osmnáct. Měla před maturitou... Chápal jsem, že pro Naďu neznamenám vůbec nic, bylo mi tehdy teprve patnáct... A večer jí uspořádala babička velkou oslavu... Co tam přišlo Nadiných spolužáků, kluci s kyticema šeříků... A mně Naďa nevěnovala za celý večer ani jediný pohled, jediné slůvko... (Vzdychne.) Co dělá Kazimír? Vídáte se občas?

 

Věra V posledním čase skoro vůbec. Od tý doby, co se tady před domem nenajde místo k zaparkování, už sem otec skoro nezajde... Za poslední rok tu byl snad jen jednou...
Doktor Změnil se. Než odjel byl to veselý člověk. Každý ho měl rád. Když někam přišel, jakoby vnesl světlo...
Věra Zestárl...
Doktor V tom to není. (Pauza.) Zlomil se.
Věra (Zpozorní.) To nebyl jediný...
Doktor Nevím... nevím na co narážíš. Ne, opravdu nevím. (Chvatně.) Kazimír byl vždycky středem pozornosti, lidé ho milovali, měl obrovskou zodpovědnost, narozdíl... narozdíl například ode mne, já, já jsem stál vždycky na okraji svých možností, paběrkoval jsem. To není možné srovnávat...
Věra Nerozčilujte se, Doktore...
Doktor Neměl jsem sem dneska chodit! (Pauza.)
Věra Víte, že náš dům vrátili majitelům?
Doktor Ne! A kdy?
Věra Teď. Nedávno... Včera se tady byla majitelka podívat.
Doktor Po pěti letech? To je divné, ne? Je to opravdu majitelka? Pokud vím, dům za války koupili takzvaní arizátoři. Nemohl by to být někdo z nich? Nebo z jejich potomků?
Věra Myslíte, že by to bylo možné?
Doktor Věro! Já jsem právník! A není náhodou, že jsem si zažádal o předčasný důchod...
Věra Tahle paní rozhodně jako arizátorka nevypadala... Z její návštěvy mám zvláštní pocit. Nemám strach, jako moje matka, ale zdálo se mi, když tady byla, a stala tady na tom místě, jako my a dívala se z okna, že něco skončilo. Jakoby se něco uzavřelo, završilo. Jakýsi dlouhý spánek... Jsem si skoro jistá, že jí nešlo o peníze...
Doktor Aby ses nemýlila, Věruško...
Věra Jak to myslíte?
Doktor Spravedlnost existuje. Ale restituce s ní mají pramálo společného.
Věra Vy jste dobrý právník, doktore...
Doktor (Usměje se.) Víš o mě, Věruško, že jsem dobrovolně sestoupil až na konec ekonomického řetězce, jsem bez prostředků a bydlím v krabici - jinak se to, co teď musím považovat za svůj byt, nazvat nedá... Ale když jsem si jednou zkusil představit, že bych zdědil veškerý otcův majetek, který naše rodina vlastnila před válkou, - továrnu, dům v Kolíně na náměstí a ještě další místa, kde dnes žije a pracuje mnoho lidí, o jejichž osudu bych musel tím pádem rozhodovat, zachvátila mě taková hrůza, že se to s pocity, které jsem měl, když mě vystěhovávali z mého bytu, nedalo vůbec srovnat... A to i přesto, že - a to jsem, Věruško, ještě nikomu neřekl - že jsem si v té situaci, když mě stěhovali, poprvé v životě jasně vybavil vzpomínku na deportaci. Na mou poslední cestu s rodiči... Když mi bylo pět let... (Pauza.)
Věra (Tiše.) Nikdy jste o svém dětství nemluvil...
Doktor Ale přemýšlím o něm pořád... Zvlášť poslední dva roky... (Z matčina pokoje vychází Michal. Zamíří přes jídelnu do haly, ale když zahlédne Věru s Doktorem, rychle uskočí zpět do jídelny. Vezme si Petrovo pivo a nespatřen poslouchá.)   Jedna z mála věcí, které si pamatuji s jistotou, je otcovo přání, abych se stal právníkem. Utkvělo mi v paměti z dětství. Nikdy jsem nezapochyboval o své povinnosti je splnit. Až teď... Teď jsem si teprve připustil, že to byl úplný nesmysl prožít život jako právník! Omyl! (Pauza.) Kdo ví, co by se mezi námi, mezi mnou a otcem, odehrálo, kdyby byl zůstal naživu. Chtěl po mně prostě jenom, abych spravoval rodinný majetek, abych ctil tradici... (Vedle hlavních dveří se zjeví Babička. Doktor i Věra jí spatří, ale jeden před druhým nedávají nic najevo. Babička projde halou až k Michalovi, který jí nevidí, ale prochvěje ho nepříjemný pocit. Petr se posadí ale hned si zase lehá. Babička odejde zdí u knihovny.) A při tom... Já jsem chtěl dělat něco úplně jiného. (Pauza.) Chtěl jsem být umělcem... Třeba spisovatelem, jako Kazimír... (Pauza.) Nevíš, jak dlouho se Michal zdrží? (Michal postaví na stůl prázdnou sklenici a nespatřen se proplíží halou k pokojům.)
Věra Říkal, že dokud bude co pít...
Doktor (Směje se.) Myslel jsem v Praze...
Věra Snad čtrnáct dní. (Pauza.)
Doktor Už budu muset jít...
Věra Už? (Otevřou se dveře do kuchyně, ze kterých vyjde Jana a my zaslechneme písničku "Do you love me?" od Nicka Cavea. V tu chvíli z Jindřina pokoje vyklouzne Lucie a zmizí v koupelně. Když Jana spatří Doktora a Věru, je trochu zaskočena. Pak pohlédne ven.)
Jana To je krása... Ty květy vypadají jako svíce... (Na sofa se pohne Petr a opilecky zachrchlá, všichni tři se k němu otočí.)
Věra Zdrátoval se hned jak přišel...
Jana Já vim... Je nechutnej. A byl vždycky...
Věra No jo! Ty sis s nim svýho času užila svoje!
Jana Tři roky! Divim se, jak jsem to mohla vydržet tak dlouho! (Petr zvedne hlavu a poslouchá.)
Věra S Jakubem je to lepší?
Jana Co nám zbejvá... Máme dvě děti...
Doktor Nevěděl jsem, že vy a Jakub...žijete spolu...
Věra Už sedum let... (Petr zase pokládá hlavu, aby nevzbudil pozornost.)
Doktor Ach! Jak ten čas rychle běží... Pomalu půjdu... (Jana se rozloučí s doktorem podáním ruky a potom odejde na WC, vzápětí z kuchyně vyběhne Jakub.)
Jakub Nebyla tu Jana? (Věra mlčky ukáže ke dveřím na záchod, kde svítí jedno okýnko, Jakub se uklidní a rozpačitě přistoupí k Doktorovi a k Věře.)
Věra (K Doktorovi.) Tak se někdy stavte, doktore, nebo zavolejte.
Jakub Vy už odcházíte? My už taky...asi brzy...půjdeme...
Doktor (Už u své tašky, k Věře.) Určitě zavolám. Brzy se ozvu!
Věra Nerozloučíte se s ostatními?
Doktor (Váhá.) Snad ani ne, pozdravuj je ode mne všechny... (K Jakubovi.) Rád jsem vás viděl... I vaši ženu... (K Věře.) Věruško, dobrou noc.
Věra Půjdu s vámi alespoň dolů... Kousek vás vyprovodím... (Doktor drapne svou tašku a vyběhne z bytu, Věra si vezme klíče a vychází za ním... Jakub stojí v hale a dívá se na dveře od WC. Slyšíme spláchnutí a ze záchodu vychází Jana. Uvidí Jakuba.)
Jana (Tiše, zle.) Zase mě hlídáš? Nemůžu si dojít ani na záchod?
Jakub Ne... (Koktá.) Jenom...jsem se...šel...vyvětrat... Je tam hrozně nakouřeno... (Ukáže ke kuchyni. Jana si zapálí cigaretu.) Už bysme měli pomalu jít. Končí metro... Pojede poslední vlak...
Jana Poslední vlak! Tss! Ten si hoň sám... Mně můj poslední vlak už dávno ujel... (Jakub se vrací do kuchyně, dveře nechá pootevřeny, slyšíme píseň skupiny Velvet underground "Sweet Jane". V tu chvíli však vystoupí z pootevřených dveří kuchyně Sára. Zavře za sebou a zamíří přes halu k závěsům. Proti ní zpoza závěsu vystoupí Michal.)
Sára (Vidí, že Michal přichází z pokojů.) Jak je vaší ženě? Už líp?
Michal (Mrzutě zavrtí hlavou.) Chce domů... Asi už budeme muset jet...
Sára A neviděl jste Věru?
Michal Ne... Teď ne.
Jana (Zády k nim.) Šla vyprovodit toho starýho pošuka, toho...Doktora.
Sára Myslela jsem, že je u Michalky... (Sára odejde do pokojů za závěs.)
Jana (Tiše, naléhavě.) Michale! Potřebuju s tebou mluvit...
Michal Kde je Jakub?
Jana S ostatníma, kde by byl?
Michal Půjdeme taky dovnitř?
Jana (Ostře.) Dostával jsi moje dopisy?
Michal Jano. (Koktá.) Neměl jsem čas ti psát... A pak, nerad píšu dopisy. Kupodivu. Nemám co bych v nich psal...
Jana Říkal jsi mi tehdy v Německu, že kdybys mohl zpátky do Prahy, že by si okamžitě přijel... A když se za půl roku otevřely hranice... Nic! Ani ses neozval.
Michal Neblázni! Vždyť jsi byla vdaná...
Jana Když mi přišlo svatební oznámení, myslela jsem, že špatně vidim! Z toho, co jsme si spolu v Německu povídali a co jsem tam zažila, mě připadalo, že s tou Terezou vůbec nepočítáš.
Michal (Poplašeně se rozhlídne.) Mlč, prosim tě!
Jana Mohl jsi mi aspoň napsat, abych se na tebe vykašlala...
Michal ...Jsem poslal to oznámení...
Jana (Zle.) Čekala jsem tě!
Michal Ticho, nejsme tady sami! (Ukáže na Petra, který leží jako by spal.)
Jana (Potichu.) Jak jsem ti tehdy mohla tak věřit...
Michal Nic jsem nesliboval.
Jana Zbabělče. (Otočí se a kvapně odejde do kuchyně.
Michal (Bez známek nějakého rozrušení si zapálí cigaretu.) Tebe mi byl čert dlužen... (Dívá se na hodinky a pak se postaví ke stolu na kraji jídelny. Kouří a dívá se na závěs. Za chvíli se odtud vynoří Sára. Michal je potěšen. Radostně přešlápne. Šeptem, něžně.) Baf! (Sára se lekne a udiveně pohlédne na Michala, který se záhadně usměje.) Nespěchejte... Slečno Sáro! Minule jsme si tak pěkně popovídali... (Sára opětuje jeho úsměv a chce pokračovat v cestě do kuchyně, když tu ji něco napadne. Přeruší svou cestu a přistoupí k Michalovi.)
Sára Pamatujete si na Miladu? Na moji matku?
Michal (V rozpacích.) Samozřejmě, byli jsme kamarádi...
Sára A víte, s kým chodila?
Michal No to bych si vzpomněl... Milada... (je zaskočen, na sofa se probere Petr a uvidí Sáru, jak soustředěně hledí na Michala.)
Petr (K Sáře.) Kočko, nevěř mu ani slovo.
Michal (K Petrovi.) Spi dál...
Petr (Sedá si.) To by se ti hodilo!
Michal (Nevrle, pro sebe.) Tady nás bude pořád někdo otravovat...
Sára (Nespouští oči z Michala.) Pamatujete si to, nebo ne?
Michal (Zamíří ke knihovně.) Pojďte si popovídat třeba sem... (Otevře dveře do knihovny, rozsvítí a zůstane stát ve dveřích. Pro sebe.) Tady se to vůbec, ale vůbec nezměnilo. (K Sáře.) Pojďte dál, Sáro... (Sára stojí uprostřed haly a váhá. Michal se opře o futra dveří a vychutnává si cigaretu.)

Petr Neměl bys pro mě taky jednu?
Michal Jo, samozřejmě. (Podává Petrovi cigaretu, potom mu připaluje.)
Petr (O Sáře.) To neni tvoje manželka, asi...
Michal Co blbneš? Víš, kdo to je? (Pauza, triumfálně.) To je dcera Milady Bártový! Pokud se na ni pamatuješ...
Petr (Vyveden z míry.) Dcera? ... To už jsme tak starý? Kurnik!
Sára (K Petrovi.) Vzpomínáte si na Miladu? (Petr se posadí na sofa, škytne.)
Petr Ale jó... Vzpomínám. Na všechno si vzpomínám... (Škytne.) Ale teď... Pardon. (Škytne.) Dámy mě omluví... (Odběhne na jeden ze záchodů, kde patrně zvrací. Michal se omluvně usměje na Sáru, která dosud stojí uprostřed haly a pak jí pokyne, aby vstoupila do knihovny... Když Sára vstoupí, Michal dlouze natáhne z cigarety, típne si ji o botu a opatrně odloží vajgl na poličku nad sofa, prohrábne si účes, pohodí hlavou a následuje Sáru. Než zavře, přesvědčí se, že v hale nikdo není... Z kuchyně přichází Jana, zabouchne za sebou dveře. Je jí do pláče. Stoupne si k oknu, dívá se ven a kouří... Zpoza závěsu se vynoří Tereza.)
Tereza (K Janě, která její příchod nezaregistrovala.) Nevíte náhodou, kde je můj muž?... - Michal? (Jana se na ni překvapeně podívá, Tereza je v rozpacích.) Nechce se mi do té...kuchyně, je tam hrozně zakouřeno...
Jana (Nevlídně.) Tam stejně Michal neni. (Otočí se k Tereze zády, ta v rozpacích ještě větších se po chvilce uchýlí na neobsazené WC. Slyšíme spláchnutí a z prvního WC vychází Petr. První jeho pohled padne na dveře knihovny, kde se svítí, pak spatří Janu. Znervózní.)
Petr (Tiše a naléhavě.) Jano? (Jana, znovu oslovena, se nerada otočí, když v tu chvíli v zámku hlavních dveří zarachotí klíč a vstoupí Věra. Petr se okamžitě klidí na sofa, Věra se dívá na Janu, a v tomtéž okamžiku vychází z WC Tereza. Zůstanou stát všechny tři proti sobě.)
Tereza (K Věře.) Kde je Michal? (Pauza. Dveře do knihovny se otevřou a v nich stojí Michal.
Michal (Klidně.) Kde bych byl? Tady. (Pauza.) Celou dobu jsem byl tady... (Věcně zhasne v knihovně a zavře dveře.)
Petr (V leže na sofa.) Četl.
Michal (K Tereze.) Půjdeme?
Tereza (Přikývne. Pak k Věře.) Kde bych si mohla umýt ruce?
Věra Ty dveře vlevo, to je koupelna. (Tereza odejde přes jídelnu do koupelny.)
Jana (Zklamaně.) Všichni odcházejí...
Petr (Ze sofa.) Všichni ne!
Jana Jdu se taky rozloučit... (Odejde do kuchyně, dveře zůstanou chvilku pootevřeny. Slyšíme písničku od Nico "The end"... Někdo, koho nevidíme, po chvilce dveře zevnitř zabouchne.)
Věra (Pro sebe. Potichu.) Tomu nerozumim...
Petr (Překvapivě střízlivě.) Není čemu rozumět. Všechno je jasný...
Věra (Lekne se trochu, že ji někdo slyší. Podívá se na Petra.) Ale ne... Já myslím na - ... něco jinýho... (Jde k Petrovi, tiše.) Přemýšlím o doktorovi. Co tady chtěl? Choval se... trochu divně...
Petr Já bych taky rád věděl, co tady chci... (Pauza. Po chvilce se pomalu začnou otevírat dveře ztemnělé knihovny a vyplíží se Sára, Věra se prudce otočí.)
Věra Sáro?!
Sára Já... Já ti to vysvětlím... (Ve dveřích do kuchyně se objeví Michal, když ale spatří stát Sáru u dveří knihovny a Věru proti ní, rychle se obrátí, přičemž vrazí do Jakuba a do dalších, kteří se začínají stahovat do haly. Hudba hraje silněji, takže není rozumět, co si jednotlivci mezi sebou říkají, jak se loučí...)
Jakub (Nahlas volá z prostředka haly směrem do kuchyně, odkud ještě nepřišla s ostatními Jana.) Máme co dělat, je za pět minut dvanáct... (Hudba zesílí, hraje nadále "The end", postupně se stmívá a hudba začne kroužit hledištěm. Tma.)

 

7. OBRAZ

Odpolední atmosféra...Okno dokořán, kvetoucí strom a zvuky dvora: vrkání holubů,občasné zacukrování hrdličky. Na křesle sedí Michal, Věra přichází z kuchyně a nese na podnose dvě kávy...

Michal (Rozpačitě.) V podstatě jsem šel náhodou kolem, ale chtěl jsem se zeptat už jsi vrátila ty plata od chlebíčků? Byly zálohovaný.
Věra (Překvapena.) Jo. (Položí kávy na stolek, vrátí se do kuchyně a vzápětí přijde s peněženkou.) Za ty plata na chlebíčky to bylo asi 180 korun... (Hledá peníze.) Za prázdný lahve nevím kolik to dělá...
Michal Za láhve, ... (Rozpačitě.) to je dobrý...
Věra Odnesla jsem jich teprve deset, jsou těžký. (Věra vyndá na stůl několik bankovek.) Lahví bude nejmíň za stovku.
Michal (Koktá.) Nebyl to zrovna levnej večírek, tak jsem myslel... (Pauza.)
Věra To je v pořádku. (Usmívá se.) Přišel sis pro zálohu na plata od chlebíčků, byly to tvoje peníze. Spíš by mě překvapilo, kdybys na to zapomněl...
Michal Chtěl jsem jen říct, že Tereza -
Věra (Vpadne mu do řeči.) Chceš cukr?
Michal Tereza na mě čeká...
Věra Aha... (Pauza.) Před domem?
Michal Ne, to ne. (Pauza.) Vypiju to kafe a ...
Věra (Sedne si.) Cukr?
Michal Nesladim.
Věra Hmm. (Pauza.) Volal ti Doktor?
Michal Ne, proč?
Věra Dávala jsem mu na tebe telefon. Nutně s tebou prý potřebuje mluvit.
Michal (Popuzeně.) O čem?
Věra Asi má něco na srdci. (Pauza.)
Michal Sára neni doma?
Věra (Pochopí.) Aha! Tak proto jsi přišel!
Michal Blbost! Jenom se ptám.
Věra Přijde za chvíli.
Michal (Dívá se na hodinky.) Za chvíli?
Věra Po tom večírku tady na dva dny ztuhnul Petr. Zbavili jsme se ho až v neděli odpoledne.
Michal Ten se teda nezměnil vůbec...
Věra Všechno tady dopil, pořád přiživoval kocovinu, čuměl na televizi a žvanil. Už na to nemám nervy...
Michal Za jak dlouho asi přijde ta Sára?
Věra Něco potřebuješ? Michal.  (Opře se a usměje se.) Věro, vždyť se známe tolik let, proč se mě na tohle ptáš?
Věra Protože myslím, že bys to neměl přehánět.
Michal Snad mě nechceš poučovat?
Věra (Rozhořčeně.) Na tohle zapomeň! (Pauza.) Víš, že... že je to Miladina dcera!
Michal Každá je něčí dcera!
Věra A co Tereza? Někde tě čeká!
Michal Víš, kde čeká? (Pauza.) Ve stejný hospodě, jako na mě čekávaly holky, když jsem chodil za tebou! (Směje se.) Na "konspirativní" schůzky!
Věra (Zvedne se a jde k oknu. Potichu.) Seš hnusnej.
Michal Žárlíš, nebo co?
Věra (Nečekaně.) A i kdyby?
Michal Vždycky jsi byla žárlivá, člověk nikdy nevěděl, čeho se od tebe může nadít.
Věra Tohle je.....odporná pedofilie.
Michal Proč? Proč pedofilie. Je snad pod zákonem? Je jí, pokud vím, sedumnáct!
Věra Nic nevíš.
Michal Je to už dospělá ženská. Nebo ne?
Věra Dost!
Michal Ty jsi ten poslední, kdo nám může v něčem zabránit.
Věra Nám?! Vždycky se mi z tebe zvedal žaludek...
Michal To je tvůj problém.
Věra Nejradši bych ti řekla...
Michal Klidně si říkej, co chceš. Ze zásady si od tebe nenechám do ničeho kecat.
Věra Nejradši bych ti řekla pravdu... Michal.  Já taky. (Pauza.) Utekl jsem tenkrát vlastně před tebou! (Pauza. Věra si překvapeně sedne.)
Michal (Chce se začít omlouvat.) Ale ne, počkej...
Věra (Stroze.) Sára je tvoje dcera. (Pauza.)
Michal Co?!
Věra Myslím, že nemá smysl dál to před tebou tajit...
Michal Co je to za blbost?
Věra (Pauza.) Jsi její otec. - Biologický otec...
Michal Jakto? (Pauza.)
Věra Asi jsi ji zplodil, nebo tak nějak to, hádám, bude.
Michal (Vrtí hlavou.) To neni možný. (Přemýšlí.) Ani technicky to není možný... Sama víš, že jsem s Miladou nikdy moc nechodil. A odjela hrozně brzo. Vlastně byla úplně první, kdo se vystěhoval.
Věra Všechno vím od Milady...
Michal Dyť já jsem s ní snad ani ...(Nepřesvědčivě.) To je nějaká blbost.
Věra No tak se na každej pád poohlídni po nějakým jiným zajícovi.
Michal Ty kecáš! Prostě mi to nepřeješ! (Pauza.) Dokaž to!
Věra Víš co? Zavolej Miladě do Francie...
Michal Ty mě fakt přesvědčuješ, že mám dospělou dceru?! (Pauza, dá si hlavu do dlaní.) To snad...to nemůže bejt pravda! Jak to, že jsem nic nevěděl?
Věra Neměla jsem právo ti něco říkat... (Vzdychne, jde k oknu, otevře je; venku je teplé jarní odpoledne, strom kvete.)
Michal Jestli je to pravda...(Pomalu.)...Tak to se Tereza nesmí dozvědět.
Věra Tak jí nic neříkej.
Michal No né, já myslím, aby se jí nic nedoneslo.
Věra Jak? Jako, že jsi chtěl sbalit Sáru a při té příležitosti vyšlo najevo, že se jedná o tvou -
Michal Zavři hubu, ty čarodejnice! (Pauza.) Promiň.
Věra (Ironicky.) Nic se nestalo.( Věra se dívá Michalovi do tváře.) Tereza je provdaná za někoho úplně jiného, než toho, kdo stojí přede mnou...
Michal Nic se nesmí dozvědět. Co jsme přijeli do Prahy, je jí   pořád špatně.
Věra Myslím, že je na tom hůř, než si vůbec může připustit!
Michal (Popuzeně.) Za co mě máš? Co se to ze mě snažíš udělat za zrůdu? (Křičí.) Chceš mi ubližovat, nebo co? (Michal se prochází po hale jako zvíře v kleci, pak si u okna zapálí cigaretu. Věra upíjí kávu.) Tereza ví, co chce. (Pauza.) A není žádnej troškař. (Věra je překvapena.) Chce moji budoucnost. A kdybych měl za tejden umřít, chce ten tejden. (Klidně, ironicky.) A pak se zařídí...
Věra Jak to myslíš, zařídí?
Michal Zařídí se jako vdova po spisovateli.
Věra Jako vdova po spisovateli?!?
Michal Vdova nebo manželka, jinak to nejde. Manželka je o něco větší deviza, ale i vdova je lepší, než nic.
Věra Tohle si přece nemůžeš myslet o ženě, se kterou žiješ?
Michal Proč ne? Ona mě opravdu chce, řekla mi to. A já to vím a mám jí rád...
Věra Proč mi to vykládáš? Na nic jsem se tě neptala...
Michal Prostě si to necháme mezi sebou... To, co se týká Sáry. Já se přece nemůžu cítit jako její otec, když jsem o její existenci nikdy nic netušil!
Věra Myslím, že od tebe nikdo nic nečeká!
Michal Odkdy to víš ty?
Věra Dlouho.
Michal Co to je dlouho? Odkdy?
Věra Chceš slyšet příběh?
Michal Ne, příběh ne, ale zkrácenou informaci.
Věra Když dostala Milada francouzský občanství, to bylo asi tři roky potom, co odjeli -
Michal Tak brzy?
Věra Co brzy?
Michal Já ho dostal až po pěti letech.
Věra Ale Miladin otec byl přece prominentní komunista, pak prominentní reformista -
Michal Pak prominentní disident, takže jako prominentní emigrant... No jasně, já jsem pozapomněl, že ten v tom uměl vždycky chodit...
Věra ...Může teď jenom litovat, že zůstal trčet ve Francii, protože tady by se mu jako prominentnímu reemigrantovi vedlo podstatně líp... (Oba se smějí.)
Michal Ale Milada po něm nebyla.
Věra Naopak.
Michal Byla to vždycky moc hodná holka...(Přemýšlí, pak přikývne.) Párkrát jsem s ní spal... Koho by ale napadlo... Tak dvakrát, třikrát...
Věra Pětkrát.
Michal (Udiveně.) To ti řekla?
Věra Jo. Hned tehdy, když jsme se poprvé sešly v Maďarsku. Jakmile dostala občanství, daly jsme si tam sraz a pak jsme se takhle scházely každej rok.
Michal Ale to jste se scházely ještě když jsem byl tady! Takže tys už tehdy věděla, že někde po světě běhá moje dítě a nic jsi mi neřekla?
Věra Vždyť to nebyla moje věc, ale Miladina!
Michal (Zamyšleně.) Tak ona byla chudák těhotná, když odjížděla...
Věra Jestli si vzpomínáš, byla úplně zhroucená, ale nikdo netušil pravej důvod. Ani mně tehdy nic nesvěřila...
Michal Matně si pamatuju, že večer před tím, než odjeli, jsme spolu mluvili. Chodil jsem tenkrát s Lucií a Milada najednou vyrukovala s tim, že stačí jediný moje slovo, a všechno zruší a s rodiči neodjede...
Věra Jenže tehdy jsi nechodil s Lucií, ale s Míšou...
Michal No tak s Míšou, no! Copak to už dneska neni jedno?
Věra Tobě jo. Tobě to bylo jedno totiž už tenkrát.
Michal (Popuzeně.) No jasně, všechno víš nejlíp! (Pauza.) Ale o Miladu jsem vážně nikdy nestál, byla to vždycky jenom kamarádka.
Věra Bála se to rodičům přiznat, prasklo to, až když byla ve čtvrtým měsíci.
Michal To jí musel pěkně zatopit, ten její otec!
Věra Nějaká jeho kolegyně, profesorka marxismu na pařížský Sorbóně, jim navrhla, aby dítě dali k adopci a pomohla jim to zařídit. Neudělala to ani tak kvůli nim, ale kvůli nějakým svým přátelům, bezdětným profesorům v Nancy, pro které Sáru vyhlídla. (Ironicky.) Bílý dítě z mladých rodičů, a podle všeho dobře vzdělatelný, to je asi úzkej profil všude na světě...
Michal Tereza už se jednu dobu zabejvala tim, že si nějaký dítě adoptujem... To jsou neuvěřitelný paradoxy...
Věra Ale ta marxistka tam sehrála důležitou roli ještě jednou. Skrze ni se totiž Sára dopídila ke svýmu původu, protože ve Francii se adoptují děti pod číslem a všechny informace o rodičích se ničí.
Michal A Milada s tim vším souhlasila?
Věra Byla tehdy úplně v rukou rodičů. Později mi jednou vyprávěla, že se po porodu náhodou dozvěděla, že dítě, které porodila, je dcera. Nemohla se z toho léta vzpamatovat. Vůbec nebyla schopná nic dělat. Ani studovat, ani pracovat, rodiče ji živili, a to víš, že jí to dávali sežrat...
Michal Emigrovat a ještě tohle do toho. Neumíš si, Věro, představit, jak je přesazení do jiný půdy strašný.
Věra Já vím. Někdo se s tim nesrovná... Například můj otec... Milada tam začala trochu žít až po deseti letech. (Podívá se na hodinky.) Já si dám ještě jedno kafe, než přivede Sára Myšku. Chceš taky?
Michal (Znejistí.) Ne, díky, já bych skoro radši už .... -
Věra (Jízlivě.) Nepočkáš na Sáru? Myslela jsem, že jsi kvůli ní přišel? (Věra jde do kuchyně připravit kávu.)
Michal Hele, a ta Sára, ona se ti jako stará o dítě, nebo co?
Věra (Z kuchyně.) Né. Někdy mi vypomůže. Z vlastní vůle.
Michal (Nahlas.) Mně se zdá, jestli ji nevyužíváš? (Někdo začne zvenku odemykat dveře. Vstoupí Sára.)
Sára Dobrý den, pane Michale. (Michal zírá na Sáru beze slova a bez odpovědi.) Stalo se něco?
Michal (V rozpacích.) Ne, ne...
Sára Je tady Věra?
Věra (Vyběhne z kuchyně.) Co se děje? (Zděšeně.) Kde je Myška?
Sára Nic se neděje... Jenom se chci zeptat, jestli může Myška jít k té staré paní, co bydlí pod vámi. Ona nás potkala dole v domě a říkala, že by si Myšku k sobě na chvilku vzala na návštěvu...
Věra Fuj. Já jsem se lekla. Dobře, ale řekni, ať jí nedává žádný sladkosti... Nejpozdějc za hodinku že si pro ní přijdu... (Sára odejde. K Michalovi.) Vzpamatuj se! (Zmizí v kuchyni. Michal jde k oknu, zapálí si cigaretu. Pauza. Vrací se Sára.)
Sára Strašný dusno.
Michal (Trochu se lekne.) Ne!
Sára (Nevinně, trochu koketně.) Pane Michale, vám se něco přihodilo?
Michal Ne. (V rozpacích.) Já jsem jenom chtěl, abys mi tykala. Nevykej mi. Já jsem...Michal. Sáro.
Sára (Podává mu ruku, což Michala opět přivede do rozpaků.) To je nezvyk!
Michal No, nezvyk je všechno. (Prohlíží si ji.) Dokud si člověk nezvykne. (Sára s Michalem stojí proti sobě, Věra vykoukne z kuchyně a když je uvidí, bezděčně si vyhrne rukávy.)
Věra Dáš si taky kafe, Sáro?
Sára (Cítí nějaké napětí, kterému nerozumí.) Já, já nevím. (Dívá se tázavě na Michala. Ten se konečně od ní odtrhne pohledem a jde ke křeslu. Ztěžka do něj klesne.)
Michal (Mile.) Dáš si kafe, Sáro? Věra se tě ptá. (Otočí se ke kuchyni.) Věro, já bych si ale dal nějakýho panáka. Nemáš tu něco? (Pro sebe.) Já se tady uchlastám v těch Čechách. V Německu nepiju skoro vůbec...
Sára Opravdu?
Věra (Z kuchyně.) Nic tu neni!
Michal Potřeboval bych aspoň kapku na uklidnění...
Věra Co se nevypilo na tom vypráskaným mejdanu na počest tvýho příjezdu, to dorazil černej Petr během víkendu...
Sára Já bych vám mohla -
Michal Tykej mi!
Sára No, já bych ti skočila něco koupit, jestli chceš?
Věra (Vyjde z kuchyně.) To není špatnej nápad.)
Michal (Dívá se na hodinky.) Já bych měl... (Váhá.) Ale jo. (K Sáře.) To by od tebe bylo moc hezký. (Začne lovit po kapsách peníze, pak podává Sáře bankovku.)
Michal Kup, prosím tě, nějakou obyčejnou vodku.
Věra (Dívá se na bankovku, pak k Michalovi.) Za tohle tady dneska koupíš nejvejš tři láhve piva... Pořád zapomínáš, že poměry se změnily...
Michal Pardon, to je nezvyk.
Věra Spíš zvyk...
Sára Nezvyk je, dokud si člověk nezvykne. (Sára odejde)
Michal Věro, kde jsi, prosim tě?
Věra (Přináší kafe.) Už jdu. Nemohla jsem se na to dívat. To se nedalo vydržet.
Michal To teda ne! Kdo ji prosím tě vychovával? (Rozčíleně.) Vždyť ona se mnou nepokrytě koketuje!
Věra Právě proto jsem ti všechno řekla. Nejsem slepá.
Michal Počkej, počkej. Já jsem si předtím ničeho zvláštního nevšim. Naopak. Byla nesmírně cudná a jemná. A teď po mně vyloženě pokukuje, jako by -... (Věra se směje.)
Věra No to mě tedy podrž!
Michal Co je?
Věra Kdyby ses viděl!
Michal Co?
Věra Rodič! (Pauza.) Během několika minut se z tebe stal rodič! Rozhořčený otec. (Zamyšleně.) Že by se takhle rychle mohl u člověka probudit rodičovský pud?
Michal Ty se mi směješ, nebo co? Pochop, že mám určitou zodpovědnost!
Věra Ne?!
Michal Vždyť je to ještě dítě, a chová se jako, no, jako coura! To je na facku! Tohle nejde!
Věra Já zírám. Všechno jsem čekala, ale tohle tedy ne. Myslela jsem si, že tě znám, ale vidím, že jsem žila v omylu. (Ironicky.) Jsem úplně dojatá...
Michal Musí se jí říct pravda.
Věra Sáru taky nic jinýho nezajímá! Už víc než půl roku tady žije hlavně proto, aby se ji dozvěděla. Tváří se sice, že studuje češtinu a chystá se na studia literatury a historie, ale nejvíc ji zajímá její historie vlastní! (Pauza.) Aby ses ale neukvapil. Co jí chceš nabídnout? Michal.  No dovol? Myslíš snad, že jí nemám co nabídnout? Ty snad máš taky svoje dítě, a máš obavy, že mu nemáš co nabídnout?
Věra Jenže to je něco úplně jinýho. Já Myšku vychovávám, jsem s ní pořád...
Michal To jsem si teda nevšim! Kdybys o ní občas nemluvila, ani bych nevěřil, že v tomhle bytě žije nějaký dítě...
Věra No dovol! O co ti jde?
Michal Myslím, že se nepřetrhneš!
Věra Jo? Kromě svojí Myšky tady mám už skoro rok i Sáru. (Nahlas.) Tvoji Sáru!
Michal Tiše! (Rozhlíží se, pak rozhořčeně šeptá.) Však to taky není zadarmo, jak jsem pochopil!
Věra (Nahlas.) Však taky nejsem její máma! Ani táta!
Michal Nezvyšuj hlas, každou chvilku se může vrátit.
Věra (Uvelebí se, provokativně nahlas.) A co když Sára není tvoje dcera, a já jsem ti to řekla jenom proto, abys ji nechal na pokoji?
Michal Je! Je to moje dcera. Je mi podobná!
Věra Je moc hezká.
Michal No dyť!
Věra Právě! Je moc hezká na to, aby to mohla být tvoje dcera. To tě nenapadlo?
Michal Je prostě hezká! Po mně... A po Miladě taky... A vůbec. Proč bych nemohl mít hezký děti? (Zařve.) Ty mě dráždíš! Chceš mě ponižovat? Co jsem ti udělal?
Věra Proč jsi se vrátil? (Michal se otočí prudce k Věře. Ta mu vyzývavě bez pohnutí hledí do očí. Tma.)  

 

 

8. OBRAZ

Bytem se rozezní zvonek. V hale je otevřené okno, z kuchyně se ozývají hlasy Věry a Myšky. Ze dvora zaléhají do bytu zvuky jarního městského podvečera: vzdálené cinkání příborů, známé znělky TV stanic, znělka Hajaji z rozhlasu. Ještě se nezačalo stmívat, je klid před bouří. Z rozkvetlého stromu ojediněle zakřičí pták. Nikdo nepřichází otevřít. Zvonek ještě jednou krátce zazní a potom někdo zvenku začne štrachat klíčem v zámku. Dveře se pomalu otevřou a vstoupí Květa: velmi žensky vypadající padesátnice. Věra jí přichází z kuchyně naproti.

Věra (K dítěti, které nevidíme.) Papej Myško, já jenom dojdu   otevřít. (Uvidí Květu, která stojí v bílém plášti u dveří a oddychuje.) Dobrý den, paní Květo! (Přátelsky.) Proč zvoníte, když máte klíče?
Květa (Dýchavičně.) Dobrý večer. Nechtěla jsem vás, Věruško, jen tak překvapit.
Věra (Mávne rukou.) Pojďte dál...
Květa Jsme s Jindřiškou domluvený. Je doma?
Věra Já vím. Posaďte se zatím. (Volá do bytu.) Mami! Paní Květa už je tady...
Jindra (Z útrob bytu.) Hned! Hned jsem tam! (Květa se zřítí do křesla a oddychuje.)
Květa Nezdržuj se se mnou, Věruško... Kde máš malou?
Věra V kuchyni. Jí. (Jde k oknu.) Zvuky se nějak rozléhají,   asi bude bouřka. (Hukot města zesílí, z dálky zacinká tramvaj, zvuky ze dvora jsou slyšet ostřeji.)
Květa Tam se něco chystá. Jednu chvíli, cestou sem, v ulicích všechno najednou ztichlo...
Věra (K dítěti, v kuchyni.) Nedrob , Myško.
Květa (Těžce se zvedne a jde za Věrou.) Musím se na ní podívat... (Uvidí dítě, mazlivě.) Tady jseš! Ty už jsi vyrostla! (K Věře.) A jak je ti podobná! Takhle jsi, Věruško, vypadala ty, když jsi byla malá! (Pauza.) Máš z ní radost, viď? (Pokyvuje hlavou.) Taky jsem si přála mít děti... Dva manžely jsem měla, jeden horší než druhej. Ale kdyby mi po nich alespoň zbyly děti, na nic bych si nestěžovala... (Jde si sednout zpátky do křesla.) Ale vědět tehdy, že to dopadne takhle, nevdávala bych se! (Rezolutně.) Ani za nic!
Jindra (Vybíhá ze svého pokoje, kde jsme ji zahlédli otevřenými dveřmi, jak se chvatně strojí, vběhne do jídelny a hned zase zmizí v koupelně. Když probíhá kuchyní, k dítěti.) Co máš dobrýho, Myško? (V hale.) Nazdar Květo!
Květa Dobrý večer, Jindřiško...
Jindra Jak jsme na tom s časem? (Venku silně zahřmí.)
Květa Pane Bože! (Pokřižuje se.) Čas ještě máme... Ale bouřce asi neutečeme...
Jindra (Bere si hřeben a znovu odbíhá. Cestou volá.) Vždyť to nemáme daleko!
Věra Na co jdete?
Květa Na premiéru... -Nemůžu si teď vzpomenout jak se to jmenuje... (Silně zahřmí, strom zašumí. Zvedne se vítr a ve dvoře bouchne okno, zařinčí sklo.) Pane Bože! Už to začíná!
Věra Je to tady... (V kuchyni začne plakat Myška. Pauza.)
Květa Pláče... Lekla se.
Věra (Odejde za dítětem. Z kuchyně.) Myško, neboj se... Není se čeho bát...
Jindra (Vstoupí, před zrcadlem si začne kartáčovat, rychle se obouvat, čistit si boty.) Jakže se jmenuje ten kus na který jdeme?
Květa Nějak mi to teď vypadlo...
Jindra Recepce bude?
Květa Bude.
Věra (Z kuchyně.) Nezapomeňte, že s vámi bude i Sára. Máte pozvánku na recepci i pro ní?
Květa (Vyplašeně.) To nemáme...
Jindra Sára je mladá. Stačí jí představení. Je mladá, nemusí se přežírat!
Květa Jindřiško, já myslím, že s náma se Sára na tu recepci nějak dostane...
Jindra Deštník máš?
Květa Mám! Už jdeme? (Uspěchaně.) Tak nám drž palce, Věruško...
Věra (Vyjde z kuchyně.) Přijemnou zábavu, paní Květo...
Jindra (K Věře.) Nazdar!
Květa (Ve dveřích.) A kdyby se Sára dlouho nevracela, tak o ní nemusíš mít obavy...
Věra (Přikývne.) Nashledanou... (Květa a Jindra odejdou. Dveře prásknou, až sklo zadrnčí.) Na recepci.. Taky bych si něco dobrýho zakousla... (Během chvilky se ztrhne déšť, divoká průtrž mračen strom se rozechvěje, ozve se chlístání vody a ryk okapů. Bouře se rozpoutá v plné síle. Věra zavře okno a odchází i s Myškou do koupelny. Zvoní telefon. Po chvilce vstoupí Věra s vyhrnutými rukávy. Telefonuje.)
Prosím?....Haló! (Pauza.) Kdo volá?... (Zavěsí.) Nikdo... (Vrátí se do koupelny. Scéna zůstane prázdná, slyšíme hromobití a prudký déšť. Po chvilce se Věra vrátí s Myškou v náručí. Z Jindřina pokoje si přisune křeslo do jídelny a obě se do něho usadí. Potom zapne TV, od které se začne šířit namodralé světlo po jídelně... S jejím zapnutím se ke zvukům bouřky ze dvora přidá motiv písně "Riders on the storm" od skupiny Doors. A souběžně se z TV ozve hlas hlasatelky, která vítá děti u Večerníčku. Přes Doors slyšíme znělku Večerníčka, potom začne pohádka z cyklu "Ahoj nebe", Po chvilce se bytem rozezní zvonek od hlavních domovních dveří...)
Věra
Věra Hezky hačej, Myško. Já nikam nejdu. (Jde k domácímu telefonu. Mluví do sluchátka.) Kdo je? ... Kdo? (Překvapeně.) Co? ... Jo. Otvírám. (Tiskne tlačítko domácího telefonu.) Co se děje? (Je udivena. Otvírá hlavní dveře a vychází na chodbu. Vzápětí se vrací do haly a chvilku po ní vstoupí Michal, který je celý mokrý a v ruce drží jakýsi promáčený a zmuchlaný hadr.
Michal (V rozpacích.) Ahoj Věro. (Do bytu.) Dobrý večer...
Věra (Vyčkávavě.) Ahoj...
Michal Neruším?
Věra (Překvapena.) Ne. Právě se díváme s Myškou na Večerníčka...
Michal (Postoupí do bytu.) Jo, tak to je ta tvoje Myška! (K dítěti.) Ahoj Myško!
Myška (Stydlivě.) Dobrý den.
Michal Hezká. Máš hezkou holčičku. (Pauza.) Věro, já jsem prožil něco hroznýho... Nemohl bych se tady chvilku... Jsem úplně mokrej a unavenej... (Pauza.) Už tady v Praze nikoho pořádně neznám... Věra?  Chceš se usušit? (V rozpacích.) Nebo chceš nějaký oblečení? Něco bych tu možná našla, třeba nějaký šaty po dědovi, nebo...
Michal Jseš jedinej člověk, na kterýho se můžu obrátit.
Věra A co se ti stalo?
Michal Tereza je v nemocnici. Zničeho nic začala krvácet... Na ulici!
Věra (Překvapeně.) Potratila, nebo co?
Michal Ne, je v nemocnici, nepotratila, ale...ale - (Vyčerpaně.) Já bych, můžu se... Je mi hrozná zima.
Věra Jo, hned. (Pauza.) Tak - (Znovu v rozpacích.) Když tak pojď se mnou, něco tam pro tebe najdu... (Věra odejde do pokoje vlevo. Michal se mezitím zouvá a svléká si svetr, který i s "hadrem", jejž měl v ruce, klade na zem ke dveřím; pak chce jít za Věrou, ale ještě se vrátí a sundá si i ponožky. Věra mu vychází pomalu vstříc. Na ramínku nese oblek a bílou košili.
Michal Jé, děkuju; díky... (Prohlíží si šaty.) To je sváteční oblek! Tak z roku třicet pět, ne?
Věra Myslím, že přímo dědův svatební...
Michal Ještě něco dospod... A nějaký fusekle by se tu ne- našly?...
Věra Fusekle? (Michal rozpačitě postává s šaty v náručí.)
Michal Nezlobíš se?
Věra Fusekle? Nevím, jestli tu ještě něco najdu... (Zmizí v pokoji , ale ve chvilce je zase zpátky a v ruce má fialový froté župan.) Víš, co? Vezmi si zatím tenhle župan. Je taky po dědovi a nosíval ho tu vždycky i doktor... A v botníku jsou určitě po doktorovi ještě i bačkory...
Michal (Bere si od ní župan.) Tenhle župan si pamatuju... Doktor k němu nosíval i takovou čapku. Vypadal v tom jako alchymista...
Věra Ještě ty pantofle... (Věra se hrabe v botníku, vyndává pantofle.) Na. (Michal se obuje a zůstane stát uprostřed haly...) Běž se převlíknout do koupelny. (Michal odejde do koupelny, Věra se vrátí k Michalce a chytne ji za ruku...) Neboj se, Myško. Nikam dneska nepůjdu...(Věra stojí u křesla a dívá se s Michalkou na TV. Po chvíli přichází, Michal, oblečen do všeho, co mu Věra nabídla, včetně županu. Zamíří rovnou k hromádce hadrů u dveří, ve které hledá svoje cigarety. Vyndá je, úplně mokré, vyždíme krabičku...)
Michal Sakra! To mi ještě scházelo, ani cigára nemám. Ještě nenačatá krabička...(K Věře.) Co budu kouřit?
Věra (Uvidí ho v převleku.) Vypadáš výborně...
Michal Ale jsem bez cigár... (Pauza.) Nenašlo by se tu nějaký?
Věra Těžko...
Michal Třeba u tvojí matky...
Věra Pochybuju. Ale podívat se můžu. (Věra odejde do matčina pokoje a v tu chvíli se z TV ozve znělka Večer níčku.)
Michal (Dojatě.) Večerníček! To už snad ani neni pravda! (Sedne si tak, aby se mohl dívat, ale Věra se vzápětí vrací a podává mu krabičku s cigaretami.)
Věra Jsou tam poslední dvě.
Michal Díky. Aspoň něco. (Michal se dívá s Michalkou na TV... Znovu zaslechneme pod údery deště pár tónů z písně "Jezdci v bouři" od skupiny Doors.
Michal (Zlomeně.) Vážně jenom dvě...
Věra Buď rád, jindy tady není ani to....
Michal Já jsem ti hrozně vděčnej, Věro... Kdybys věděla, co jsem dneska prožil... (Silně zahřmí, déšť ještě zesílí. Pod rytmem deště slyšíme tlukot srdce, který je stále hlasitější.
Věra (Posadí se do křesla.) Co se teda stalo?
Michal (Zapaluje si cigaretu. Srdce přestane bušit. Pauza.) Tiše.) Ještě nikdy jsem neviděl Terezu takhle zbědovanou a bezmocnou. Když deš po Staromáku a máš na sobě slušnej oblek a v kapse nějaký peníze, chovaj se k tobě všichni náramně přátelsky, ale běda, když se ti něco nepříjemnýho stane. Když začneš například krvácet! To je hned konec se vší civilizovaností...
Věra To bylo vždycky.
Michal Do taxíku nás nechtěli vzít, aby jsme jim nezasvinili potahy, ze sanitky nás vyhodili, protože jsme cizinci a neměli jsme u sebe doklady o pojištění... (Pauza.) Nakonec se jeden taxíkář smiloval pod podmínkou ,že si zaúčtuje čistírnu. Protože jsme si museli cestou vyzvednout ty doklady, zajeli jsme nejdřív k nám, a co čert nechtěl, matka už byla doma, a když zjistila, že se něco děje, tak se nám proti mojí vůli nacpala do taxíku...
Věra Měla starost, ne?
Michal Nakonec mě taxíkář připravil o všechny prachy a matka nás musela ještě založit... Tisíc korun, který jsem měl u sebe, mu nestačilo... Nemocnice vypadala jak tajemný hrad v Karpatech; samý cihly, nikde nikdo, žádný auta, žádný lidi...
Věra Zemská nemocnice! Tam se narodila Myška.
Michal Úplně jsem za ty léta zapomněl, že Praha má plno takovýchhle temných a podivných domů... Celý to prostě vypadalo zlověstně. Uvnitř jsme pak na chodbě s matkou čekali skoro hodinu na ortel... Po cestě jsem měl místama strach, že Tereza umírá, takže mě pak dost překvapilo, že se to všechno nějak zachránilo a že nepotratila. Když jí ovšem vezli na pokoj, připojenou, chudáka, na takovej ten pojízdnej kandelábr, ani se na mě nepodívala. Jenom procedila skrz zuby, že jsme neměli do Prahy jezdit...(Pauza.) To bylo k nevydržení...(Pauza.) Po cestě na tramvaj mi matka přidělila jednu jízdenku, a když jsem si chtěl dát cestou pivo, nepůjčila mi na něj deset korun! Abych prej nezdržoval a jel domů...

Věra Fakt?
Michal Co ti budu vykládat... Po třech stanicích jsem prostě vystoupil. Bez koruny v kapse, jenom s tim krvavým sakem, který jsem dal pod Terezu v taxíku...
Věra To by chtělo zaprat ve studený vodě...
Michal

(Jako by neslyšel.) Chvíli jsem chodil po městě, nic jsem nevnímal...měl jsem úplně apokalyptickej pocit, byla přízračná atmosféra, hřmělo... A pak začal ten slejvák. Nestihl jsem ani doběhnout do metra, promokl jsem na kost...a v tom metru jsem si uvědomil, že vlastně nemám ani na jízdný. Chvíli jsem tam stál a připadal si jako totální onuce. A pak jsem si všim, že z toho zmoklýho saka kape na zem krev... Řeknu ti, že jsem se fakt léta necejtil tak blbě a zbytečně...
Věra (Ironicky.) Tak jsi se rozhodl zajít sem?
Michal Vzpomněl jsem si na tenhle byt a na tebe... Tehdy se sem vždycky dalo zaskočit, když nebylo v ulicích zrovna příjemně.
Věra (Smutně pokyvuje hlavou.Pak si náhle vzpomene.) Já jsem úplně zapomněla na Myšku... ( Jde rychle do jídelny.) Myško! Ty jsi mi tu usnula! (Vypíná TV a chce probudit dítě, ale to spí tvrdě, tak je bere do náruče a odchází.) Já ji uložím a hned přijdu. (Zarazí se.) To tvoje oblečení by se mělo dát do pračky... Kdybys to tam zatim dal, tak já to potom zapnu...
Michal (Přikývne.) Dobrou noc! (Věra odejde do pokojů za závěsem. Michal zvedne u dveří opatrně chumel mokrých šatů a nese je přes kuchyň do koupelny. Po chvilce ho vidíme průhledem jak šmejdí v kuchyni u linky a pak ze stolu vezme kousek pečiva a s ním se vrací do haly. Hladově ho spolkne. Nahlídne do hrnku, který stojí na stolku, ale když ho shledá prázdným, zklamaně si jde sednout zase do křesla.) Tady snad nemají vůbec nic k jídlu? (Znovu se rozhlíží, vrátí se do kuchyně a vzápětí je zpět, držíc v ruce noviny.) Aspoň noviny, že tady mají. (Prohlíží je.) Literární noviny. Prosinec. Sakra! Půl roku starý... (Listuje.) To se podívejme! Věra! (Čte nahlas.) "Vlastnit svůj příběh." Věra Fidesová. Hmm? (Michal se začítá.) Po chvíli přeruší čtení a zapálí si poslední cigaretu ze stolku a znovu se začítá. Po chvilce.) " ...že nelze vlastnit místo jinak než svou vůlí... Není-li duch místa obsažen v našem vědomí, jako by nebyl vůbec." (Vrtí hlavou.) No, to je na mě trochu moc... (Zazvoní telefon. Michal si toho nevšímá. Po třetím zvonění telefon zvedne. ) Prosím? (Pauza.) Věra právě ukládá dítě... Nejseš to ty, Karle, náhodou? (Pauza.) Co? Šel jsem kolem, tak jsem se zastavil... Ne, ty vole, já jsem měl dneska hroznej den! (Pauza.) Tereza je v nemocnici, měl jsem o ní strach , zrovna jsem to teď vyprávěl Věře... (Pauza.) Proč se ptáš? Chceš někam vyrazit? (Pauza.) No jo, ty vole, když musíš ráno vstávat, tak vstávej... (Pauza.) Ty jo! Dovolená! To, co jsem tady za ten tejden prožil a to, co jsem se dověděl, to bych jako dovolenou nepřál ani nepříteli! (Směje se. Pauza.) No, jo, Věru? (Vrátí se Věra. Když vidí Michala telefonovat, zaváhá a pak projde přes jídelnu do koupelny, aniž by byla spatřena.) Já nevím co tam tak dlouho dělá. Dítě jí usnulo už tady. Stačilo ho jenom přenýst do postele. (Pauza.) Tak ne? (Pauza.) Tak čau... (Michal položí telefon.) Proč volal ten vůl, když nechtěl s nikým mluvit?! Já nic nechápu... (Klepne rukou do novin, začíná být netrpělivý.) Sakra kde je? (Volá.) Věro! (Pauza.) Věro, už jsi šla spát? (Jde k zrcadlu, prohlíží se, ironicky.) Ještě mě tu někdo natrapíruje v županu (Věra se vrací přes kuchyň do haly.)
Věra Dala jsem ti vymáchat to oblečení. Nevolal někdo? Zdálo se mi -
Michal Jo. Karel.
Věra (Zaskočena.) Aha...
Michal Ale nikoho nechtěl - teda tebe. Vykládal mi, že musí jít brzo spát, protože ráno vstává...
Věra Asi nečekal, že telefon zvedneš ty.
Michal (Rozpačitě.) Ty, Věro, neměla bys něco k jídlu?
Věra K jídlu?
Michal Jedl jsem naposled v poledne... (Pauza.) Nebo aspoň čaj, jestli bych tě mohl poprosit...
Věra Čaj mám, ten ti udělám... (Pauza. Věra zajde do kuchyně připravit čaj. Mluví odtud.) Jinak já jsem teď zrovna jaksi bez finančních prostředků. Ale až přijde Sára, něco mi dá. Slíbila, že si dneska zajde do banky. Pak můžeme skočit do večerky...
Michal Takže bys neměla ani tři pětky na cigára?
Věra Nemám tu prostě ani Ň.
Michal Sára ti půjčuje peníze?
Věra (Vykoukne z kuchyně.) Taková vzájemná výpomoc.
Michal Ona má peníze?
Věra Její rodiče - mám na mysli francouzský rodiče - nejsou zrovna chudáci, a když už ji jednou adoptovali, a pak se jí zase tak trochu zbavili, tak jí alespoň platí... Prostě má něco v bance.
Michal Zkrátka tě živí?
Věra Neboj se, ona moc nerozhazuje. Je opatrná, zřejmě po tobě. (Zmizí v kuchyni.)
Michal Jak to, že si od ní bereš peníze?
Věra (Přijde.) No dovol? Žije tady a platí mi nájem.
Michal Ty seš normální parazit!
Věra Taky se o ni starám, jak už jsem ti, myslím, říkala... Má dvě matky a dva otce, ale starám se o ni já! (Zajde do kuchyně.)
Michal Jaký starání? Je dospělá. A zadarmo to neděláš...
Věra (Stojí na prahu kuchyně.) O co ti jde?
Michal Proč nic neděláš? Proč nikde nepracuješ?
Věra (Usměje se.) Pracuj si sám, když nic lepšího neumíš...
Michal (Drapne noviny a plácá do nich, rozhořčeně.) Vlastnit svůj příběh! Vlastnit svůj příběh, co to, prosim tě, má znamenat? Copak ty vlastníš svůj příběh?
Věra (Bere mu noviny.) Četl jsi to? Nečetl!
Michal Teď jsem to čet!
Věra (Udiveně.) Že tě to tak rozčiluje?
Michal Co ty chceš psát o příběhu...
Věra Máš to tady jasně černý na bílým  "Restituce - ano, či ne?" A k tomu jsem já napsala o příběhu. (Zamyslí se.) Prostor můžeš vlastnit jenom skrze svůj příběh. Takže vlastnictví je v podstatě věcí volby... Volby a vůle! (Významně.) A ne žádných restitucí! (Odejde pro hotový čaj.)
Michal (Konsternovaně.) Vlastnictví je věcí volby!! (Pohrdavě.) A proč nevlastníš ani kus chleba a trochu kafe? Proč sis to nezvolila?
Věra (Vrací se s hrnkem čaje.) Nevěděla jsem, že dneska přijdeš! (Podává Michalovi horký hrnek, ten jej uchopí celou dlaní, spálí se a zařve.) Aúúú! (Rychle čaj odloží. Vztekle.) Já mám hlad, že bych žral hřebíky!
Věra (Klidně, potměšile.) Já mám taky celkem hlad.
Michal To je domácnost! Kde neni co žrát! To tvoje dítě šlo spát o hladu? Nebo co? Proč nic neděláš, když nemáš peníze? S kým máš to dítě vůbec?
Věra Co na mě řveš?
Michal Ani cigaretu nemám!
Věra To je zajímavý, jak chlapi těžko snášej hlad... Stačí vynechat jedno jídlo a v tu ránu se stane z kultivovanýho muže primitiv! Michal.  To je čirej feminismus, tohleto! (Vztekle.) To já nemám zapotřebí poslouchat. Vy ste si to tu na východě možná ještě neužili, tak vám to připadá atraktivní, ale já mám dost. Děkuju, nechci!
Věra Víš co, ty - solidní zápaďáku? Máš chodit na návštěvy řádně ohlášen, slušně oblečen a s lahví v ruce... Pokud mě pamět neklame, přišel jsi mokrej, krvavej, v kapse ani floka a somruješ tu cigarety a jídlo! A ještě si dovoluješ na mě řvát, s kým mám dítě! (Uraženě odejde do kuchyně. Pauza. Vidíme Věru, jak vyšla z koupelny a vstoupila do matčiných pokojů.)
Michal (Volá tiše.) Věro! (Vstane a jde ke dveřím kuchyně, kde mluví k Věře, aniž by ji viděl.) Promiň, Věro, že jsem tak protivnej, ale já...jsem dneska vážně strašně unavenej. (Pauza.) To, co se dneska stalo Tereze, to byla jenom poslední kapka... Jsem úplně na dně. A abych měl hlad a neměl co kouřit, to už jsem nezažil několik let. (Na prahu se objeví Věra, kterou jsme viděli projít zpátky z matčina pokoje přes jídelnu do kuchyně a podává Michalovi sáček s křupkami.)
Věra Našla jsem je u matky.
Michal To se mi snad zdá! Křupky. A celej pytlík! (Posadí se a začne do sebe házet křupky a obezřetně zapíjet čajem.) Tři ženský v baráku! A nic, co by člověk mohl sežrat! To je neuvěřitelný!! (Pauza.) Věro, nezlob se, ale můžeš mi vysvětlit, cos měla na mysli tím svým článkem v novinách? Jakej příběh vlastníš ty? (Pauza.) Vždyť celej tvůj příběh, to jsou jenom příběhy tvýho okolí. Žiješ ze dne na den, nic nemáš, nikdo za tebou nestojí... (Významně.) Ty seš prototyp odsouzenej k zániku!
Věra Já jsem prototyp? (Překvapeně.) To snad nemyslíš vážně? Michal.  Nevíš, co to je, bejt odkázaná sama na sebe! Nemáš žádnou zodpovědnost! Člověk jako ty nemůže přežít!
Věra Prototyp... (Pauza, posadí se.) Proč ne? Proč bych nemohla být prototyp člověka odsouzenýho k zániku. Někdo to být musí. (Pauza.) A pak, jestli není lepší zaniknout, než poslouchat takovýhle kecy... (Pauza.)
Michal Můžu se tě zeptat, jakej měl ohlas ten tvůj článek?
Věra Budeš se divit, ale naprosto žádnej.
Michal (Pokýve hlavou.) Budeš se divit, ale vůbec se nedivím...
Věra (Prudce.) A co ty? Ty máš kde svůj příběh?
Michal (Zaskočeně.) Já se žádným příběhem neoháním.
Věra Cha, cha! Ty že se neoháníš žádným příběhem! A nejsi náhodou spisovatel? Nebereš dokonce peníze za svoje příběhy? Michal.  (Pomalu.) Spisovatel jsem a peníze si vydělávám psaním. Ale ne svýho příběhu! Proto jsou ty tvoje knihy tak nesrozumitelný.
Michal (Zaskočen.) Počkej, počkej! Pokud vím, mluvit jsme začali o tvým příběhu, ten tady jaksi postrádám!
Věra Klidně postrádej! (Vztekle.) Já zase postrádám ten tvůj! A to přímo i v tvejch románech! Respektive v těch slátaninách, který za romány vydáváš!
Michal (Překvapen.) Co si to dovoluješ?! To přeháníš! (Pro sebe.) To snad neni... to se mi ještě nestalo... (Hlas mu přeskočí.) Dostal jsem několik literárních cen, jestli o tom náhodou nevíš!
Věra Co s nima? Někdo je dostat musí!
Michal No, to jsem ještě neslyšel, takovýhle zahořklý kecy... (Jde ke dveřím, jako by chtěl odejít, když si uvědomí, jak je oblečen.) Sakra, kde jsou moje hadry?
Věra V pračce. (Michal se začne vztekle motat po místnosti jako uvězněná šelma. Sundá si župan, praští s ním na křeslo a zamíří ke dveřím. Cestou se zarazí a vrátí se k zrcadlu. Když se uvidí, rezignovaně.)
Michal Hned jak se to vypere, vypadnu. (Pro sebe.) Kdybych si aspoň mohl zapálit!
Věra Půjdeš v mokrým?
Michal Třeba. (Zarazí se.) Cože, ty nemáš sušičku?
Věra Ne.
Michal Sakra! To snad neni možný! Jak to, že nemáte sušičku? Sto let za vopicema...
Věra (Škodolibě.) Můžeš jít mokrej, jako jsi přišel! Ty vyspělý západoevropský občane! Vzhledem k tomu, že nemáš ani na tramvaj, dá se předpokládat, že se zahřeješ chůzí...
Michal Co já tady dělám?
Věra (Lekne se, pak uštěpačně.) To bych taky ráda věděla...
Michal Jak jsem mohl...
Věra Promiň... (Odejde do kuchyně. Po chvilce ze dveří.) Volal ti už ten Doktor?
Michal (Otráveně.) Ne.
Věra Několikrát telefonoval a vyptával se na tebe...
Michal K nám nevolal. To by mi matka řekla. (Pauza.)
Věra To je divný...
Michal Mohl bych si pustit televizi, než se to prádlo vypere?
Věra (Zaskočena.) No... Proč ne? Pusť... Pro mě za mě...
Michal A nebo ne, lepší by bylo... Mohl bych se vykoupat? Teče vám, doufám, teplá voda?
Věra (Překvapeně.) Vykoupat? No... Jo... V koupelně pořád ještě teplá voda teče... Ta se neplatí v hotovosti, zatim...
Michal (Začne si pohvizdovat...) Župan mám, ručník tam najdu... (Odchází do koupelny.) Bylo mi ctí... (Věra za ním hledí, jak odchází přes kuchyň do koupelny. Sedne si do křesla a dá si hlavu do dlaní. Déšť za okny zesílí, Věra chvíli sedí takto opuštěně v hale, potom se podívá na hodinky, jde k TV, kterou zapne; její namodralé světlo se rozlije po celé zatmívající se hale. Slyšíme opět "Riders on the storm", silný déšť. Tma.)  

 

 

9. OBRAZ

Tentýž večer, později. TV bez zvuku svítí do jídelny, nikoho však není vidět... Přichází Věra z pokoje za závěsem. Zastaví se tak, aby viděla na TV, chvilku přepíná programy, potom TV vypne. Bouchá na dveře koupelny z jídelny.

Věra Žiješ ještě?
Michal (Z koupelny.) Jo.
Věra To jsem ráda... (Podívá na hodiny.) Kde ta Sára vězí? Ani neví, jak je dneska očekávaná... (Jde k oknu, otevírá je. Venku přestalo mezitím pršet. Květy kaštanu svítí ve tmě.) Je nádherný vzduch... (V tu chvíli se na chodbě rozsvítí světlo a někdo stoupá tichem po schodech. Věra otevře vstupní dveře a vyhlédne na schodiště. Po chvíli vstupuje Sára.)
Sára Ahoj, ty na mě čekáš?
Věra Hmm. Mám hlad jako vlk, a popravdě řečeno poslední rohlík snědla Myška k večeři. Není tu vůbec nic... (Spiklenecky, téměř šeptem.) Vyzvedla jsi peníze?
Sára (Usmívá se.) Něco lepšího...
Věra Jídlo? (Sára přikývne.)
Věra Z recepce?
Sára (Znovu přikývne.) Šunkové závitky, sýr, losos...
Věra A pečivo?
Sára Taky...
Věra (Ožije.) Sem s tim! (Sára začne vyndávat malé balíčky v ubrouscích z tašky a Věra je radostně pokládá na stůl, rozbaluje je a hned ochutnává. S plnou pusou.) Mimochodem. Je tady Michal. V koupelně.
Sára (Zaraženě.) V koupelně? (Znejistí.)
Věra Původně měl taky hroznej hlad. Pak si ale vlezl do vany. Už je tam skoro dvě hodiny... (Zvedne se a jde přes kuchyň ke dveřím koupelny a volá.) Michale! Dobrá zpráva! Vlastně hned dvě dobrý zprávy! Přišla Sára a přinesla jídlo! Tak dělej, než ti to sníme... (Vrátí se na místo a pokračuje v jídle. Sára vyndává ještě další balíčky a rozbaluje je.
Sára Vajíčka plněná humrem...
Věra Jé!
Sára Avokádo...
Věra Ať žije kulturní a společenský život! (Zarazí se.) Ale Michalovi nemusíme hned vysvětlovat, odkud jsi to jídlo přinesla. Co říkáš?
Sára (Pokrčí rameny.) Jak chceš...
Věra Jinak máš můj obdiv! (Zazvoní telefon. Sára jej jde zvednout, Věra pokračuje v jídle.)
Sára (Telefonuje.) Prosím? (Pauza.) Ale já - (Pauza.) Ale já nejs... Moment. (Zakryje sluchátko, k Věře.) Volá nějaká paní a chce mluvit s Michalem... Spletla si mě s tebou. Říkala mi Věro...
Věra (Sahá po sluchátku, ale něco jí dojde a ucukne.) To bude Michalova matka. (Pauza.) Řekni jí, ať chvíli počká...
Sára (Telefonuje.) Malý moment... (Váhá.) On je ve vaně. Já se ho pokusím zavolat...
Věra (Jde ke koupelně a přes dveře volá.) Michale! Telefonuje ti tvoje matka. (Pauza.) Co jí mám říct?
Sára (Zakrývá sluchátko. K Věře.) Vypadá to, že se zlobí...
Věra (Do koupelny.) Jo. (Vrací se ke stolu. K Sáře.) S tim my nic nenaděláme. Řekni jí, že už jde... (Pokračuje v jídle...)
Sára Malý moment, hned přijde... (Ze dveří koupelny vyjde Michal v županu s ručníkem na hlavě.)
Michal Ahoj Sáro!
Sára Dobrý večer, ahoj...
Michal (Telefonuje.) Haló? (Pauza.) Ale prosim tě, jsem snad dospělej, ne? (Pauza. Potom překvapeně.) Cože, co?! (Pauza.) Kdy? (Zoufale.) Ach jo... Jo. (Pauza.) Ještě něco? (Pauza.) Ne! (Odloží prudce telefon a zůstane stát zády k hledišti.)
Věra (Opatrně.) Michale, Sára přinesla jídlo...
Michal Nemám chuť. (Úsečně.) Tereza potratila. (Odejde zpět do koupelny. Pauza.)
Sára ...Jeho žena -
Věra Hm... (Pauza. Znovu zvoní telefon. Věra se Sárou se po sobě podívají, Sára jej zvedne.)
Sára (Telefonuje.) Prosím? Ano, moment! (Sára odkládá sluchátko. K Věře.) Znovu Michalova matka! (Volá.) Michale! Telefon! (Michal znovu po chvilce přichází.)
Michal Tady je zima. (Telefonuje.) Ano?... (Vztekle.) Co bych asi tak dělal ve vaně? Koupu se! (Pauza.) Odkud víš, že jsem tady? (Pauza.) Jo, Karel... Hmm... (Pauza.) Jo! Už mi sem nevolej! (Prudce zavěsí telefon a aniž by se na Věru nebo na Sáru podíval, odchází zpět do koupelny.)
Sára (Jde zavřít okno. Rozpačitě.) Věro, můžu se tě na něco zeptat?
Věra No jistě...
Sára Ty a Michal jste spolu někdy chodili?
Věra (Zaskočena.) Chodili? No... (V rozpacích.) To je těžký říct... (Pauza.) Něco mezi náma bylo, ale asi jsme spolu moc nechodili...
Sára Víš, já bych byla velmi nerada, aby ses na mě zlobila. Mně připadá, že se na mě kvůli Michalovi nějak hněváš.
Věra (Rychle.) Ale ne, to se ti zdá... To je nesmysl.
Sára To jsem ráda. Já jsem se s ním tenkrát v noci bavila hlavně proto, abych zjistila, s kým Milada před odjezdem chodila.
Věra (Skrývá rozpaky.) Aha... A co? Zjistila jsi něco?
Sára Nemohl si vzpomenout a pak došel k závěru, že asi s nikým...
Věra Hmm... (Pomalu.) Hlavně když si k tobě nic nedovoloval.
Sára Nebála jsem se ho. Byt byl plný lidí a ten Petr, který spal za dveřma v hale, byl úplně střízlivý. Poznala jsem to...
Věra Opravdu? Myslela jsem, že je na mol.
Sára Jinak bych tam asi s Michalem sama nešla. Já totiž mužům moc nevěřím. Špatná zkušenost.
Věra Tobě někdo ublížil?
Sára (Přikývne.)
Věra (Konsternovaně.) Opravdu?
Sára (Tiše.) Proto se moji rodiče rozvedli... (Pauza.) Kvůli mně...
Věra (Potichu.) Tvůj otec?
Sára (Přikývne. Potom si zakryje obličej...)
Věra Aha... Teď už mi je leccos jasnější... Proto jsi taky teď přijela dřív...
Sára (Přikývne.) Nechci ho už nikdy vidět... (Věra Sáru obejme.) Říkal mi, že za mnou přijede do Čech... Dělá, jako by se nic nestalo... Chce abych studovala ve Francii. Minule mi vyhrožoval, že mi sem nebude posílat žádný peníze...
Věra (Překvapena. V rozpacích.) Nebude ti posílat peníze?
Sára Že ho sem nepustíš, Věro, kdyby přijel?
Věra (Vrtí hlavou.) Milada to ... všechno ví?
Sára Ne. K čemu by jí to bylo? (Věra pustí Sáru, sklopí hlavu...) Myslím, že kdybych znala svého pravého otce, že by se mi ulevilo... (Udeří na Věru.) A ty opravdu nevíš s kým Milada chodila? (Přichází Michal s ručníkem kolem krku, v županu...)
Věra (Rychle.) Já tě pustím. Pojď si sednout sem, ať se můžeš najíst... (Michal mlčky zaujme Věřino místo, sedne si a tupě zírá před sebe. Pauza.)
Michal Sáro, ty náhodou nekouříš, viď?
Sára Ne...
Michal Ale třicet korun bys u sebe našla, že jo?
Sára (K Věře.) Ty už nemáš vůbec žádný peníze? (Zděšeně.) Promiň, ale vůbec mi to nedošlo...
Michal (Nevěřícně si prohlíží jídlo na stolku.) Myslel jsem, že strádáte hlady...
Sára Není to tak zlé...
Věra (K Michalovi.) Vem si!
Michal (Rezignovaně.) Tereza tam, chudák, někde leží v narkóze... Prej potratila krátce po tom, co jsme odešli... (Pauza.) To ticho před bouří bylo tak zlověstný, neměl jsem dobrej pocit už během odpoledne... (Pauza.) Potřeboval bych si zapálit...
Věra Tak se místo toho najez!
Michal Co je to za blbou radu?! (Zazvoní telefon.)
Věra To bude zase tvoje matka, Michale. Raději si to zvedni sám...
Michal Už s ní nechci mluvit! (Pouští se do jídla, Věra váhá, pak sama zvedne telefon.)
Věra (Do sluchátka.) Prosím, Věra Fidesová... (Pauza.) Dobrý večer, doktore! (Pauza.) Hmm... (Pauza.) Sedí tady. Ano, přímo tady. Můžu vám ho dát k telefonu... (Michal gestikuluje, že nechce s nikým mluvit.) Moment... Tak on... (Zaváhá.) Můžu mu něco vyřídit? (Pauza.) Chviličku, já se ho zeptám. (Zakryje sluchátko. K Michalovi.) Doktor by tě rád co nejdřív viděl, něco pro tebe má. (Michal odmítavě vrtí hlavou.) Co mu mám říct?
Michal Nevím.
Věra (Chvíli váhá.) Doktore, jste tam? Nedá se s ním teď vůbec mluvit. Ono... Totiž jeho žena... Před chvílí se dozvěděl, že jeho žena potratila... Tak, tak snad radši jindy... (Pauza.) Tak moment!(Znovu zakryje sluchátko, k Michalovi, který zatím pořád jí.) Jestli tady prej budeš ještě za hodinu, přišel by, jenom by ti něco předal a hned by zase šel...
Michal (Rozčíleně.) Kurnik! Co mi chce předávat! Já od něj nic nechci! (Věra zakrývá sluchátko, aby Doktor nic neslyšel.) Co já vím, kde budu za hodinu? Ani nemám v čem odejít... Ani nemám kam, v podstatě...
Věra (Do telefonu.) Jestli to spěchá, tak přijďte... Já budu vzhůru. A Michal tady možná taky ještě bude... A nebo mu to prostě můžete nechat tady, ne? Nebo je to nějaká vzácnost?(Pauza.) Vy jste ale tajnůstkář... (Pauza.) Tak přijďte. Zatím nashle... (Věra položí telefon. Vzdychne.) Co je to dneska za večer? Ten doktor byl jako v tranzu. Vůbec se nechtěl dát odbýt.
Michal Co sem furt leze? Už tady byl na večírku a nic kloudnýho z něj nevypadlo... Pořád se po mně díval, jak Ježíšek před nadílkou... (Nervózně.) Já nevim, co ten chlap po mně chce?
Věra Je nějakej divnej, to máš pravdu... Jako by se k něčemu chystal, nebo co...
Michal Blázen.
Sára A on přijde teď v noci?
Věra (Dívá se na hodinky.) Počítám, že tak za hodinu by tu mohl bejt. Odstěhovali ho chudáka až na kraj Prahy... Někam do Horních Měcholup....
Sára Jsem hrozně unavená... (Hotoví se odejít.)
Michal Sáro?
Sára (Usměje se.) Co?
Michal (Naznačí, že by potřeboval cigaretu.) Nezapomněla jsi?
Sára Jo! Promiň, málem bych zapomněla... (Vyndává z tašky peněženku, přehrabuje se v ní.) Nemám víc než stovku, stačí to? (Podává bankovku Michalovi, ten si jí bere.)
Michal Bohatě.
Věra (K Sáře.) Víc u sebe opravdu nemáš?
Sára Zítra zajdu do banky. Hned ráno...
Věra Nemám už vůbec nic... (Začne sklízet jídlo se stolu.) Aspoň něco musím nechat Myšce na ráno!
Michal (Opře se pohodlně.) Myška snídá lososa a humry? Kde se to tu vlastně vzalo? (Sára se podívá na Věru.)
Věra Nestarej se. Nechutnalo ti snad?
Michal (Dívá se Věře do očí.) Nemáš ani floka a takovýhle lahůdky... Odkud to je?
Sára Já jsem to -
Věra Přinesla z recepce...
Michal (Podívá se na Sáru, pak na Věru.) Ona krade na recepcích?
Věra Nekrade. Nemoralizuj... Trochu toho někdy přineseme, když jsme zrovna bez peněz.
Michal To snad neni možný! (K Věře.) Ty ji učíš krást!
Věra Nepleť se do toho...
Michal Krást na recepcích... No to jsem se dostal do společnosti...
Sára Ale neděláme to často.
Věra (K Sáře.) Neomlouvej se, Sáro! Michal je ze západu a tam, jak asi sama víš, se na recepce dostanou jenom přežraný lidi... Uznej, má to logiku? (Ironicky.) Tady to kapitalisti ještě nedržej tak pevně v rukou, a kdo má nějakou tu zadní cestičku, nejlépe mezi ty poslední, kteří se stali prvními, může se občas zadarmo najíst!
Michal (Pohrdavě.) To je teda životní styl!
Věra Je!
Michal Ty ji prostě kazíš! Ničíš jí charakter!
Sára Ne, Michale... (Překvapena jeho výpadem.) To není pravda. Udělala jsem to sama od sebe... Viděla jsem, že to tak dělá plno lidí...
Michal - Včetně Věry... (Pohrdavě.) Majitelky příběhu!
Věra (Usměje se, pak jedovatě.) Tu Sářinu stovku, co si tady sezob, asi nebudeš potřebovat celou, že jo?
Michal Asi budu...
Věra Skočila bych aspoň pro mlíko a pro kafe... Na ráno. Za chvilku tady totiž zavřou poslední obchod...
Michal Jdu taky... (Vykročí ke koupelně, pak se ale zarazí.) Když dovolíš, znovu bych si půjčil ten dědův parádní oblek...
Věra (Ironicky.) Beze všeho. Děda už ho nenosí. Jsem moc ráda, že ti tak pěkně padne... (Michal odejde do koupelny.)
Sára (Směje se. K Věře.) On to nemyslel vážně, že jo?
Věra Právě, že myslel, bohužel... (Věra sklízí poslední zbytky se stolu a nese je do lednice. K Sáře.) Večeře se ti povedla, Sáro. Už na to nemysli. "Sytý hladovému nevěří." České přísloví... A všimla sis, že se nejdřív nacpal a potom začal moralizovat? Na lačno by určitě takhle charakterní nebyl... Ani starostlivej... A jdi už spát... (Vrátí se Michal, zase v oblečení po dědovi, jde rovnou k hlavním dveřím.)
Michal V kolik zavíraj? Nerad bych to prošvih. Nekouřil jsem už několik hodin...
Sára Do půlnoci je ještě čas...
Michal Ještě tam prší, Sáro?
Sára Když jsem se teď vracela domů, tak už nepršelo...
Věra Sáro, prosím tě, podívej se... (Zatímco Věra v kuchyni uklízí poslední zbytky do lednice, Sára zajde na jeden ze záchodů, nechává za sebou otevřené dveře a my vidíme jak otevírá okénko do světlíku.)
Sára (Volá zpátky do haly.) Je ticho...
Věra Dobrý, díky... (K Michalovi.) Dojdu si jenom pro pro svetr, hned jsem zpátky...(Věra odchází do svého pokoje, Sára se vrací do haly.)
Sára Já už se rozloučím...
Michal Dobrou noc, Sáro... (Zarazí se.) Ale nejspíš se ještě uvidíme... Není vyloučeno, že tady přespím...
Sára Hmm... Ahoj.
Michal Sáro!
Sára (Už na odchodu se překvapeně otočí.) Ano?
Michal (Rozpačitě.) Proč ses šla podívat přes záchod do světlíku, jestli venku neprší, když stačí otevřít okno?
Sára To jsem se naučila od Věry. Ve světlíku je slyšet všechno, co se venku děje...
Michal Ve světlíku?
Sára Nejen déšť, ale i ostatní zvuky města se tady ozývají s mnohem větší silou, než zní ve skutečnosti.
Michal To neni možný...
Sára Je! Prý v prvních dnech revoluce, když v televizi hlásili, že v ulicích Prahy je klid, stačilo jenom otevřít okno do světlíku, abys hned pochopil, že lžou. Skandování odněkud z Václavskýho náměstí tady dunělo jako z bezprostřední blízkosti. Dokonce bylo rozumět každýmu slovu. (Pauza.) Věra tvrdí, že světlíky jsou píšťaly, skrze které hraje město svoji píseň... (Sára se usměje a Michal na ní překvapeně hledí. Z pokoje se vrací Věra.)
Věra (K Sáře.) Michalka spí... Klidně si jdi lehnout k sobě do pokoje, já se za chvilku vrátím...
Sára Dobrou noc.
Věra Dobrou...
Michal Dobrou noc, Sáro. (Věra a Michal odejdou hlavními dveřmi. Tma.)  

 

10. OBRAZ

Noc. V hale je tma. Zazní zvonek od dolních dveří. Dlouze zní tichým bytem. Opakuje se. Po chvíli se vynoří zpoza závěsu Sára v noční košili a v županu. Chvíli poslouchá, zvonek se ozve znovu.

Sára (Rozsvítí.) Kdo to může být? Dvě hodiny... (Jde k domácímu telefonu.) Kdo je? Moment, já zavolám Věru. Tak já vám otvírám! (Zmáčkne bzučák. Pak odejde pro Věru. Na chodbě se rozsvítí. Je slyšet jak někdo stoupá tichem vzhůru. Ozve se lehké zaklepání. Sára se vrátí. Mluví přes zavřené dveře.) Pane doktore, Věra není doma... (Pauza.)
Doktor (Z chodby.) Aha. (Pauza. Sára váhavě otevře. Vstoupí Doktor. Má velkou tašku.)
Sára Dobrý večer.
Doktor Dobrý večer. (Ukloní se.) Velice se omlouvám, slečno   Sáro, že vás ruším takhle pozdě. Byl jsem však domluvený s Věrou.
Sára (Přikývne.) Já vím... Nemám tušení, kde by mohla být?
Doktor A Michal?
Sára Odešli spolu...
Doktor Je tam krásná noc a nádherný vzduch... To už je dneska vzácnost! Snad se šli projít...
Sára Doufejme...
Doktor Probudil jsem vás. Velmi se omlouvám... Ale myslel jsem, že to stihnu dřív... Šel jsem až tam od nás pěšky...
Sára (Potlačuje zívnutí.) Pěšky?
Doktor Při bouřce spadl strom.
Sára (Dívá se na velké zavazadlo.) S touhle taškou jste šel pěšky?
Doktor Když už jsem se jednou vydal na cestu, nechtěl jsem se vracet... Mohl bych tu na ně počkat?
Sára Já myslím, že ano. (V rozpacích.) Ustelu vám v knihovně...
Doktor (Rychle.) Ne, to není třeba. Nebudu spát...
Sára Tak si alespoň udělejte pohodlí... Nebo jestli chcete něco na čtení...
Doktor Já vím. Tu knihovnu znám dobře...
Sára (Usmějě se.) Aha...
Doktor Jste velmi podobná vaší mamince, Miladě...
Sára Vy si na ni pamatujete?
Doktor Jak by ne! Milada a Věra byly velké kamarádky. Všude chodily spolu... Milada byla oproti Věře křehká a a bledá, jakoby průsvitná. Vzpomínám si, že uměla hrát nádherně na piano...
Sára K tomu už se ve Francii nikdy nevrátila...
Doktor Co teď dělá?
Sára Žije na venkově, kousek od Paříže. Má dvě malé děti a a čeká třetí...
Doktor Jste jí moc podobná... Ona byla o něco drobnější, ale měla v sobě něco andělského, podobně jako vy.
Sára Znám jí málo... Prožily jsme spolu vlastně jenom jedno léto. Tady v Čechách... Vyprávěla mi hodně o svém dětství, ale o tom co následovalo pak, už ne.
Doktor Třeba to nebylo nic příjemného...
Sára Nevzpomínáte si s kým chodila, než se vystěhovali?
Doktor (Prudce na ni pohlédne.) To vám nepovím... (Vrtí hlavou.) Opravdu. Nevím o tom, že by měla Milada chlapce... Byla taková tichá, subtilní...
Sára Nikdo si nevzpomíná, že by byla Milada s někým chodila... To je záhada... Ani Věra o tom nechce mluvit... (Pauza.)
Doktor Umíte obdivuhodně česky...
Sára Učím se už pět let. Jazyky mi nedělají problémy.
Doktor Obdivuji vaši odvahu, se kterou jste se vydala do světa! Tak mladá!
Sára Cítím se v Čechách víc doma, než ve Francii... Abyste mi dobře rozuměl, ne že by se mi nestýskalo, ale necítím se vlastně nikde úplně doma. I tady zůstávám jenom hostem... A u rodičů jsem se tak cítila celé dětství...
Doktor Já také, slečno Sáro! (Radostně.) V tom vám rozumím!
Sára Jsem hrozně unavená... (Pauza.) Proč se mnou Věra nerada mluví o Miladě, nevíte Doktore?
Doktor Nediv se jí...
Sára Leží to mezi námi jako kámen...
Doktor Jestli to není tím... Jak bych vám to... Pokud se pamatuji Věra od malička slýchávala svou Babičku, jak oplakává Naďu, která emigrovala, jako by byla mrtvá... A při tom, jak to zní dneska směšně! Žila jenom v Paříži... V mládí jí potom odjel otec, loučila se s ním, jako navždy. Potom nejlepší kamarádka a - (Zarazí se.)... Michal. Jako když si drak z pohádky pravidelně přichází pro svou oběť... (Sára usíná.) Ale vy už spíte, slečno Sáro! Nezdržujte se se mnou. Počkám až se někdo objeví...
Sára Nezlobte se...
Doktor (Uklání se Sáře, chce jí políbit ruku.) Mnoho štěstí... Škoda, že jsem vás nepoznal dřív.
Sára (Trochu překvapena.) Dobrou noc... (Sára odejde. Doktor si s jakýmsi patosem svlékne plášť, vyndá si ramínko ze skříně a pečlivě si zavěšuje svrchník na věšák. Pak se přezuje do "svých" pantoflí. Nakonec zmizí i s velkou taškou v knihovně, odkud se vzápětí začne šířit žluté světlo stolní lampy. Slyšíme hlasitě tikat hodiny, zvuk tikotu se posléze přesune i do hlediště, kde sílí a krouží. Prostor bytu začnou vyplňovat zvuky ze snu:  šepot, vzdechy a přibude šustění papíru, jakoby někdo četl a otáčel stránky...)
Doktor  (Vyběhne z knihovny. Vztekle.) Kde mám svůj župan? (Z temné kuchyně vyjde Babička a zastaví se doktorovi za zády. Tikot hodin se zastaví, ostatní zvuky se ztlumí. Doktor vycítí, že se něco změnilo, lekne se a prudce se otočí. Když uvidí postavu Babičky, uklidní se.)
Doktor (Radostně.) Milostpaní! (Hodiny jsou zase slyšet, i když potichu.)
Babička Doktore! Dlouho jsi tu nebyl...
Doktor (Rozmrzele.) Někdo mi vzal můj župan.
Babička (Přikývne.) Věra ho půjčila Michalovi...
Doktor (Štítivě.) Michalovi?
Babička A ten ho nechal ležet v koupelně... (Doktor kvapně zmizí ve tmě a vzápětí se vrací s fialovým županem přes ruku... Prohlíží si jej na světle, pak se obřadně oblékne a převáže si opasek. Vypadá velmi důstojně. Zkontroluje svůj zjev v zrcadle... K Babičce.)
Doktor Už se mi stýskalo... Od těch dob, co sem k vám nemohu jen tak zaskočit na kus řeči, co jsem daleko od vás, i od... I od tohohle bytu, cítím se, jako bych byl ve vyhnanství... Jako bych ztratil spojení...
Babička  Doktore?
Doktor (Všechno ztichne. Otočí se k babičce, chvíli si vzájemně hledí do očí. Pauza. Doktor pak sklopí hlavu.) Já vím...
Babička (Varovně.) Nedělej to...
Doktor Ach! To poslouchám celý život!!
Babička  (Překvapeně.) Co?
Doktor Ach ne! Celý můj život se opakuje stále tatáž situace. Na něco důležitého pomyslím, co by mohlo změnit můj osud ... A hned jak pomyslím, vynoří se odkudsi někdo, kdo mi začne opakovat: "Nedělej to!"... Milostpaní! Víte jak vás mám rád a i vy... I vy mě zrazujete od mých rozhodnutí... Takhle to dál nejde! Musím se konečně rozhodnout! A jednat...
Babička Tohle ale ne...
Doktor Copak je to na mně tak vidět?
Babička Přímo to z tebe vyzařuje...
Doktor Jsem úplně sám. (Pauza.)
Babička Přišel jsi za Michalem?
Doktor Ano, za ním také... Měl jsem Michala svého času moc rád... Když sem tehdy chodíval za Věrou... Vyčítám si , že jsem zavinil... No, zkrátka, že jsem to byl já, kdo má na svědomí Michalův odjezd... (Babička opět pokývá hlavou.) Čekám už léta na situaci, až to někomu budu moci nějak... nějak vysvětlit. Ale zdá se mi, že to jakoby nikdo nechce slyšet, nikoho to snad ani nezajímá... (Zarazí se.) Teda... Já vím, že Věra - (Podívá se provinile na Babičku.) Věra by mě vyslechla...(Přitaká sám sobě, zjihle.) Věruška! (Zlostně.) Půjčila Michalovi můj župan! (Změní tón, něžně.) Věruška není jako oni...
Babička Oni? Máš na mysli Naďu a Kazimíra?
Doktor Ano. (Plačtivě.) Jako její teta a otec, jejichž podoby se v ní tak vzácně slily, ale jejichž životní síla - (Hlas se mu zlomí.) Chtěl jsem jen říct, že - (Přemáhá se.) - že Věruška...
Babička (Přísně.) Že Věruška by ti odpustila to, co Kazimír a Naďa nikdy!
Doktor (Tiše.) Věruška je jako já... Copak jsem jí to mohl udělat? Zatížit ji svým příběhem, když... (Náhle velmi rozhodně.) Když svůj vlastní nemá?
Babička Ale má... Všichni máme! (Babička se zvedne z křesla.) Ne! Neodcházejte, prosím vás... Ještě ne, milostpaní... Ještě se mi nechce, jste asi poslední člověk, který mě poslouchá... (Babička míří ke stěně vedle hlavních dveří, Doktor zrychluje mluvu.) Přinesl jsem Michalovi svoje deníky... Víte, že když si je člověk čte, připadá mu - aspoň mně se to zdálo - že čte skutečný smysluplný příběh se začátkem a koncem, s logickým vývojem událostí... Při čtení mě několikrát napadlo "Škoda, škoda, že jsem u toho nebyl, tohle mohla být velice zajímavá situace." (Vzdychne.) Ach jaký je to klam! Jenom já vím, jaký je to všechno klam... Copak hromadění událostí stačí k tomu, aby si člověk mohl říct "Žil jsem!"? (Babička stojí skoro až u zdi otočená zády k Doktorovi, ale po jeho posledních slovech pomalu otočí hlavu, mírně se zakloní a přes rameno na nás hledí, jako by se dívala ze staré fotografie. Scéna potemní a bodové světlo vykrojí ze tmy ovál Babiččina portrétu. Teď teprve si uvědomíme, že účes Babičky je "mikádo", které se nosilo ve třicátých letech, v době, kdy Babička byla mladou ženou.)
Babička Co když se tvůj příběh odehrál úplně jinak, než sis zapsal?
Doktor (Vystrašeně.) Co? (Pauza. Doktor sklopí hlavu.)
Babička Neboj se, Doktore... (Ovál portrétu začíná tmavnout.)
Doktor Ne, neodcházejte ještě... Ještě aspoň chvíli... (Portrét zmizí, ale pomalu se začnou rozsvěcet tři bodová světla, která osvětlují tři židle v jídelně. Babička, aniž bychom to zpozorovali, se vrátí do haly, usedne do volného křesla, podepře si čelo rozevřenou dlaní jako by přemýšlela a upřeně se zadívá před sebe... V tu chvíli už skrze reproduktory spěchají z hlediště ke stolu dva zvuky. Zleva zvuk nalévání čaje z konvice a zprava babiččin tichý hlas. Vzpomínka na situaci v jídelně před několika lety. Slyšíme jenom hlasy Babičky, Doktora a Věry a decentní zvuky, které způsobuje popíjení odpoledního čaje, cvakání lžiček o porcelán, nalévání nápoje do šálků... Všechny zvuky vycházejí z reproduktorů, které jsou umístěny v jídelně. Tři bodová světla zaměřená na tři židle stojící kolem stolu se lehce chvějí, jakoby sledovaly postavy na nich sedící.
Bab.(Z rep.) Ještě čaj, doktore?
Dr.(Z rep.) Ještě jeden šálek. Pro zahřátí... (V bytě se pomalu rozsvítí tři lampičky, které žhnou teplým, žlutým světlem.)
Bab.(Z rep.) Věruško, nakrájej ještě kousek bábovky k čaji...
Dr.(Z rep.) Na tohle jsem se těšil celý den.
Věra(Z rep.) Nepřehánějte, doktore...
Dr.(Z rep.) Venku je nevlídno, zima, všude ten rozježděný sníh...
Bab.(Z rep.) Já, když jsem se šla dopoledne projít po pobřeží, tak bylo hezky!
Dr.(Z rep.) No jó, dopoledne! To je krásně... Ale ráno v osm, a večer v půl pátý...
Věra(Z rep.) (Rozčíleně.) Proč to pořád pleteš? (Klidněji.) Všiml jste si, doktore, že babička v životě neřekne "nábřeží", ale vždycky jenom "pobřeží"? A přitom kolikrát v životě byla u moře? Celý život strávila ve středních Čechách? (Rozhořčeně.) A pobřeží...
Bab.(Z rep.) Nemůžu si pomoct! Když cítím vedle sebe vodu, vzpomenu si na moře... Došla jsem tehdekrát až ke Karlovu mostu... Nebyla tam ani noha. Ticho, že jsem slyšela chroupat sníh pod botama... A za mýho mládí... (Lítostivě.) Tudy jezdívala tramvaj, všude plno lidu...
Dr.(Z rep.) Věruško, pamatuješ se, jak jsme nedávno mluvili o té teoretické možnosti, že by se na Karlově mostě mohli v jednu chvíli míjet Franz Kafka s Jaroslavem Haškem?
Věra(Z rep.) Jo, to jsem někde četla...
Dr.(Z rep.) Jak to bylo?
Věra(Z rep.) Nic, jenom... Že je to teoreticky možný. Kafka, který mohl směřovat na Staré město z Hradčan, se na mostě potkal s Haškem, který táhl například z Karlína na Smíchov...
Dr.(Z rep.) Ne, ne. To nemyslím... Mluvili jsme ještě o něčem jiném...
Věra(Z rep.) (Přemýšlí.) Mluvili jsme tehdy o tom, že pokud se tenkrát na mostě Kafka s Haškem opravdu minuli, jako dva proti sobě kráčející chodci, v té chvíli se vlastně z tehdejšího úhlu pohledu nestalo naprosto nic, co by stálo za povšimnutí.
Dr.(Z rep.) A nejspíš to tak bylo... Ti dva se asi vůbec neznali a o svých existencích vzájemně nic nevěděli...
Věra(Z rep.) Jestliže se tehdy opravdu něco podobného odehrálo, rozhodl o tom až teprve náš vztah k této hypotetické epizodě... Náš vztah k Haškovi, ke Kafkovi, ke Karlovu mostu, k myšlenému okamžiku, ve kterém se protíná čas s popsaným příběhem a který my s odstupem času, můžeme vlastnit, jako svoji minulost...
Bab.(Z rep.) Měla by ses vdát...
Věra(Z rep.) To taky...
Dr.(Z rep.) Ne, Věruško, mě to zajímá. Mluv dál...
Věra(Z rep.) Až jindy, doktore...
Dr.(Z rep.) Klidně se tam mohli setkat! Proč ne?
Věra(Z rep.) Co by z toho měli, že jo, babičko?
Dr.(Z rep.) Oni nic, ale my! Teď jsi to říkala, Věruško... Já jsem tě pochopil...
Věra(Z rep.) Doktore? Doktore, souhlasíte se mnou, že příběh je jenom to, co si někdo pamatuje bez ohledu na to, jestli se to odehrálo, nebo ne?... V tomto případě se setkávají dva příběhy v čase a v prostoru, a my je chceme vidět jako jeden. Alespoň v jednom bodě chceme vidět, jak se prolínají, jak hmatatelně souvisejí!
Dr.(Z rep.) (Tiše.) A při tom souvisejí... TMA, jako když utne. Vzápětí oknem do haly prolne měsíční záře. Z pokoje vlevo se znovu rozzáří světlo lampičky. Doktor sedí v hale sám. Po chvilce se zvedne a pomalu jde k oknu, které otevírá a my uvidíme kvetoucí strom v záři měsíce, jehož bílé světlo dopadá na doktorovu tvář.)
Doktor Ach, jak je člověk sám... Sám se svým nejasným tušením, že možná i jeho příběh souvisí... Souvisí... (Bezradně.) S něčím souvisí! (Pauza.) Ach, kdybych mohl! Kdybych tomu mohl věřit!!! (Doktor odejde do pokoje vlevo. Noc zrychlí své tempo, blíží se ráno...)
 

 

11. OBRAZ

Je okamžik těsně před svítáním. Přes prosklené dveře vidíme v knihovně svítit lampičku. Ze dveří vystoupí Doktor, ve "svém" fialovém županu, a jde k otevřenému oknu... Ze šera za oknem vystupují obrysy kvetoucího stromu. Začínají zpívat ptáci. Svítá. Strom se zbavuje temnoty a listy se mu zelenají. Světla na jevišti přibývá, doktor se vrátí do knihovny, kde po chvilce zhasne žluté světlo lampičky. Na prošoupaný koberec v hale padne kužel slunečního světla. Ozve se rachot klíče a zvenku přicházejí Věra a Michal.

Věra (U okna.) Dneska bude zase hezky... (Sundá si svetr.)
Michal Snad to neni jizva po tom, jak jsi tehdy u Karla proletěla těma skleněnejma dveřma...
Věra Je. (Pauza. Michal Věru obejme.) Kdybych si jí tehdy nechala zašít, nemusela být tak veliká...
Michal Přes celý rameno... (Začnou se líbat. Z knihovny potichu vystoupí doktor. Chvíli je pozoruje a pak se vrátí za dveře. Michal se první vymaní z objetí.)
Věra Největší jizvu mám stejně uvnitř.
Michal (S pohledem do kuchyně.) Zastavily se hodiny... Kolik může bejt?
Věra Nevím... Pustíme rádio. (Pouští rádio, odkud se ozve písnička Break on trough od skupiny Doors.)
Michal Tohle tady teď hrajou po ránu v rádiu?! To se mi snad zdá! (Zesílí hudbu, Věra se vstřícně usměje, pak se pomalu začne pohybovat v rytmu, oba začnou tančit, zvuk pořád sílí... Tancují s velkou energií, je na první pohled vidět, že mají společnou zkušenost... Po chvilce vstoupí Myška, překvapeně zůstane zírat na poskakující Věru a Michala.
Myška Maminko... (Ani jeden si jí nevšimne. Jde až k Věře.) Mami!
Věra (Lekne se. Skočí k rádiu a ztlumí hudbu na minimum.) Kde se tady bereš, Myško! My jsme tě vzbudili!
Michal (Sedne si. Udýchaně.) Vždycky když jsem v Německu slyšel tuhle odpalovačku, vzpomněl jsem si na takovej večírek tady kousek od Prahy, už nevím jak se se to tam jmenovalo... V nějaký vile u řeky. V noci jsme všichni plavali na druhej břeh...
Věra (Bere Myšku do náruče.) Jo, to bylo v Černošicích... U takovejch zazobanců, všechno jsme jim tam vypili a sežrali... Ta holka, co nás tam vzala z toho pak měla průšvih...
Michal Nebylo to tehdy jak na nás chtěli podat trestní oznámení? To si pamatuju...
Věra (Sedne si vedle Michala s Myškou v náručí.) Je to už strašně dávno...
Michal Mně to najednou připadá jako včera... (Z rádia se ozve časové znamení.)
Věra Půl sedmý.
Michal (Dívá se na Myšku.) Víš, že je ti podobná? (K Myšce.) Myško, ty máš stejný jméno jako já. (Myška se přitáhne k matce.) Neboj se mě. Já jsem Michal.
Myška Ale já se jmenuju Myška!
Věra To je stejný jméno, Myško. (Vstoupí nepozorovaně doktor.)
Doktor Dobré jitro. (Věra i Michal se leknou.)
Věra (Vyjekne.) Kde se tady berete?
Doktor (Mírně se uklání.) Čekám tu na vás...
Věra Úplně jsem na vás zapomněla. Jste tady celou noc? (Hudba.)  
Doktor Od dvou hodin. (Pauza. V rozpacích.) Také jsem se trochu prošel... Byla nádherná noc... (Pauza.)
Věra Nádherná... (Michal vstane a jde k otevřenému oknu, kde si zapálí.)
Věra Dáte si kafe, doktore?
Doktor (Trhne sebou.) Ne, ne! V žádném případě.
Michal Já bych si dal.
Doktor Přišel jsem za tebou, Michale.
Michal (V rozpacích.) Nevím, co pro vás mohu udělat?
Doktor (Koktá.) Abys mi rozuměl, nic po tobě nechci... Chtěl jsem jenom, chtěl jsem... Dát do pořádku... Myslel jsem, že by tě to mohlo zajímat. Momentík... (Doktor odběhne do knihovny.)
Michal (K Věře.) Co blbne? (Doktor se vrací a drží v ruce jedenáct velkých sešitů.)
Doktor Tohle, tohle bych ti, Michale, rád nechal... Nevysvětluj si to špatně... Jsou to moje... deníky. Byl bych rád aby sis je vzal.
Věra Deníky?
Michal A proč? Proč bych si měl já brát vaše deníky...
Doktor Vždyť jsme si tykali... Myslel jsem... Když jsi spisovatel, mohl bys to použít...
Michal Já opravdu nevím, co po mně chcete.
Doktor Měl jsem tě rád Michale... I Věru. Všechny, všechny jsem vás měl moc rád. Chtěl bych, abys mi věřil... (Pauza.) No, já poběžím... (Jde až k Věře a uchopí ji, nechápající, za ruku.) Bývalo mi u vás tak dobře, pokaždé jste mi nabídli čaj nebo kávu...
Věra (Vysmekne se mu.) Ale doktore, to je přece samozřejmost...
Doktor Cítil jsem se tu vždycky jako doma...
Věra Tak ještě tak nespěchejte a posnídejte s náma.
Doktor Ne, ne, už nemám čas... (Rychle.) Věruško, pamatuj si, že jsem tě měl vždycky rád. (Pateticky.) "Zítřek bude fantastický, to ví každý, ale bude možná dvojnásob fantastický, neboť nás vysvobodí od představy, že včerejšek byl všední..." (Michal sedí v křesle a dívá se na Doktora přezíravě, Doktor chvatně líbá překvapené Věře ruku, potom si běží do skříně pro kabát, obléká se.)
Věra Co se s vámi najednou děje, doktore, já vás nepoznávám!
Doktor Myško! (Pohladí dítě po hlavě.) Úplně jsem na tebe zapomněl, jinak bych ti něco dobrýho přinesl. Už jsi velká slečna... (Jde k Michalovi s rukou napřaženou k pozdravu.) Sbohem Michale...
Michal (Odvrátí se a dívá se z okna.) Sbohem...
Věra Ozvěte se někdy, Doktore...
Doktor Jsi hodná, Věro! (Doktor vyběhne z bytu a práskne za sebou dveřmi. Michal i Věra zůstanou za ním rozpačitě zírat.)
Věra Co to mělo znamenat?
Michal Já mu rozumím...
Věra (Tiše.) Mám o něj strach.
Michal (Udiveně.) O něj?
Věra Choval se dneska opravdu divně... Vždycky se choval trochu nevyzpytatelně, ale tohle...
Michal (Změní tón.) Bodejť ne! Má výčitky svědomí...
Věra Tohle není doktorův styl... (Přemýšlí.) To, že si psal deníky, to mě ani moc nepřekvapuje, ale nějak se mi nezdá, že by je měl zapotřebí někomu dávat číst...
Michal Já mu nevěřím. Hraje na nás komedii. Dělá, jako by... Jako by se loučil navždycky...
Věra (Vážně.) Taky mi to tak připadalo.
Michal Ne, to není ten typ...
Věra Co ty víš...
Michal (Zapaluje si další cigaretu.) Jsem docela zvědavej, co si zapsal...... tenkrát...
Věra Kolem tvýho odjezdu?
Michal (Přikývne. Pauza.) Je to zbabělec...
Věra Pojď, Myško, oblíkneme se a půjdeme do školky.
Myška Já mám hlad.
Věra Jo? To budeš koukat, co máme dneska k snídani...
Michal Já mám taky hlad!
Věra Zase?
Michal Jaký zase? Tereza je vždycky ráda, když mám chuť snídat... (Zvážní.) Úplně jsem... (Podívá se na Věru.) ...na ní zapomněl. (Zakryje si oči. Tma.)

 

12. OBRAZ

   

Později. Je pokročilé dopoledne, venku pořád svítí slunce, kdesi na věži odbíjí 10 hodin. Zvoní telefon, ale nikdo ho nepřichází zvednout. V průhledu do kuchyně vidíme Michala, jak se pokouší připravit kávu.

Michal (Z kuchyně.) Nemaj kávovar, nemaj ani překapávač, teplá voda teče jenom v koupelně, to je bordel... Už jsem si vodvyk... Fuj! (Vychází z kuchyně a opatrně nese jeden šálek kávy.)
Sára (Přijde z koupelny přes kuchyň.) Karma je rozbitá.
Michal (Vrací se do kuchyně pro druhý hrnek, cestou zpět.) Zvládl jsem to!
Sára Kdo volal?
Michal Nebral jsem to... Víš kolikrát od rána zvonil telefon? Kdybych měl všechny zvednout...
Sára Já to asi opravdu nestihnu ani vypít. Už jsem měla být dávno pryč... (Michal se posadí do křesla, Sára nejistě přisedne.)
Michal Vůbec nevím, kde by mohla být. Řekla, že se vrátí hned, jak odvede Myšku do školky...
Sára Pokud vím, tak občas někam zajde vypomoci, kde jí dají peníze na ruku. Nebo si přinese domů nějaký redigování...
Michal Ona pracuje?
Sára Někdy... Když je úplně bez peněz....
Michal Co celý dny dělá sakra?
Sára To nevím, ale někdy mě večer připadá tak unavená, jako by doslova dřela celý den. Ale já tady dopoledne málo kdy bývám...
Michal Podívá se na hodinky. Přísně.) Poslyš a nemáš ty už náhodou být ve škole?

Sára (Překvapeně.) Právě že mám, už jsem chtěla dávno odejít...
Michal No... Tak ještě chvilku počkej... (V rozpacích.) Jak ti to jde?
Sára (Nechápavě.) Co?
Michal (Rozpačitě.) No ve škole?
Sára Aha! (Směje se.) To už se mě dlouho nikdo nezeptal... Ve škole jsem nikdy nemívala problémy. Ani ve Francii, ani tady...
Michal To rád slyším... Mě to ve škole vždycky tak strašně nebavilo, zvlášť na gymplu. To byla nuda.
Sára Musím už jít...
Michal Počkej ještě...
Sára (Netrpělivě.) No...
Michal Znáš trochu toho Doktora? Chodí sem poslední dobou?
Sára No, viděla jsem ho poprvé na tom večírku. Před tím jsem o něm jenom slyšela...
Michal Už sem nechodí?
Sára Z těch lidí, co byli na večírku, znám jenom Karla...
Michal A co si o tom Doktorovi slyšela?
Sára Věra mi vyprávěla o jeho dětství a potom jak sem chodil...
Michal A Věra. Myslíš, že ho má ráda?
Sára (Pomalu.) To nevím. To je zajímavá otázka. Několikrát mě napadlo, že ho doslova nenávidí. Ale rozhodně to nepřizná...
Michal A Sáro? Nevyužívá tě trochu ta Věra?
Sára Jak to myslíš?
Michal No, staráš se jí o dítě...
Sára Dělám to ráda... A zase tak moc se nenadřu. Věra má k Myšce trochu divný vztah.
Michal Divný?
Sára Abys mi dobře rozuměl... Má jí ráda, ale... Moc se o ní bojí... Pořád má o ní strach. Mě to k Věře a k tomu co hlásá prostě nějak nejde dohromady...
Michal (Váhavě.) A nějakej tatínek od tý malý Myšky, ten se vyskytuje?
Sára (Napodobuje Michala.) Nějakej tatínek od tý malý Myšky tady ještě nikdy žádnej nebyl.(Směje se.) Myslím, že Myška je na tom podobně jako já...
Michal Jak to myslíš?
Sára (Drze.) Taky se zrodila asi jenom z matky...
Michal (Rozpačitě.) No jo! Tak... Tak už se nezdržuj...
Sára (Rychle se zvedá, obouvá se.) Doufám, že se ještě někdy uvidíme...
Michal (Rychle.) No jistě! (Lekne se.) Určitě... (Zvedne se aby jí nejistě podal ruku.)
Sára Tak ahoj.
Michal (Rozpačitě.) Ahoj. Ahoj Sáro. (Zazvoní telefon. Michal zvedne ruce, aby dal najevo, že se distancuje a zamíří do knihovny. Sára se vrátí od hlavních dveří zvednout telefon.)
Sára (Telefonuje.) Prosím? (Pauza.) Ano, ano moment. (Kyne na Michala.) Hned ho zavolám. (K Michalovi.) To je pro tebe, tvoje maminka.
Michal Já s ní nechci mluvit. (Bere si telefon.) Ahoj... (Pauza, Sára odchází, Michal jí kyne zatímco telefonuje.) On volal, nebo co? (Pauza.) Proč by pro ní jezdil autem? Až se Tereza trochu vzpamatuje, pojedeme ……. normálně ……….. vlakem!  (Pauza.)  Blbost! (Rozčíleně.) Proč by sem zejtra jezdil? (Pauza.) A proč bych měl chodit domů?! Přestaň mně dirigovat! (Práskne telefonem. Vztekle.) No to je průser! Ten mi tady chyběl! Starej Polifka. Autem... Sakra! (Hledá cigarety, zapaluje si, znovu zvoní telefon. Mluví směrem ke zvonícímu aparátu.) To víš, to víš! Si vod tebe budu nechat nadávat jako malej smrad.... (Hlavními dveřmi vstoupí Věra.) Tůhle! (Věra chce jít ke zvonícímu telefonu, když uvidí Michala, jak dělá na aparát dlouhej nos, zůstane stát. Telefon ještě jednou zazvoní a ztichne.)
Věra Proč to nevezmeš?
Michal (Lekne se.) Ahoj. (Ostře.) Kdes byla?
Věra (Udiveně.) Proč si nevzal ten telefon? Co tady blbneš? (Michal Věru obejme.) Jsem rád, že už si tady. Je toho na mně moc... Teď volala moje matka, že starej Polifka přijede do Prahy autem, aby odvezl Terezu... (Zarazí se.) Sakra, to von ten starej škot určitě zablokuje konto! Musím okamžitě do banky, dyť jsem úplně bez peněz...
Věra Ty užíváš tchánovo konto?
Michal Ne... Jenom občas... Když jsme na cestách..... a tak. (Roztržitě se směje.) Ale když "zlobím", tak to zatípnou a dávaj peníze Tereze přímo do ruky.
Věra Vy nemáte svoje peníze?
Michal Jó... To víš, že máme. Tereza vydělává a já taky... ...občas.
Věra Já myslela, že na parazity seš alergickej...
Michal To je úplně něco jinýho...
Věra To je. Já nemám žádnýho tchána, kterýmu bych mohla vybírat z konta... (Věra si odkládá, zouvá se.)
Michal (Obejde halu, jako uvězněné zvíře, potom se posadí do křesla. Klidně.) Tobě otec nepřispívá?
Věra Ne.
Michal Slyšel jsem, že jo... I když jako spisovatel asi moc peněz nemá...
Věra Ale jó, něco má... Rozhodně je jedinej v naší rodině, kdo není úplně bez peněz. Ale on žije celkem dost nákladnej život.
Michal (Ožije.) Ale?!
Věra Jinak, než myslíš... Pendluje mezi Prahou a Vídní sem a tam. Kdyby měl přispívat všem svým dětem, co jich po světě má, nezbylo by mu ani na benzín...
Michal A proč furt takhle jezdí?
Věra Asi tvůrčí neklid. (Jízlivě.) Třeba tě to na starý kolena taky čeká...
Michal Ty ale dokážeš bejt jedovatá... To můžou bejt taky jenom následky emigrace! (Rozohní se.) Vůbec nevíš, co to je! Mně kdyby ten první rok Tereza nepomohla, tak jsem tam snad chcíp... A nikdo, nikdo z vás mi ani nenapsal... Jako bych přestal existovat... Jedinej, kdo se tam o mě zajímal, byli estébáci. Když prej podepíšu, budu moc jezdit domů... Chápeš to? Já před nima uteču, a oni si počkaj, až mi bude ještě hůř, až už nebudu mít kam a za co utýct a znova udeřej... A ze všeho mě dostala právě Tereza... A tchán se svym kontem... (Křičí.) Neumíš si představit, jak je emigrace strašná... A ten zbabělej doktor si tady klidně žije dál jakoby nic, píše si alibistickej deníček a má dojem, že tím je věc vyřešená... A ještě se ho všichni zastávaj...
Věra Ne, to ne...
Michal Ale jó... Ty, Karel taky, ostatní dělaj jakoby nic...
Věra Doktor to nemyslel zle...
Michal Cože? Ty snad věříš těm jeho blábolům, co si zapsal?
Věra Já jsem to nečetla...
Michal Báječný zdůvodnění pro práskání... Z lásky!
Věra To si zapsal? (Přikývne. Pomalu.) Tomu bych věřila...
Michal Ne! To se mi snad zdá! Z lásky udávat ty, který miluješ? No poslyš, to snad...
Věra (Pokrčí rameny.) Z lásky jsou lidi schopný neuvěřitelnejch věcí... Ne každej má talent milovat... (Pauza. Michal jde vztekle k oknu, aby si zase zapálil.) Čím víc o tom přemýšlím, tím víc si myslím, že schopnost milovat je přímo úměrná schopnosti naplnit svůj osud... Že jedno bez druhýho neexistuje, že se jedno bez druhýho prostě usvědčuje ze lži...
Michal Mně tyhle tvoje přemoudřelý kecy vždycky lezly na nervy... Prostě se toho slabocha budeš zastávat a pořád dál ho budeš obhajovat...
Věra Co na mě pořád křičíš? Co se ti stalo?
Michal Co by se mi asi stalo? Konečně vím, jak to všechno bylo! Zatímco ty to víš celou tu dobu a je ti to snad úplně jedno?!
Věra Vlastně nic nevím. Nikdy jsem o tom s doktorem nemluvila, ale......plno věcí se vysvětlilo tím, že... No, to je snad jasný, že s nima spolupracoval...
Michal (Nepříčetně.) Zkazil mi deset let života... Jak můžete bejt všichni tak v klidu!
Věra Doktor měl tehdy dojem, že nás může chránit.
Michal Ne, ne! Nás ne! Tebe a vaší rodinu! Mě obětoval!
Věra Obětoval?
Michal (Křičí.) Víš co mi tehdy u výslechu řekli? (Pauza, tišeji.) Že jsi to ty, kdo donáší! (Věra zůstane s otevřenými ústy zírat na Michala.)
Věra (Konsternovaně.) A tys jim to věřil?
Michal (Tiše.) Ještě minulej tejden, když jsem tě po deseti letech uviděl, jsem si nebyl jistej...
Věra (Šeptá.) Cože?
Michal Nikdy jsem o tom s nikým nemluvil...
Věra (Teď teprve pochopí.) Pane Bože...
Michal Bál jsem se, že bych se mohl dozvědět něco, co... Co bych....... Mockrát jsem se po telefonu Karla vyptával jestli...jestli u vás byly nějaký prohlídky, jestli jsi někdy byla u výslechu... Ale vždycky mi všechno vyvrátil... Myslel jsem, že.... (Pauza.)
Věra (Potichu.) Vůbec jsi mě neznal, když jsi tohle mohl někomu uvěřit...
Michal Ale znal jsem tě, znal! (Nervózně.) Uznej ale sama, že to bylo přinejmenším divný...
Věra (Vrtí hlavou.) Jak jsi jim to mohl uvěřit?
Michal Pokud si Věro nevzpomínáš, tak jsi mi na to, že mi nabídli vystěhovaleckej pas s podmínkou, že do tejdne odjedu, tehdy neřekla ani jediný slovo! Ani slůvko... Co jsem si mohl myslet?
Věra Bylo to jako zlej sen... Nevěřila jsem, že bys mohl odjet! Vůbec jsem nevěděla, co opravdu chceš, nedalo se ti věřit, měla jsem strach, že ti na mým názoru nezáleží...
Michal Já jsem se bál vrátit, bál jsem se setkání s tebou... Bál jsem se vstoupit do tohodle bytu... Měl jsem už tehdy dojem, že TADY JE nebezpečí! A bylo... Ale kdo moh tehdy vědět... (Věra sklopí hlavu. Pauza.) Řeknu ti pravdu... (Pauza.) Myslel jsem tam na tebe celý ty roky. (Pauza.) Psal jsem v podstatě pro tebe... Pořád dokola jsem vzpomínal. Na všechno co jsme spolu prožili, co se mezi námi odehrálo... Představoval jsem si, co se odehrát mohlo, kdybych byl neodjel! Mučil jsem se... A psaní mi bylo jedinou úlevou... (Prudce.) A tys to pořádně ani nečetla!
Věra Něco jsem četla...
Michal Ale nelíbilo se ti to!
Věra To není pravda... Místy jsem měla pocit, jako bych v tu chvíli s tebou mluvila... Chvilkama... Já ale asi těm tvým knihám nevěřím... Tak... Jako nevěřím ani tobě... Nikdy jsem nevěděla, jestli myslíš vážně to, co říkáš...
Michal Ani teď mi nevěříš?
Věra (Tiše.) Nevím...
Michal Celý roky toužím po tom, abych se mohl vrátit... Abys mi vyvrátila to, co mi o tobě řekli... (Pauza.) Do listopadu jsem o tobě měl hodně informací. Skoro každej, kdo se dostal přes hranice, jel přes nás, plno lidí u nás nocovalo a vždycky se vyprávělo, vzpomínalo a já jsem byl jednou nohou tady doma. A po listopadu - jako když utne. Lidí se sice u nás první rok vystřídalo hodně, ale už mluvili o něčem jiným... A pak přestali jezdit úplně... (Pauza.) Vědomí, že se můžu vrátit, mě naplnilo posvátným strachem, že zruším kouzlo svýho citu... Tereza navrhovala už nějakou dobu před tím, že se vezmeme a tak jsem si řekl, že se nejdřív ožením, dostojím svejch závazků a pak už nebudu mít důvod, bát se návratu. A pak jsem se úplnou náhodou na nějakým večírku na ambasádě, dozvěděl, že máš dítě... A to mě tehdy zase na nějakej čas od cesty odradilo. A pak vždycky, když jsem si naplánoval cestu, našly se praktický důvody pro to, aby z ní na poslední chvíli sešlo... (Pauza.) Vůbec není vyloučený, že by to i tentokrát dopadlo podobně, ale na poslední chvíli se zjistilo, že Tereza čeká dítě. A nechtělo se jí nikam jet. Začala mě od cesty zrazovat. Já jsem najednou dostal strach, že už nikdy nebudu mít sílu se vrátit. Terezina nechuť mě najednou podnítila. A během dvou dnů jsme byli tady... (Podívá se opatrně na Věru, ta sedí s očima upřenýma na zem a tváří se jako provinilé dítě...)
Věra Já jsem si nikdy nebyla jistá, jestli jsi ke mně něco cítil, nebo ne... Nebylo nic, z čeho bych to poznala... Choval jsi se ke všem stejně...
Michal Proč jsi tehdy neřekla ani slovo?
Věra Byla jsem těhotná. S tebou. (Pauza.) Dozvěděla jsem se to přesně v tom týdnu, než jsi odjížděl...
Michal (Překvapeně. S úlekem?) Ty si čekala dítě? A co se s ním stalo?
Věra Když jsi odjel, šla jsem na potrat...
Michal Cože? Proč? Proč si mi nic neřekla?
Věra (Tiše.) Mluvil jsi jenom o svým vystěhovaleckým pase...
Michal Proč si mlčela? Pamatuju si to, jako by to bylo včera! Mlčela si jako ryba!
Věra Byla to stejná situace jako s Miladou. Příběh, který jsem znala z vyprávění svojí kamarádky. Obávala jsem se, že dopadnu jako ona...
Michal Žárlivost! Obyčejná žárlivost! Vždyť s tebou to bylo přece něco jinýho, než s Miladou! Nedělej, že to nevíš!
Věra Tehdy jsem to nevěděla... (Pauza.) Když někdo vrůstá bez lásky, jako já, může se stát, že jí nepozná, když se s ní setká...
Michal Nelituj se! Seš za to zodpovědná... Všechno mohlo bejt jinak!
Věra Když jsi odjel zůstala jsem strašně sama... Všechno se pak úplně změnilo. Přestali jsme se mezi sebou stýkat... Každej byl po tvým odjezdu aspoň jednou u výslechu... Já jsem uvázla po tom potratu v nemocnici skoro na měsíc... Měla jsem hrozný výčitky svědomí... Několik let jsem se bála, že už nebudu mít nikdy děti... A co chvíli jsem byla znovu nemocná... (Pauza.)
Michal A ... Myška, tu máš s kym? Znám ho?
Věra Ne... Vlastně... Možná trochu jo... Ale neni to nikdo z kamarádů. Je to chlap o dvacet let starší než já... To bylo takový "revoluční" opojení. Úplná blbost...
Michal On je ženatej?
Věra Jo, je. Ale o to nešlo... Chtěl se tehdy kvůli mě rozvádět, ale já jsem o něj vůbec nestála. Vůbec! A dneska zase on nestojí o to, aby někde prasklo, že má nemanželský dítě... Má nějaký postavení ve vládě, manželku a "důvěru voličů"... Takže ty alimenty, který mi tajně posílá na jinak zcela čistý konto, jsou docela slušný... Z čeho myslíš, že žiju?
Michal Jo, tak to je ten tvůj tajnej příjem! Za mlčení... To by mě teda nenapadlo... (Pauza.) A ví o tom někdo?
Věra Karel. A teď ty...
Michal Karel? (Přemýšlí.) Tehdy, jak sem večer volal a chtěl s tebou mluvit, pěkně se lekl, když jsem telefon zvedl já... No jasně! Že mně to nedošlo dřív...
Věra Je to jinak, než si myslíš...
Michal Chodíte spolu?
Věra Těžko říct...
Michal (Vypění.) Co je na tom těžkýho, sakra! (Začne se procházet po hale jako uvězněná šelma.) Snad víš, jestli spolu spíte, nebo ne?
Věra (Přikývne.) Ale stejně je to jinak, než si myslíš!
Michal Karel byl můj nejlepší kamarád! Jedinej člověk, kterýmu jsem svýho času opravdu věřil... (Pauza.) Teď už je mi to jasný. Ty jeho uhýbavý odpovědi, když jsem se ptal na tebe... (Přikývne.) Poznal jsem, že spolu něco máte hned jak jsme sem tehdy ráno s Karlem přišli.
Věra To nechápeš...
Michal (Nečekaně ostře.) Co je na tom k nechápání?
Věra Když si odjel, na nějakej čas mě spojil s Karlem stesk... Stesk po tobě... V mým životě jako by se tehdy něco zastavilo... A v Karlově asi taky. Prostě jsme spolu svým způsobem zůstali stát... Zastavili jsme se v situaci, kterou jsme tehdy neuměli zvládnout.
Michal Věro! Co to vykládáš? Karel se přece oženil, má děti. Helena vždycky patřila mezi největší krasavice, mě se se teda nelíbila, ale musím uznat, že vypadá pořád báječně. Kdyby byla pravda, co se mi tu pokoušíš namluvit, že zůstal Karel stát, vypadal by jeho život úplně jinak!
Věra Karel je hezkej člověk, vždycky o něj byl zájem.... Pro něj bylo v podstatě jednodušší podlehnout, nechat se zachránit, než zůstat sám se sebou...
Michal Asi máš pravdu, já to nemůžu pochopit. Protože já když chodim za ženskejma, tak to dělám pro radost a ne proto, abych byl ještě smutnější než bejvám normálně! To je přepych, kterej si nemůžu dovolit...
Věra Každej to máme asi jinak...
Michal Asi... (Jde k oknu, chce si zapálit.) No nazdar! Docházejí mi cigára...
Věra Pořád dokola... Vždyť sis včera kupoval dvoje...
Michal No jó... Včera! Ale od tý doby uplynulo hodně času!
Věra To je pravda. Neni to ještě ani zdaleka dvacet čtyři hodin, co jsi přišel, ale já mám pocit, že už si spolu povídáme několik tejdnů...
Michal Víš na co jsem v noci v jednu chvíli myslel?
Věra Na co?
Michal Že bych tu měl zůstat...
Věra Tady?
Michal V Čechách...
Věra Proč ne? Kde bys bydlel? U vašich?
Michal U našich ne... Ale požádal bych třeba Věru, jestli by mě tu laskavě nějakej čas nechala... Bydlí tady už Sára...
Věra Ale byt patří matce... (Vesele) A z čeho by jsi žil, že jsem tak smělá... Tady neni žádnej tchán s kontem...
Michal Když se tady uživíš ty! Snad bych to zvládnul taky. Horší, než ten první rok tam, to tady bejt nemůže... (Zazvoní telefon.)
Věra (Telefonuje.) Věra Fidesová, prosím? (Pauza.) Ahoj, Sáro! Stalo se něco? (Pauza.) Jo? (Směje se.) To jsem ráda! (Pauza.) Ne, hned ne. Stačí odpoledne. (Pauza.) Jsi hodná, že ses ozvala... Tak zatim, pa... (Položí aparát. K Michalovi.) Tak Sáře přišly dneska ráno do banky peníze... Otec jí je konečně poslal! (Vydechne.) To se mi ulevilo...
Michal Mě taky.
Věra Půjčíš mi přečíst ty doktorovi deníky?
Michal No jistě... (Jde do knihovny a vzápětí se vrací s jedním otevřeným sešitem, který podává Věře.) Tak mě napadá... Ta Sára má ale hodnýho otce, co? (Oba se smějí.) (Tma.)

 

EPILOG

Venku začíná svítat, je těsně před rozbřeskem, opět je pátek, týden od Michalova odjezdu... V hale sedí Babička ve svém modrozeleném županu. Během následující scény se rozední. Přichází Věra zvenku. Je vyčerpaná, unavená, zestárlá. Oblečena je "sportovně", ale v černém...

Věra Ahoj babi. (Babička sedí jako socha, trochu se usmívá.) Ach jo... (Sedá si vedle Babičky.) Jsem unavená. (Pauza.) Jako by mi bylo sto let. (Pauza.) Ne. Víc, než sto... Před sto lety, to bylo včera. (Jde k oknu a otevírá je, ještě je šero, ale obloha už začíná modrat... Jeden pták osaměle křičí z temného listoví stromu.) Strašně jsem v noci zmokla... Nevolal mi nikdo? (Pauza.) Nesháněl mě někdo? (Pauza.) Nějaká pošta mi nepřišla? (Jde k telefonnímu stolku. kde mezi množstvím jiných papírů nachází svou poštu... Čte.) Poslední upomínka... Odkud to je? (Obrací lístek.) Městská knihovna... Mně je hrozně smutno...
Babička  Já vím...
Věra A chudáka doktora je mi taky líto... Ani jsem za ním nestačila zajít... (Rozpláče se.) Prostě jsem to nestihla, nestihla! Kdo mohl vědět, že umře na zlomený nohy a na otřes mozku?! ... Vždyť víš, babi, jak to ten minulej tejden tady bylo. To se nedalo zvládnout, bylo to nad lidský síly... Večer volala ta mizerná ženská, - Michalova matka...
Babička  (Klidně.) Ale Věruško...
Věra Jak byla škodolibá ... když mi oznamovala, že... Že Michal odejel se svojí ženou zpátky do Německa! (Zoufale.) Jako by se nechumelilo... Celou noc jsem nemohla spát... A ráno odjížděla Michalka... Vůbec poprvé jsem ji na takhle dlouhou dobu dávala z domu... Byla jsem šíleně unavená, kdo mi může zazlívat, že jsem odpoledne usnula! Nemohla jsem tušit, že je to Doktorovo poslední... (Tiše.) Určitě na nás čekal! Aspoň někdo kdyby za ním byl zašel...
Babička Věruško! Vždyť jsi tam byla... Minuli jste se...
Věra Minuli... Taky se to tak dá říct... (Zamyslí se.) Co to jenom říkal, když tady s náma naposledy mluvil?
Babička (Potichu.) "Zítřek bude fantastický, to ví každý. Ale bude možná dvojnásob fantastický, neboť nás vysvobodí od představy, že včerejšek byl všední..."
Věra Odkud to jenom znám... Včerejšek byl všední? Říkáš, že zítřek nás vysvobodí od představy, že včerejšek byl všední? (Babička přikývne, ze stromu se ozvou zvuky ze snu, šustění šatů, šepot, vzdechy, zkrátka zvuky dávných už minulých životů. Babička odejde.) Babi, babi, nechoď ještě... (Pauza. Zvuky ztichnou.) Poprvé jsem se tě chtěla na něco zeptat a ty zmizíš... (Strom zašumí a zdáli se ozvou kostelní zvony, jakoby někdo zemřel. Věra se vrací ke stolku s telefonem a znovu přehrabuje papíry, na něm ležící. Nad jednou obálkou se zarazí.) Dopis! Chvatně trhá obálku a zběžně prohlíží delší dopis. Pak usedá do křesla a čte.) Milá Věro, vůbec se nemohu vzpamatovat ze svého pobytu v Praze. Pořád Ti volám, ale nemohu tě zastihnout doma. Mám k Tobě dvě prosby. Především Tě prosím, abys byla tak hodná a poslala mi poštou Doktorovy deníky, - poštovné Ti uhradím... Jinak jsem, ještě téhož dne, co jsem se vrátil z Prahy, začal psát divadelní hru. O dívce, která hledá svou minulost... Je to v podstatě o Sáře... A to je vlastně druhý důvod proč Ti píšu... Rozhodl jsem se, že řeknu Sáře pravdu. Chtěl bych, abys byla při tom, až se Sára dozví, že jsem její otec... Bez tebe bych si to nedokázal představit... Tereza už o všem ví a se vším souhlasí.. (Přeruší čtení.) No to snad ne! (Chytne se za čelo.) A o odjezdu ani slovo... Jako by se rozumělo samo sebou, že člověk co chvíli odjíždí... (Prohlíží si nedočtený dopis, pak jej zmačká a pohodí na stolek, Vstoupí Sára.)
Sára Věro! To seš ty? (Radostně.) Kdes byla tak dlouho?
Věra (Trhne sebou a zajíkne se.) Lekla jsem se tě!
Sára Měla jsem o tebe strach...
Věra (Usměje se, pookřeje.) To mě vlastně ani nenapadlo, že by se o mě mohl někdo bát. Od tý doby, co umřela babička, se bojím já o ostatní, a ne oni o mně.
Sára Byla jsi pryč skoro čtyři dni...
Věra Čtyry dny! Co to je. Pět let jsem doma s Myškou a před tím jsem byla zvyklá se občas trochu zatoulat... Odpočinout si...
Sára Odpočinout? Od čeho?
Věra Od všeho.
Sára Tvoje matka říkala, že se o tebe nemám bát, že nejpozději do pohřbu se vrátíš...
Věra (S úlevou.) No vidíš, měla pravdu. Do pohřbu zbývá ještě pár hodin...
Sára Jsem ráda, že se ti nic nestalo.
Věra (Rezignovaně.) Nic.
Sára Máš tady plno pošty...
Věra Já vím. (Sára zajde do kuchyně.) A co Myška? Nevolali ze školky v přírodě...
Sára (Z kuchyně.) Pokud vím, tak ne... (Nese štůsek papírů - obálku, složenky,atd.) Ještě tohle... (Věra si od ní bere poštu a unaveně usedá do křesla.) Včera a předevčírem volal Karel. Vypadalo to že má o   tebe taky strach...
Věra (Otevírá jednu z obálek.) Pane Bože! Zase parte... To snad ne. Ne! (Dívá se na Sáru.) Kdo to je?
Sára Třeba je to Doktorovo parte...
Věra Nesmysl! Ty jsem rozesílala všechny já. Přece nebudu posílat parte sama sobě... (Prohlíží obálku. Pak otevře list...) Sára Schlosserová. (Udiveně vzhlédne, pak čte dál.) Zemřela po dlouhé a zákeřné nemoci... (Chvíli mlčky hledí na papír.) Dneska měla pohřeb... Teda, vlastně už včera... (Opře se.) Tak příběh skončil... (Vzpomene si náhle.) Ne! To se uvidí... (Rozběhne se k oknu, ale hned se vrátí pro stolek, který rychle dosmýká pod okno, aby si na něj mohla stoupnout.)
Sára Co se stalo, Věro! Mohu ti nějak pomoct? (Věra hbitě přistaví pod okno stolek, vyleze nahoru a opatrně sundává konzoli z držáků... Konec bez hlavice nakloní a pozorně sleduje, jestli z konzole vypadne svitek, ale nestane se tak. Párkrát s konzolí bouchne o zem. Dívá se dovnitř. Pak konzoli otočí a snaží se vyklepnout obsah druhou stranou. Nic nevypadne...)
Věra To přece není možný... (Zděšeně.) Kdo to... To se mi snad zdá... (Zůstane stát na stolku s nechápavým výrazem a s konzolí v ruce... Pauza. Ze stromu se začne ozývat hrdliččino volání, které s přestávkami bude znít celou následující scénu.)
Sára (Chce změnit téma.) Několikrát volal Michal...
Věra (Bez zájmu.) Jo?
Sára Tebe to nezajímá, Věro?
Věra Podle toho... Co říkal...
Sára No, on... (Váhá.) On mě...
Věra (Zvědavě.) Co?
Sára No, on mě prosil, ať tě přemluvím, abys mu co nejrychleji poslala nějaké deníky, ty už prý budeš vědět o co jde... Prý ti o tom píše i v dopise...
Věra (Vztekle.) Cože?
Sára (Rozhlíží se.) Tady někde ležel...
Věra Tak o tohle mu jde...
Sára (Rychle.) No, já mu nic určitýho neslíbila, jenom jsem mu řekla, že ti to vyřídím...
Věra Proč tě do toho zatahuje?
Sára Slíbil mi, že když to zařídím, řekne mi něco, co mě bude zajímat... (Odměřeně.) Ty víš, co mi chce říct?
Věra (Seskočí se stolu. Tvrdě.) Ať už ti chce cokoli, nevím, proč by to měl něčím podmiňovat... Ty deníky mu nepošlu. (Pro sebe.) Už jsem se rozhodla... To by se mu hodilo! Napsat román o slabošství, o člověku, kterýho okolnosti přemohly... (Rozhořčeně.) Ať píše o sobě! To neumí... Ale opsat to, z čeho už smrt udělala příběh, to je náramně jednoduchý! (Vztekle.) A o tobě už taky píše, Sáro...
Sára Proč tě to tak rozčílilo, Věro? (Věra si sedne a rozpláče se. Sára je překvapena touto reakcí, kterou u Věry ještě nikdy nezažila...)
Věra Stejně nemá cenu psát...
Sára (Se strachem.) Co se stalo?
Věra (Ukazuje nic nechápající Sáře konzoli.) S naší smrtí, mizí i náš příběh... (Pauza. Pak tiše.) Možná, podobně jako naše nesmrtelná duše, se vznese i náš příběh do nějakého jiného světa a je zařazen do jiné knihovny, než jsou ty naše... (Pauza.) A ty příběhy, které tady zůstávají... To jsou jenom... (Pláče.)
Sára Věro?
Věra (Opakuje po ní.) Věro? V příběhu, který zmizel se smrtí Sáry Schlosserové, jsem byla zmiňovaná jako Víra... Nebo Věrnost... Jak to vypadalo na první pohled absurdně... (Pláče.)
Sára Já nevím, o jakém příběhu mluvíš, co se ti přihodilo?
Věra Mně? Mně se právě nepřihodilo nic... Nic, z čeho by se dal udělat příběh... (Pauza.)
Sára Já nechápu, co se tě tak dotýká? Na tom, že někdo píše cizí příběhy, já nevidím nic špatnýho... Každý to neumí. A ten, kdo to umí, stejně vtělí vyprávěný příběh do vlastního času... Každé vyprávění nakonec zakotví v životě vypravěče a stane se jeho součástí... Když například Michal o mně napíše hru, budu už potom jednou provždy patřit do jeho příběhu!
Věra (Pobaveně.) Ty budeš jednou pro vždy patřit do Michalova příběhu?! (Nervózně se zasměje. K sobě.) No vida! To o mě můj otec nikdy nenapsal ani čárku. Jako bych neexistovala...
Sára Tvůj otec?
Věra (Lekne se, že něco prozradila.)
Sára Zapomněla jsem ti říct, že tvůj otec volal... Je v Praze. Vezme nás na pohřeb svým autem... (Věra se otřese s úlevou, že Sára nic nepostřehla. Schová si tvář do dlaní.) V půl devátý tady na nás zazvoní... Máme být připravené, aby nemusel chodit nahoru, protože asi nenajde místo k zaparkování... (Věra uchopí stolek a nese ho na místo. Brkne o větší krabici, která stojí u zdi od začátku obrazu.)
Věra Co to je?
Sára Zapomněla jsem ti říct, že tady byl pan Srnec a přinesl novou karmu. Vzkazuje, že mu máš zavolat, aby ti jí přišel instalovat...
Věra (Bez zájmu odnese stolek a vrátí se do křesla. Apaticky.) Budu se muset vykoupat. Je mi zima...
Sára Věro, ty seš hrozně unavená! Uvařím ti kávu, chceš?
Věra To budeš hodná...
Sára (Odejde do kuchyně uchystat kávu, volá.) Asi silnější budeš tentokrát chtít, že jo?
Věra Měla jsem před časem sen... Slyšíš mě Sáro?
Sára Ano.
Věra (Tiše.) Zvláštní sen, který se mi vryl do paměti a někdy mám dojem, jakoby tu byl přítomen i ve chvílích bdělosti... Byla jsem v tom snu mladou dívkou, tak starou asi jako ty.... V nějakém pražském bytě jsem navštívila tajnou přednášku. Odehrávalo se to před válkou... Po chvilce vyplynulo, že se nejedná o obyčejnou tajnou přednášku, ale o jakési významuplné setkání lidí, kteří byli nuceni opustit tuto zemi... Prostě utéct, dokud je čas... Ale minulost, kterou tady museli zanechat, měla konkrétní tvar - byla to mapa. Mapa Prahy, která se pohybovala a měnila svůj tvar, jakoby byla živá. Město mělo své tepající srdce, bylo vidět jak řekou plyne čas a jek se tudy řítí události... Zrychleny, jedna za druhou. Z každého příběhu, kterých bylo v mapě zakresleno tisíce se před očima, jako na jevišti, odehrála nějaká situace. Lidé v kostýmech podobně jako herci rychle prošli nějakým dramatem a zmizeli v mapě, aby uvolnili místo dalším... Mám dojem, že z toho snu vyplývá něco v tom smyslu, že dokud příběh není pochopen, pořád se musí vracet... I v té nejbolestnější podobě... Že teprve pochopením svého příběhu podepíše jakousi smlouvu sám se sebou... V tom snu jsem dostala zvláštní a těžký úkol... Uchránit ty mapy. Uschovat je pro budoucí věky... Byla jsem tam totiž jediná, kdo nemusel odejít... (Pauza.)
Sára Jako bych ten sen už odněkud znala...
Věra Nikomu jsem ho nevyprávěla... (Zvoní telefon. Lekne se.) Kdo může volat takhle brzo ráno? (Sára podá Věře telefon a odejde do kuchyně.)
Sára To kafe!
Věra (Tiše.) Prosím? (Pauza.) Věra... Ahoj Karle... Nekřič na mě... Když jsi odjel zůstala jsem tam ještě dva dny... (Pauza.) Ano, zamkla, uklidila, jako vždycky... Neboj se. (Pauza.) Včera odpoledne kolem pátý jsem se vydala na nádraží, ale když jsem tam došla, tak už nic nejelo a tak jsem šle pěšky celou noc až do Prahy... Před chvílí jsem dorazila... (Pauza.) Hrozně jsem zmokla... Jo, to jsem... Unavená... (Pauza.) Na pohřeb přijdu... Pa... (Položí telefon...)
Sára (Přijde z kuchyně a postaví před Věru kávu.) Už je trochu studený... (Věra upije a zůstane sklesle sedět. Sára jí chvíli rozpačitě pozoruje, pak odejde do koupelny. Na strom za oknem svítí slunce, listí se chvěje, z hloubi koruny vrká hrdlička, kostelní zvony odbíjejí osmou... Věra začne v křesle usínat... Do hlaholu zvonů se pomalu mísí melodie písničky "Syneček" od skupiny Zuby nehty. Po chvíli Sára vystoupí z koupelny a jde si pro své černé šaty do pokoje. Když se vrací halou, zastaví se u Věry aby se napila kávy, která zůstala na stolku. V jedné ruce drží ramínko s černými šaty, v druhé hrnek s kávou. Zrak jí padne na zmačkaný dopis. Chvíli váhá, potom odloží hrnek a jednou rukou se pokouší potichu narovnat dopis tak, aby ho mohla číst. Otočí se na Věru, ta ji ale nevnímá - spí. Začítá se.)
Věra (Se zavřenýma očima.) Sáro?
Sára (Lekne se. Rychle.) Ano?
Věra Sáro, prosím tě pusť rádio, jinak tady dočista usnu... (Sára pouští rádio. Hudba začne kroužit hledištěm a sílí... Slyšíme dívčí hlas, zpívající slova písně "Syneček". Sára se dá znovu do čtení dopisu. Pomalu se stmívá...)
 

 

"Že já ti, synečku
nemohu srdce dát
 že já tě synečku
 mohu jen litovat

Čas plyne jak voda
čas všechno urovná
netrap se, synečku
pomysli na Boha
pomysli, synečku

na svoji matičku
která tě chovala
pod srdcem nosila
já jsem ta matička
hladím tě po čele
jsem v polích cestička
vedu tě do nebe...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATRICE LANDOVSKÁ

Narozena 1962 v Praze.
Věnuje se astrologii, sestavuje horoskopy a učí: beatland.nebesa.cz .
Během života pracovala v několika profesích, promovala na FF KU, obor český  jazyk.
Vydala v samizdatu sbírku básní Geniální vystoupení (1984).
V roce 1997 dokončila celovečerní divadelní hru VĚRA, která byla přijata v Národním divadle. Zde měla být uvedena v sezóně 1999 / 2000, k čemuž však nakonec nedošlo.
V roce 2002 vyšla  VĚRA  v edici "Větrné mlýny" pod pseudonymem autorky Anna Wágnerová.
V roce 2005 napsala esej Poselství Křížové cesty krizovacesta.nebesa.cz , která vyšla v dubnovém vydání časopisu Regenerace s nepůvodním obrazovým doprovodem.

   Žije a pracuje v Praze.

 

 

 

Obrazy použité v textu:

(Giotto)

(Botticelli)

(Giotto)

(Dürer)

(Altdorfer)

(Vermeer)

(Frida Kahlo)

(Robinson)


Ostatní použité fotografie: archiv autorky
 


© Beatrice Landovská, 2005
Email: beatland@nebesa.cz

webdesign: Jan Korál xkoral@email.cz